Pradėtos skirstyti lėšos mokyklinėms prekėms įsigyti

SchoolSuppliesVargingiau gyvenančios šeimos jau suskubo teikti prašymus dėl nemokamo vaikų maitinimo mokykloje ir piniginės paramos būtiniausioms mokslo prekėms įsigyti. Savivaldybės Socialinės paramos skyriuje laikinai vedėjo pareigas einanti Virginija Paulauskienė tėveliams primena nesnausti ir nelaukti rugsėjo – tuomet prašymų tik daugės.

Šiemet paramos prašo vangiau

Dėl socialinės paramos vaikams mokinių tėvai į savivaldybę arba seniūniją, priklausomai nuo gyvenamosios vietos, gali kreiptis jau nuo liepos 1 d. Pasak V.Paulauskienės, iki rugpjūčio 20 dienos visame rajone buvo gauti 764 prašymai 1287 vaikams skirti finansinę paramą mokinio reikmėms įsigyti. Per šį laikotarpį išmokėti 200 tūkst.772 litai.

„Liepos mėnesį dėl paramos šiemet kreipėsi mažiau tėvų nei pernai – atitinkamai 599 ir 616 šeimų. Rugpjūčio mėnesį pernai prašymų taip pat būta daugiau – 803. Išmokėti 385 tūkst. 788 litai. Tačiau rugpjūtis dar nesibaigia, tad prie 165 prašymų, kuriuos jau turime, labai greitai gali atsirasti naujų. Nors, jau įprasta, kad labai daug tėvų apie paramą pagalvoja prasidėjus rugsėjui“, – pasakojo Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Prašydami paramos mokyklios reikmenims įsigyti, tėvai drauge prašo vaikui mokykloje skirti ir nemokamą maitinimą.

Vienam vaikui – 156 litai

V.Paulauskienė primena, kad socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo lavinimo ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.

Dėl socialinės paramos vaikui vienas iš jo tėvų turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir užpildyti prašymą-paraišką. Taip pat būtina pateikti ir kitus dokumentus: savo asmens dokumentą ir vaiko gimimo liudijimą, pažymas apie pajamas, žemės nuosavybės liudijimą arba pažymas apie turimą (nuomojamą) žemę, santuokos, ištuokos arba mirties liudijimą.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, susumavus trijų mėnesių pajamas, yra mažesnės kaip 525 Lt.

Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki pabaigos, arba ir mokslo metų eigoje, peržiūrėjus naujus prašymus. Mokinio reikmenims įsigyti vienam vaikui skiriami 156 litai. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki spalio 20 d.