Prelatas Petras Vincentas Stukas: „Per kunigystės 50-metį nesitikėjau tiek sveikintojų“

 prelatas„Popiežiaus Garbės prelatas, Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios klebonas kanauninkas Petras Vincentas Stukas – mūsų kraštietis“,- rašo „Biržiečių žodis“.  

Iš Aukštaitijos kilęs dvasininkas visą savo gyvenimą paaukojo Žemaitijai ir žemaičiams: šventovių remontui, istorinių paminklų atstatymui, sielovadai. Kretinga, Šilalė, Pagėgiai, Viešvilė, Salantai. Nuo 1976-ųjų metų tarnauja Švėkšnos parapijos tikintiesiems. Birželio 29-ąją, sekmadienį, švenčiant Šv. Petro ir Povilo dieną, prelatas Petras Vincentas Stukas pasveikintas 50-ojo kunigystės jubiliejaus proga. Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje po šv. Mišių šia proga paskelbtas Popiežiaus Pranciškaus padėkos žodis, perskaitytas Lietuvos premjero Algirdo Butkevičiaus sveikinimas. Prelatą Petrą Vincentą Stuką sveikino Telšių vyskupijos, kitų parapijų dvasininkai, tikintieji, Šilutės savivaldybės atstovai, giminaičiai.

Daugiau skaitykite ČIA.