Prekiauti ūkiniais gyvūnais reikia pagal reikalavimus

karve ir buliusVis dar išaiškinama atvejų, kai ūkiniais gyvūnais prekiaujama nesilaikant patvirtintų reikalavimų, nepasirūpinus veterinariniais dokumentais. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai pasienio ruožo su Lenkija keliuose reidų metu sulaiko transporto priemonių, gabenančių galvijus į kaimyninės valstybės skerdyklas be važtaraščių ar kitų privalomų dokumentų. Tokiais atvejais nelegalūs pardavėjai, pirkėjai ir vežėjai patiria nemažų nuostolių.

Šiais metais nustatyti net keli tokios prekybos atvejai. Pvz., Lenkijos pilietis Lietuvoje nupirko ir išvežė skersti net 18 galvijų be jokių veterinarijos sertifikatų. Atlikus patikrinimą Kalvarijos seniūnijoje esančiame ūkyje, paaiškėjo, kad 15 galvijų buvo paskersti Lenkijoje, nepateikus vidaus prekybos sertifikatų, patikrinimo aktų ir nenurodžius, į kurią skerdyklą galvijai išvežti. Švenčionių rajone įsigijęs 38 avis be veterinarijos dokumentų, Latvijos ūkininkas turėjo nemalonumų, norėdamas jas užregistruoti savo bandoje ir kt.

„Patikrinimų metu nustatyti nelegalios prekybos faktai rodo, kad ne visi ūkinių gyvūnų augintojai tinkamai laikosi prekybos galvijais reikalavimų, o tai yra grubus pažeidimas, už kurį skiriamos baudos. Ūkininkai privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi galvijų sveikatos ir gerovės reikalavimų, o galvijų bandose, kuriose oficialiai neatlikti tuberkuliozės, bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės tyrimai, turi būti atlikti tyrimai pagal prekybos galvijais ir kiaulėmis reikalavimus, o eksportuojantys galvijus į trečiąsias šalis, privalo užtikrinti reikalavimus, taikomus importuojančioje šalyje“, – teigia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika.

A. Dranseikos teigimu, neužtikrinus vežamų gyvūnų apsaugos ir veterinarijos reikalavimų bei nesilaikant suderintų kelionių maršrutų, pasieniuose gali kilti problemų, dėl kurių galvijai būtų laikomi ilgiau, nei leidžiama, tokiu būdu pažeidžiamos Europoje galiojančių reglamentų nuostatos.

Veterinarijos gydytojas primena ūkinių gyvūnų augintojams, kad vietinėje rinkoje parduodami ūkiniai gyvūnai:

– turi būti be užkrečiamųjų ligų klinikinių požymių;

– parduoti juos galima tik iš laikymo vietų ar teritorijų, kurioms netaikomi apribojimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų;

– parduodami gyvūnai turi būti užregistruoti ir suženklinti;

– parduoti galvijus galima tik iš bandų, turinčių neužkrėstų tuberkulioze, enzootine galvijų leukoze ir brucelioze statusą;

– parduodamos kiaulės turi atitikti „Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus“, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių ir kitų teisės aktų reikalavimus;

– vežamus gyvūnus turi lydėti nustatytos formos važtaraščiai ir gyvūnų pasai. Ūkinių gyvūnų pardavėjas pirkėjui turi išrašyti važtaraštį, kurį reikia turėti vežant gyvūnus iki paskirties vietos.