Pradedama atkurti Aukštumalos pelkė

aukstumal Seminaro dalyviai pelkejeAukštumala – viena didžiausių ir vertingiausių aukštapelkių ne tik Lietuvoje, bet ir visame rytų Baltijos regione. Tačiau ilgiau nei šimtmetį vykdomi pelkės sausinimo ir durpių eksploatavimo darbai sutrikdė šios ekosistemos hidrologinį režimą ir taip pažeidė ar net visiškai sunaikino vertingas pelkių buveines.

Lietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Nemuno deltos regioniniu parku, siekia atkurti Aukštumalos aukštapelkės hidrologinį režimą ir tokiu būdu ne tik išsaugoti pelkėje išlikusias vertingas gamtines buveines, bet ir padėti atsikurti žmogaus veiklos sužalotoms buveinėms.

Tuo tikslu Lietuvos gamtos fondas įgyvendina projektą „Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“. Projekto tikslai ir numatomi atlikti darbai penktadienį pristatyti seminare, kuris surengtas UAB „Klassmann – Deilmann Šilutė“ patalpose, ir pažintinėje išvykoje į durpyną bei Aukštumalos pelkę.

Pasak projekto vadovo Nerijaus Zableckio, džiugu, kad seminaras sulaukė ne tik aplinkosaugos, saugomų teritorijų specialistų ir žiniasklaidos dėmesio. Pasiklausyti informacijos apie planuojamus darbus atėjo ir traksėdiškiai, geografijos bei biologijos dalykų mokytojai, gamtosauga besidomintys moksleiviai, ketinantys tapti gamtos gidais.

Didelį susidomėjimą parodė ir organizatoriams padėjo vietos durpininkai, suvokiantys savo verslo poveikį Aukštumalai ir nuo seno bendradarbiaujantys su aplinkosaugininkais, nuolat įgyvendinantys įvairias gamtosaugines priemones.

Dėl žmogaus poveikio pelkė sausėja

Kaip ir daugelis kitų Vakarų ir Vidurio Europos aukštapelkių, per tūkstantmečius sukaupusių didžiulius durpių klodus, Aukštumalos pelkinis kompleksas yra stipriai paveiktas šimtmetį vykstančių durpių kasybos ir su ja susijusių sausinimo darbų.

XX a. pr. Mažoji Lietuva (Klaipėdos kraštas) priklausė Vokietijai, kurios verslininkų iniciatyva Aukštumalos aukštapelkėje buvo pradėta durpių eksploatacija, kuri tęsiasi jau visą šimtmetį. Siekiant atkurti ir išsaugoti Aukštumalės pelkinės ekosistemas, pasižyminčias ežerokšnių kompleksais, savitomis biocenozėmis, retų ir nykstančių rūšių augalija bei gyvūnija, 1995 m. išlikusi gana natūrali neeksploatuojama aukštapelkės dalis (1017 ha) buvo paskelbta Aukštumalos telmologiniu draustiniu.
Aukstumale sausinantis barelinis griovys draustinio pakrastyje. Patvenktas 2013
Aukštumalos pelkė, kaip ir visa Nemuno deltos regioninio parko teritorija, yra įrašyta į Ramsaro konvencijos tarptautinės svarbos teritorijų sąrašus. Aukštapelkei išskirtinumo suteikia ne tik gamtinių buveinių įvairovė, bet ir tai, jog tai pirmoji pasaulyje nuodugniai ištirta ir mokslinėje monografijoje aprašyta aukštapelkė (Weber, 1902).

Dėl ilgiau nei šimtmetį besitęsiančio Aukštumalos ir ją supančios aplinkos sausinimo aukštapelkėje žemėja gruntinio vandens lygis, pati pelkė, ypač jos pakraščiai, sausėja ir degraduoja: vyksta gana sparti durpių klodo mineralizacija, įsikuria aukštapelkėms nebūdinga augmenija, stipriai pažeistos pelkinės buveinės užauga mišku.

Patvenks griovius, pašalins nebūdingą augmeniją

Siekiant išsaugoti vertingą Aukštumalos pelkinį kompleksą būtina sumažinti vandens nuotėkį iš telmologinio draustinio teritorijos. Įgyvendimamo projekto metu bus tvenkiami didieji magistraliniai ir bareliniai grioviai. Tokiu būdu bus siekiama atkurti pelkėdarai palankų gruntinio vandens lygį – vieną reikšmingiausių aukštapelkės gyvybingumo ir išlikimo sąlygų.
Telmologinio draustinio teritorijoje numatoma pastatyti apie 500 užtvankų (užtūrų), patvenkiant apie 70 kilometrų senųjų barelinių ir apie 10 kilometrų magistralinių griovių.

Taip pat 100 ha plote numatyta iškirsti ir pašalinti aukštapelkėms nebūdingą sumedėjusią augmeniją.

Kartu su atkūrimo darbais vyks aukštapelkės biologinės įvairovės tyrimai, stebimi gruntinio vandens lygio svyravimai, kurie suteiks daugiau informacijos apie šioje unikalioje pelkėje vykstančius gamtinius procesus bei darbų, atliekamų siekiant ją išsaugoti, poveikį.

Visuomenė gaus daugiau informacijos

Siekiant supažindinti visuomenę su pelkių ekosistemų reikšme ir Aukštumalos pelkinio komplekso gamtinėmis vertybėmis, bendradarbiaujant su Nemuno deltos regioniniu parku bus parengta ekspozicija apie aukštapelkę, rengiami gamtos gidai, kurie galės vesti ekskursijas aukštapelkėje, leidžiami informaciniai leidiniai, atnaujintas Aukštumalos pažintinis takas.

Taip visuomenė geriau supras pelkių išsaugojimo svarbą, o vietos bendruomenė sužinos daugiau apie šalia esančias gamtines vertybes ir galės džiaugtis pagerinta regiono infrastruktūra bei išaugusiu patrauklumu turistams.