Pradedamas sanatorijos pastato įveiklinimas

Šilutės rajono savivaldybės administracija su Slavsko savivaldybės administracija (Kaliningrado sritis) pradeda įgyvendinti projektą „Kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams ir kultūriniams poreikiams Šilutėje ir Slavske“.

Šio buvusios sanatorijos pastato rekonstrukcijos darbų pabaiga numatyta kitų metų gruodžio mėnesį.

Projektas įgyvendinamas 2014 – 2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšomis. Projekto biudžetas – 509 759,61 Eur, iš jų 458 783,64 Eur Programos lėšos.

Projekto veiklos

Buvusio sanatorijos pastato Katalikų bažnyčios g. 3 Šilutėje, rekonstrukcija ir jo pritaikymas daugiafunkciam centrui; patalpų, esančių Soviestskaja gatvėje 246, Slavske remonto darbai ir pritaikymas kultūros ir istorijos muziejui; tarptautinių pažintinių ekskursijų ir seminarų organizavimas kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir įveiklinimo srityje. Įgyvendinimo laikotarpis – iki 2022-12-16.

Bendras iššūkis, kurį sprendžia projekto partneriai, yra potencialus kultūros objektų populiarinimas ir įveiklinimas per Rusijos ir Lietuvos institucijų teikiamas viešąsias paslaugas. Bendradarbiaujant tarpvalstybiniu mastu, abiejose sienos pusėse bus sukurtas bendras paveldo objektų tinklas, turintis tuos pačius istorinius ir kultūrinius ryšius.

Patirtis rodo, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas vykdant viešojo administravimo projektus viešųjų paslaugų srityje suteikia galimybių efektyviai spręsti problemas, o tai būtų sudėtinga, jei tai atliktų atskirai kiekvienas regionas ar partneris. Šilutės ir Slavsko savivaldybių bendradarbiavimas tęsis ir pasibaigus projektui. Projekto veikla apima aktyvesnį vietos bendruomenių dalyvavimą, kultūros objektų populiarinimą bei turistų srauto didėjimą. Rekonstruojant objektus bus stengiamasi įgyvendinti ekologiškus sprendimus.