Pradėdami veiklą neužmirškime leidimo – higienos paso

grozio paslaugosLR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas nustato ir veiklos rūšis, kurioms būtinas leidimas – higienos pasas.
Tai ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninių veikla, kita asmens sveikatos priežiūros veikla, ugdymo ir stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla, apgyvendinimo bei grožio paslaugų, soliariumų, sporto klubų, pirčių, saunų, baseinų, skalbyklų veikla, taip pat kosmetikos gaminių gamyba, laidojimo paslaugų teikimo ir kremavimo veikla, balzamavimo veikla, stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose.

Leidimas – higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta veikla.

Prieš išduodant higienos pasą įvertinama, ar pateikti tinkamai įforminti dokumentai, įrodantys teisėtą naudojimąsi patalpomis ir (ar) įranga, atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas vietoje. Jo metu įvertinama, ar numatoma vykdyti ūkinė komercinė veikla atitinka higienos normų ir kitų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Reikalavimus, keliamus patalpoms ir jų įrengimui, asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą, naudojamoms priemonėms ir įrangai, vykdant atitinkamą ūkinę komercinę veiklą, kuriai būtinas leidimas-higienos pasas, nustato higienos normos ir kiti visuomenės sveikatos saugos teisės aktai.

Šiemet per 3 ketvirčius Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyrius išdavė 36 leidimus – higienos pasus įvairioms veikloms, kuriomis verčiantis būtina turėti higienos pasą. Penkiems prašiusiems higienos pasai neišduoti, o to priežastys – neištaisyti anksčiau nustatyti trūkumai, patalpos, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, neatitinka reikalavimų tai veiklai, kuriai prašoma leidimo.

Norime atkreipti dėmesį – jeigu ruošiatės pradėti vykdyti naują ūkinę komercinę veiklą, kuri yra paminėta Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, jums būtina gauti leidimą – higienos pasą. Šio dokumento negavę, bet veiklą pradėję asmenys rizikuoja gauti administracinę nuobaudą. Per 3 metų ketvirčius KVSC Šilutės skyrius administracines nuobaudas už tai skyrė 14 asmenų.

Kiekvienas paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad jo paslauga būtų teikiama saugiai.