Pradėtos pinigų dalybos seniūnijų bendruomenėms ir NVO

seniuniju projektai_siluteŠilutės rajono seniūnijų seniūnaičių sueigos pradėjo dalinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtus 34 138 eurus bendruomeninei ir nevyriausybininkų veiklai remti.

Jau įvyko Katyčių, Žemaičių Naumiesčio ir Šilutės seniūnijų bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų svarstymas ir lėšų skirstymas.

Daugiausiai aistrų kilo Šilutės seniūnijos seniūnaičių išplėstinėje sueigoje svarstant gautus projektus, nes lėšų poreikis gerokai viršijo Šilutės seniūnijai skirtą sumą: projektų teikėjai tikėjosi gauti 20 980 eurų, o seniūnijai buvo skirta 17 292 eurai.

Kitų seniūnijų bendruomenėms ginčytis dėl lėšų nebuvo reikalo: projektams prašė lygiai tiek pinigų, kiek ministerija paskyrė.

Logikos nerasta

Keisčiausia, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), parengusi tvarką, kaip turi būtų skirstomi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ pinigai, prirašė nesuprantamų reikalavimų.

Pavyzdžiui, nurodyta, kad pateiktų projektų svarstymas turi vykti laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. O vienas iš įstatymo reikalavimų – kad projektų svarstymo komisijos nariai laikytųsi konfidencialumo ir niekam neatskleistų informacijos apie pateiktų projektų turinį, duomenis.

Todėl visų seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų nariai raštu pasirašė pasižadėjimus niekam nepasakoti apie svarstomus projektus.

Pasirašė, bet neslėpė nuostabos dėl tokio reikalavimo logikos. Juk seniūnaitis ar bendruomenės pirmininkas, pasižadėjęs neprasitarti apie svarstytus projektus, neturi teisės apie pinigų skirstymo rezultatus pranešti net savo bendruomenės nariams.

Tačiau tuose pačiuose projektų svartymo nuostatuose SADM įrašė nurodymą, kad svarstymai būtų VIEŠI. Tai yra visi gyventojai gali juose dalyvauti, klausytis projektų pristatymų, diskusijų, išsakyti savo nuomones, sužinoti apie finansavimo rezultatus.

„Tai kam reikalingi tie  konfidencialumo pasižadėjimai, jei viskas turi būti vieša?“, – gūžčiojo pečiais žmonės, nesuprasdami Vilniaus biurokratų minčių vingių.

Katytiškiai ir stubriškiai važiuos į teatrą

Primename, kad SADM pinigus seniūnijoms padalijo pagal gyventojų skaičių:  Juknaičių seniūnijai skirti 2015 Eur, Gardamo – 1382 Eur, Katyčių – 855 Eur, Kintų – 1328 Eur, Rusnės – 1177 Eur, Saugų – 2616 Eur, Šilutės – 17292 Eur, Švėkšnos – 2397 Eur, Usėnų – 963 Eur, Vainuto – 1646 Eur ir Žemaičių Naumiesčio – 2467 Eur.

Pirmieji gautų pinigų paskirtį patvirtino katytiškiai. Praėjusį trečiadienį Katyčių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga pritarė, kad visi 855 eurai, gauti pagal SADM programą „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, būtų skirti katytiškių ir stubriškių kelionei į Klaipėdos teatrą.

„Kad nieko nenuskriaustume, Katyčių bendruomenė parengė vieną projektą, prašydama visos skirtos sumos. Į kultūrinę kelionę galės važiuoti Katyčių bendruomenės, Stubrių bendruomenės nariai ir atskirą organizaciją turintis mūsų jaunimas“, – sakė Katyčių seniūnijos specialistas Viktoras Vaitiekovas.

Naumiestis sportuos, Degučiai puošis

Savaitės pabaigoje projektus svarstė ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga. Ji gavo du projektus: Žemaičių Naumiesčio bendruomenė prašė 1857 eurų lauko treniruokliams pirkti (juos norėtų statyti prie Žemaičių Naumiesčio tvenkinio), o Degučių kaimo bendruomenė „Rytdiena“ ketina už 610 eurų nupirkti kalėdinės eglutės puošmenas savo kaimui.

Kadangi abiejų projektų sąmatų suma sutapo su Žemaičių Naumiesčio seniūnijai skirta suma – 2467 Eur, seniūnaičių sueiga pinigų paskirstymą nesunkiai patvirtino.

Dėl kaimų bendruomenių projektų abejonių nebuvo

Šilutės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai gavo svarstyti 13 projektų. Jų rengėjai iš viso prašė 20979 eurų – beveik 3690 eurų daugiau, negu buvo skirta seniūnijai (skirta 17292 Eur).

Sueiga išsirinko pirmininką – Grabupių bendruomenės vadovą Vladą Kainovaitį. Jam iškart kilo abejonių, ar į seniūnijai skirtas lėšas gali pretenduoti Šilutėje veikianti Šv. Kryžiaus parapijos „Caritas“ organizacija, nes ji registruota Telšiuose kaip Telšių vyskupijos įkurta labdaros įstaiga. O projektų finansavimo nuostatuose nurodoma, kad pinigus galima skirti tik tikslinėje teritorijoje (šiuo atveju – Šilutės seniūnijoje) registruotai ir veikiančiai NVO.

Kadangi Šilutės „Caritas“ atstovė negalėjo pateikti dokumentų, įrodančių šios organizacijos registraciją Šilutėje, „Caritas“ projektas atmestas.

Taigi liko nuo kitų 12 projektų „nukirpti“ 2290 eurų.

Pirmiausiai seniūnaičių sueiga nutarė, kad peržiūrės šešių kaimų bendruomenių pateiktus projektus. Apsvarstę numatytą bendruomenių projektinę veiklą, pritarė visiems jiems skirti prašomas sumas.

Tad Pagrynių bendruomenė, numačiusi šalia naujojo dviračių tako papildomai įrengti kelis suoliukus, prie visų suoliukų pastatyti dviračių stovus, šiukšliadėžes, pastatyti informacinį stendą, gavo prašomus 2998 eurus.

Grabupių kaimo bendruomenė ketina taip pat gyvenvietėje pastatyti suoliukų, o gautas naujas bendruomenės patalpas aprūpinti kėdėmis (pirks 30 kėdžių). Šiam projektui skirta 1200 eurų.

Naujakurių kvartalo bendruomenė už 1740 eurų planuoja pastatyti 4 suoliukus, 2 šiukšliadėžes, suremontuoti krepšinio aikštelės stovus.

Laučių kaimo bendruomenė gaus 1778 eurus, už kuriuos pirks lauko renginiams skirtą palapinę ir paviljoną, stalą ir du suolus, nešiojamąją garso kolonėlę ir kt.

Šyšos kaimo bendruomenė prašė ir gavo kuklią sumą – 830 eurų. Ši bendruomenė, iš ankstesnių projektų įsigijusi krūmapjovę kaimo aplinkai prižiūrėti, dabar numatė pirkti šakų smulkintuvą, taip pat padengti kai kurias kaimo šventės išlaidas.

Bendruomenė „Traksėdžių viltis“ gavo 1404 eurus, už kuriuos pirks nešiojamąją garso kolonėlę, priemonių rankdarbiams daryti, padengs kitas bendruomenės veiklos išlaidas.

Daugiausiai prašė „Heide“ ir „Lūgnė“

Visą prašomą 1200 eurų sumą gavo ir Šilutėje veikiantis vaikų užimtumo centras „Diena kitaip“, kuris dirba su smurtą patyrusiais, tėvų apleistais vaikais. Centro vadovė sakė, kad už projektinius pinigus nori tiems vaikams, dažniausiai niekada net neišvažiavusiems už Šilutės ribų, surengti keliones į Vilniaus Valdovų rūmus ir į Kauno zoologijos sodą.

Daugiau diskusijų kilo dėl kitų penkių projektų, kuriuos pateikė Šilutėje registruotos NVO.

Seniūnaičių sueigos pirmininko V.Kainovaičio nuomone, kai kurios iš jų galėtų prašyti pinigų ir iš kitų seniūnijų, nes vienija ne tik Šilutės seniūnijos gyventojus (vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“ – prašė 3000 Eur, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės skyrius – prašė 665 Eur, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės viltis“ – prašė 1125 Eur).

Bet tokią V.Kainovaičio prielaidą paneigė seniūnas Raimondas Steponkus, dar kartą priminęs, kad NVO į projektinius pinigus gali pretenduoti tik toje seniūnijoje, kurioje yra registruota. Taigi minėtos NVO negali prašyti pinigų jokioje kitoje seniūnijoje, nes yra registruotos Šilutėje.

Pinigų prašė ir Šilutėje registruota Šilutės moterų katalikių draugija – 850 Eur, ir Šilutės sportinių šokių klubas „Lūgnė“ – 3000 Eur.

Seniūnaičių sueigai teko spręsti, iš kokių projektų sąmatų nubraukti 2290 eurų, kad padalintų visą gautą sumą.

Nuspręsta visą prašomą sumą skirti Šilutės moterų katalikių draugijai, kuri yra atidariusi labdaros krautuvę ir žmonių perduotais daiktais šelpia viso rajono nepasiturinčius žmones, organizuoja labdaros muges prieš Rugsėjo 1-ąją, Kalėdų, Velykų ir kitomis progomis.

Pensininkų užimtumo renginius organizuojančiai „Bočių“ sąjungai bei sutrikusio intelekto žmones globojančiai „Šilutės vilčiai“ irgi paskirtos jų prašomos sumos.

O po 3000 eurų prašiusioms NVO „Heide“ ir „Lūgnei“, net ir sumažinus finansavimą, vis tiek teko vienos iš didžiausių sumų, nors kaimų bendruomenių atstovai ir piktinosi jų „apetitu“. Sportinių šokių šokėjų renginiams organizuoti skirta 1700 eurų. Bendrijai „Heide“, ketinančiai pirkti palapinių lauko renginiams ir finansuoti įvairių bendrijos renginių organizavimą, liko 1809 eurai.

Dabar projektų teikėjai lauks patvirtinimo iš Savivaldybės specialistų, tada galės pradėti viešuosius pirkimus ir įgyvendinti savo projektus. Jie turės būti baigti iki šių metų pabaigos.