Prekybos vietose nuo 2025 m. bus draudžiama viešai eksponuoti tabako gaminius

Seimas priėmė Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis nutarta nuo 2025 m. nustatyti specialius su tabako gaminių prekyba susijusius reikalavimus, taikomus mažmeninės prekybos vietoms.

Pagal priimtus pakeitimus, mažmeninės prekybos vietose bus draudžiama viešai eksponuoti tabako gaminius, su jais susijusius gaminius ir įrenginius.

Šis draudimas negalios tabako gaminių parduotuvėse, tabako gaminių skyriuose (su sąlyga, kad šie gaminiai nebus eksponuojami šių parduotuvių ar skyrių išorinėse vitrinose), tarptautiniame jūrų ar oro uoste ar Lietuvos valstybės sienos su trečiosiomis šalimis perėjimo punkte įsteigtose prekybos vietose, kuriose prekės parduodamos tik iš Lietuvos išvykstantiems keleiviams, taip pat laivuose, orlaiviuose, traukiniuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais.

Mažmeninės prekybos vietose Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka bus leidžiama pateikti tik šią tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių informaciją: gamintojo, parduodamų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti, pavadinimus; žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“; tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, įrenginių, skirtų jiems vartoti, vienetinio pakelio ar išorinės pakuotės, apimančios kelis vienetinius pakelius, kainas.

Už šiuos pakeitimus balsavo 44 Seimo nariai, prieš – 13, susilaikė 17.
LR Seimo pranešimas