Prevencijos programas vykdantys pareigūnai džiaugiasi rėmėjais

policija uniformaPraėjusių metų veiklos rezultatus pristatę Šilutės r. policijos komisariato vadovai akcentavo nusikalstamumo prevencijos svarbą.

Pareigūnai buvo parengę ilgalaikį priemonių planą pagal prevencinę priemonę „Saugią aplinką kurkime kartu“. Per metus aplankė visas 11 seniūnijų, 17 kartų susitiko su bendruomenių gyventojais, aptarė vietos kriminogeninės problemas, susitiko su seniūnaičiais, kvietė žmones įsitraukti į saugios kaimynystės programą.

Ataskaitoje kalbėta ir apie mokyklose vykdomą prevencinį darbą, budėjimą viešuose renginiuose bei policijos rėmėjų pagalbą.

Padeda Savivaldybė

Šiuo metu mieste ir rajone jau įkurtos 7 „Saugios kaimynystės“ grupės. Jų gyventojai glaudžiai bendradarbiauja su apylinkės inspektoriais.

10 atokiai gyvenančių Šilutės rajono gyventojų yra aprūpinti 1 mygtuko aparatais, kuriais gali išsikviesti specialiąsias tarnybas.

Policijos departamentas ir UAB „Omnitel“, vykdydami 2009 metais sudarytą paramos sutartį dėl bendros prevencinės priemonės „Būk saugus su mobiliu“, policijos pareigūnai aprūpino 49 rajono atokių sodybų gyventojus specialiais mobiliojo ryšio aparatais.

Vykdant prevencinį gyventojų daiktų žymėjimą, gyventojai skatinami policijos komisariate pasižymėti specialiais ženklais vertingus daiktus: nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, dviračius. Dėl ženklinimo kreipėsi 129 asmenys.

Bendradarbiaujant su rajono Savivaldybe, tęsiama prevencinė programa „Teisės pažeidimų prevencija – visuomenės saugumo užtikrinimo garantas“, kurios vykdymui Savivaldybė skyrė 55 000 litų.

Nuolat apie vykdomas prevencines priemones, rezultatus, išaiškintus nusikaltimus, apie apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų būdus visuomenė informuojama per žiniasklaidos šaltinius, informacija viešinama Šilutės r. PK bei PD internetiniuose tinklapiuose.

Yra skelbiami anoniminiai pasitikėjimo telefonai (8 441) 61224, (8 441) 61210), kuriais galima pranešti apie daromus teisės pažeidimus, suteikti policijos pareigūnams naudingos informacijos.

Padeda policijos rėmėjai ir šauliai

Viešosios policijos skyriaus pareigūnai 17 kartų masiniuose renginiuose palaikė viešąją tvarką bei užtikrino visuomeninę rimtį.

Šilutės policijai užtikrinti viešąją tvarką, dalyvaujant įvairiose tikslinėse prevencinėse priemonėse, masiniuose renginiuose padeda 77 policijos rėmėjai ir 7 Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją padeda 8 jaunieji policijos rėmėjai.

Pareigūnai lankosi mokyklose

Kelių policijos ir Patrulių būrio pareigūnai, teikdami metodinę medžiagą bei aiškindami Kelių eismo taisykles, 15 kartų lankėsi rajono mokyklose, pravedė paskaitas moksleiviams saugaus eismo temomis, dalino atšvaitus, lankstinukus, teisėjavo rajone vykusiose „Saugaus rato“ ir „Šviesoforo“ varžybose, padėjo moksleiviams šioms varžyboms ruoštis.

Prevencijos poskyrio pareigūnai 60 kartų lankėsi rajono mokyklų tėvų susirinkimuose, mokyklų renginiuose, pravedė 120 paskaitų nusikalstamumo, sveikos gyvensenos, narkomanijos prevencijos temomis. Moksleiviams buvo pasakojama apie elgesį gatvėje, važiavimą dviračiu, patarta, kaip bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Kartu su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, mokyklų pedagogais prevenciškai lankytasi rizikos grupės šeimose, bendrauta su vaikais, teikta socialinė pagalba.

Silutes naujienu LOGO copy