Prasklaidytas žemėtvarkos projekto rengimą Rusnėje gaubęs rūkas

Silutes Goldengrass copyJei ne kompetentingų žemėtvarkos specialistų trūkumas ir įstatymų neišmanymas, Rusnės kadastrinės vietovės projektas galėjo būti patvirtintas jau prieš penkerius metus, – įsitikinęs dėl žemės Rusnėje į teisminius ginčus įveltas žemės ūkio bendrovės „Goldengrass“ vadovas Valdas Balčiūnas.

Tokią nuomonę vadovas susidarė po projektą rengusiam matininkui Aidui Guntarskiui neseniai paskelbto kaltinamojo nuosprendžio.

Klausimų lavina – rajono žemėtvarkos skyriui

Išnagrinėjęs piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi įtariamo žemėtvarkininko Aido Guntarskio bylą, Šilutės r. apylinkės teismas nustatė, kad rengdamas Rusnės kadastrinės vietovės projektą 2007 m. A.Guntarskis padarė didelės žalos valstybei ir diskreditavo žemėtvarkos vardą. Jis tyčia suklaidino pirmumo teisę pasirinkti formuojamus valstybinės žemės sklypus nuomai turinčią pretendentę Eleną Kleinauskienę bei kitus 5 ūkininkus, melagingai jiems nurodydamas, kad laisvos valstybinės žemės rinktis nuomai nebėra, nors tuo metu nebuvo pasirinkti žemės sklypai, kurie vėliau buvo suformuoti bendrovei „GGF“ (dabar vadinasi „Goldengrass“).

Tačiau tame pačiame sprendime nustatyta, kad vis dėlto iš šešių skundą padavusių ūkininkų rinktis sklypus anksčiau nei bendrovė „Goldengrass“ pirmumą turėjo tik E.Kleinauskienė. Todėl buvo atmestas ir beveik du milijonus litų siekiantis ūkininkų civilinis ieškinys.

Ne kartą teismo posėdžiuose minėtos žirgams pašarus gaminančios bendrovės „Goldengrass“ vadovas V.Balčiūnas įsitikinęs, kad teismo ir ginčų kebeknė nebūtų net įsisukusi, jei savo pareigas deramai būtų atlikęs Šilutės rajono žemėtvarkos skyrius.

„Nuo 2003 m. žemėtvarkos skyriui pateikėme keturis prašymus leisti išsinuomoti dirbamą žemę, už kurią valstybei mokėjome nuomą. Per septynerius metus, atsakymo į klausimą, kodėl nebuvo sudaryta laikinosios nuomos sutartis, taip ir nesulaukėme.

Kitiems ūkininkams, pateikusiems prašymus vėliau, laikinosios sutartys buvo sudarytos, kai kuriais atvejais ir dėl tų plotų, kuriuose dirbo „Goldengrass“. Kyla klausimas, kada pagaliau Šilutės žemėtvarkininkai pradės dirbti pagal įstatymus ir terminus? Kiek dar bus kiršinami ūkininkai ir bendruomenė? Kiek dar reikės aukoti laiko ir pinigų teismams bei kas tuos nuostolius atlygins?“, – retoriškai klausė V.Balčiūnas.

Kaltinimą lėmė žemėtvarkos klaidos

Kilus ginčams dėl žemės nuomos sutarčių ir pirmenybės rinktis sklypus, žemėtvarkos skyriaus vedėjas Artūras Juočas ne kartą tiek oficialiai teisme, tiek asmeniškai Rusnės ūkininkams aiškino, kad pagal įstatymą pirmumą turėjo būtent jie.

Kalbėdamas teisme ir A.Guntarskis sakė manęs, kad pirmumą renkantis žemės sklypus turėjo fiziniai asmenys – rusniškiai ūkininkai.

Tačiau teismas, remdamasis tuo pačiu įstatymu, nustatė, kad konkrečiu minimu atveju tiek ūkininkai, tiek bendrovė „Goldengrass“ vieni prieš kitus pirmumo neturėjo. Ši teisė privalėjo būti nustatyta pagal pateiktų pareiškimų dėl nuomos datą.

Todėl, įvertinęs visus parodymus, teismas nutarė, jog kitų nukentėjusių atžvilgiu A.Guntarskis tik pasikėsino į tariamą jų teisę pirmumui. Tačiau toks jo poelgis buvo traktuotas kaip faktinė nusikalstama aplinkybė. Didžiąja dalimi kaltinamąjį nuosprendį matininkui lėmė ne jo paties neteisingai sudarytas pretendentų sąrašas, kurį jis vis dėlto stengėsi apeiti, nenurodydamas pretendentams visų laisvų žemės sklypų.

Teismas pabrėžė, kad rengiant ir įgyvendinant kaltinamojo ruoštą žemėtvarkos projektą, esmines klaidas padarė sąrašą rengęs ir jį patvirtinęs Šilutės rajono žemėtvarkos skyrius. Būtent žemėtvarkininkų veiksmai ir sudarė sąlygas nusikaltimui padaryti. Jei pretendentų nuomai sąrašas būtų buvęs sudarytas teisingai, ginčų nebūtų kilę.

„Kaip galima penkerius metus skaityti tą patį įstatymą ir į jį neįsigilinti? Šiuo atveju Šilutės žemėtvarkos skyrius klaidino ne tik visuomenę, kiršino Rusnės bendruomenę, tačiau ir teismui pateikė melagingus įrodymus. Mano manymu, Nacionalinė žemės tarnyba suvestinį sąrašą rengusiems žemėtvarkininkams turėtų skirti nuobaudas“, – kalbėjo V.Balčiūnas.

Civilinį ieškinį atmetė kaip nepagrįstą

Kaip matyti iš Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 29 d. patvirtinto suvestinio pretendentų sąrašo, Rusnės kadastrinėje vietovėje prašymų nuomai registracijos žurnalo, eiliškumas šiame sąraše sudarytas pažeidžiant Žemės įstatyme ir Nuomos taisyklėse nustatytus reikalavimus. Eilės tvarka žemės nuomai pagal datą sąrašo pradžioje nurodyti visi fiziniai asmenys ir tik po to – juridiniai asmenys, nors vieni prieš kitus vien dėl fizinio ir juridinio statuso pirmenybės įgyti negalėjo.

„Teismas nustatė, kad pagal prašymų nuomai datas pirmumo teisę rinktis sklypą prieš mus turėjo tik ūkininkai E.Kleinauskienė, Vytautas Žilius ir Giedrė Šiūparytė. Tie prašymai, kuriuos 2002-2003 m. jie pateikė anksčiau nei „Goldengrass“, buvo patenkinti – suformuota tiek žemės, kiek jie ir buvo prašę“, – sakė V.Balčiūnas.

Likę ūkininkai – S.Radvinskienė, R.Palekas ir L.Radvinskas – teismo išaiškinimu, pirmumo prieš „Goldengrass“, renkantis sklypus, neturėjo, nes jų prašymai buvo parašyti vėliau. Dėl to teismas atmetė milijoninį civilinį ieškinį, tačiau nurodė A.Guntarskiui kiekvienam iš jų sumokėti po 500 litų, taip atlyginant neturtinę žalą, kurią jie patyrė dalyvaudami teismuose – už nusivylimą, įtampą, stresą.

Kreipsis į teismą

Nors E.Kleinauskienei pagal 2002 m. gruodžio – 2003 m. gegužės mėnesiais rašytus prašymus suprojektuota visa prašoma žemė, tuo pačiu sprendimu teismas išaiškino, kad nukentėjusioji prieš bendrovę „Goldengrass“ galėjo turėti pirmumą renkantis sklypus ir pagal vėliau parašytus prašymus. Ji esą galėjo į juos pretenduoti remiantis tuo, kad jos dirbami sklypai ribojasi su tais, kurie buvo suprojektuoti žemės ūkio bendrovei. Tačiau A.Guntarskis ūkininkei nurodė, kad laisvų sklypų nebėra, ir atsisakymą nuo likusių žemių E.Kleinauskienė parašė ne laisva valia, o suklaidinta kaltinamojo.

Tokį sprendimą ir teismo išaiškinimą, dėl kurio jam buvo paskirta 23 400 litų bauda, matininkas A.Guntarskis jau apskundė.

Kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą galvoja ir „Goldengrass“ vadovas V.Balčiūnas, nes mano, kad bendrovės ir ūkininkės sklypai nesiriboja – juos skiria kelias.

„Buvau nuvažiavęs į Nacionalinę žemės tarnybą, parodžiau jiems teismo sprendimą – dėl išaiškinimo apie besiribojančius sklypus mūsų nuomonės sutampa. Mūsų ir E.Kleinauskienės sklypai nėra šalia – juos kerta valstybinis kelias, todėl sklypai nėra besiribojantys. Manau, kad dabar tik laiko klausimas, kada tai bus įrodyta“, – sakė V.Balčiūnas.

Įmonės direktorius stebėjosi, kad nuo 2007 m. iki šiol rajono žemėtvarka nepajudino nė piršto, kad ištaisytų savo padarytas klaidas ir parengtų įstatymui neprieštaraujantį pretendentų nuomai sąrašą.

„Maža to, šių metų gegužės 31 d. Šilutės rajono žemėtvarkos skyrius projektą su tuo pačiu pretendentų sąrašu, kurį A.Guntarskio byloje teismas įvertino kaip parengtą klaidingai, dar ir patvirtino“, – „Šilutės naujienoms“ kalbėjo V.Balčiūnas.

Nors, pasak „Goldengrass“ vadovo, šioje istorijoje laimėjusiųjų nebus, džiugina bent tai, kad purvais, patikrinimais ir skundais apipiltai įmonei pagaliau pavyko susigrąžinti gerą vardą. Be to, regis, jau labai greitai įmonė vėl galės pradėti darbuotis Rusnėje – Nacionalinės žemės tarnybos viršininkas V.Balčiūną informavo, kad „Goldengrass“ bus išduotas laikinas leidimas naudotis įmonei suformuotais žemės sklypais.