Prasideda konkursas „Sportuojanti bendruomenė“

sportasKūno kultūros ir sporto departamentas skelbia projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“, kuriuo siekiama paskatinti vietos gyventojų fizinį aktyvumą, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, o kartu stiprinti bendruomeniškumą. Projektams finansuoti skirta 58,2 tūkst. eurų, tačiau vieno projekto vertė negali viršyti 2 tūkst. eurų. Paraiškos bus priimamos visą mėnesį – nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 dienos. Laimėtojai bus paskelbti po kelių savaičių.

Projekte gali dalyvauti visos įregistruotos bendruomeninės organizacijos (asociacijos), kurios įsteigtos tenkinti bendruosius vietos gyventojų interesus (įskaitant ir sporto bei fizinio aktyvumo) ir kurios šiems metams iš departamentui skirtų biudžeto asignavimų (išskyrus Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą) nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. Konkurso lėšomis galima įsigyti smulkaus sportinio inventoriaus (iki 500 Eur), naudojamo projekto metu ir jam pasibaigus, apmokėti už patalpų nuomą, trenerio darbą, transportą, apdovanojimus ir kt.

Pretenduojančių projektų veiklos turi būti skirtos gyvenamosios vietovės bendruomenės fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą skatinimui, pvz. kūno kultūros pratybų organizavimas, kiti fiziškai aktyvaus laisvalaikio renginiai – sveikatinimo dienos, mėgėjiškos varžybos, edukaciniai kūno kultūros ar sporto renginiai, susitikimai su žymiais sportininkais ir kt. Turi būti vykdomas ne mažiau kaip vienas užsiėmimas per savaitę, trunkantis ne mažiau kaip 45 min, iš viso turi būti suorganizuoti ne mažiau kaip 6 užsiėmimai.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas galima rasti www.kksd.lt skiltyje „Kūno kultūra-Finansavimo konkursai“.

Pernai departamento vykdytame projekte „Sporto klubai bendruomenėms“ dalyvavo 65 vykdytojai iš 33 savivaldybių. Dalyvavo daugiau kaip 16 tūkst. sportuotojų, iš jų 11 tūkst. vaikų ir jaunimo.