Prasidėjo gamtosauginė akcija „Ungurys“

 

1071 d5c47356942b49132e38b72ca2152129Šalyje prasidėjo gamtosauginė akcija „Ungurys“, kuri vyks iki gegužės 31 d. Akcijos tikslas – stabdyti neteisėtą ungurių žvejybą. Todėl Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) sustiprins mėgėjų žvejybos, ypač povandeninės, kontrolę.

Aplinkosaugos pareigūnai stebės upes ir upelius, kuriais daugiausia migruoja unguriai, tikrins, ar nėra nelegalių užtvankų ir kitų kliūčių jiems migruoti, ar hidroelektrinėse įrengtos veiksmingos žuvų apsaugos priemonės, ar į upelius nepatenka teršalų.

Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos duomenimis, europinių ungurių ištekliai nebesiekia saugaus biologinio limito. Nors šių žuvų verslinė žvejyba apribota, kasmet atliekami jų įveisimo darbai, būklė vis dar sparčiai blogėja.

Europos Sąjungoje draudžiama europinius ungurius eksportuoti ir importuoti. Lietuva pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) reikalavimus yra įdiegusi kontrolės ir apskaitos sistemą prekybos unguriais kontrolei užtikrinti. Antai š. m. pradžioje buvo sulaikyta ir konfiskuota nelegali ungurių siunta iš Kinijos. Dėl didelės žalos europinių ungurių ištekliams AAD kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Akcijos metu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai stebės skelbimus, rinks kitą informaciją apie galimą neteisėtą prekybą unguriais ir, reikalui esant, atliks kontrolinius pirkimus.

Aplinkos ministerija kviečia gyventojus būti neabejingus gamtos išsaugojimui ir nedelsiant pranešti apie pastebėtus pažeidimus bendruoju pagalbos telefonu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo skyriui tel. 8 5 273 2995.