Prie gerėjančios Nemuno vandens būklės prisideda ir Šilutė

Nuoteku valykla SilaleLietuvos upių tėvo Nemuno pakrančių ilgis Lietuvos teritorijoje siekia daugiau nei 600 kilometrų. Tačiau upė sunkiai graužiasi vagą, kaip maudynių ar turistinės laivybos traukos centras, nes daugelio iš mūsų netenkina Nemuno vandens kokybė.

Nemunas yra trišalė upė, o upės baseino teritorija nusidriekia ir į Lenkijos teritoriją, todėl akivaizdu, kad taršos problemų mes negalime išspręsti vieni. Įgyvendinant 2007-2013 m. Lietuvos Lenkijos ir Rusijos Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programą, Europos Sąjunga finansavo keletą bendrų lietuvių, lenkų ir rusų projektų, siekiančių prisidėti prie ekologinės būklės pagerinimo Nemuno upės baseino teritorijoje.

Įgyvendinant aukščiau paminėtą tikslą, Šilutės ir Šilalės savivaldybės, bendradarbiaudamos su Slavsko (Gastų) savivaldybės rajono administracija (Rusija)  įgyvendina projektą, skirtą pagerinti vandentiekio ir nuotekų valymo infrastruktūrą. Lietuvos teritorijoje, Juknaičiuose ir Pajūryje, įrengti nauji kanalizacijos ir vandentiekio tinklai, kurių bendras ilgis daugiau kaip 10 km, bei renovuojamos esamos nuotekų siurblinės ir valymo įrengimai. Kaliningrado srityje, Slavsko mieste, kuriame iš viso nebuvo centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, bus pastatyta nuotekų valykla ir įrengta nuotekų surinkimo infrastruktūra, nutiestos centralizuotos vandens tiekimo sistemos. Be to projekto partneriai kartu parengs Nemuno upės deltos aplinkos apsaugos Šilutės, Šilalės ir Slavsko savivaldybių strategijų harmonizavimo rekomendacijas, siekiant išvengti priemonių dubliavimo ir sulaukti efektyvesnio poveikio.

Marijampolės apskrityje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, Ąžuolų Būdoje buvo įrengti nuotekų valymo įrenginiai ir pumpavimo stotis bei paklota 6,2 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kitoje Nemuno pusėje, Olecko mieste (Lenkija) nutiesta daugiau kaip 18 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, o Gumbinėje (Gusevas, Kalinigrado sritis, Rusija) parengta nuotekų ir vandens infrastruktūros rekonstrukcijos techninė dokumentacija ir galimybių studija. Kazlų Rūdos, Olecko (Lenkija) ir Gumbinės (Gusevas, Rusija) savivaldybių įgyvendinamo bendro projekto dėka bus pagerinta vandens tiekimo paslaugų kokybė, sumažinta gruntinio vandens ir dirvožemio tarša Nemuno upės baseine.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su Nemano (Ragainės) rajono savivaldybės administracija (Rusija) įgyvendina bendrą projektą, kurio metu ant Nemuno krantų įsikūrusiose gyvenvietėse įrengiamos ir rekonstruojamos nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemos. Įgyvendinus projektą, Skirsnemunės miestelyje, kuriame gyvena netoli tūkstančio gyventojų, bus pastatyti nuotekų šalinimo ir geriamojo vandens tiekimo tinklai. Rusijoje, Nemane irgi statomi valymo įrengimai, galintys apdoroti 5,7 tūkst. kub. metrų nuotekų per dieną. Jurbarko rajono savivaldybė taip įsigis naują nuotekų išsiurbimo-pervežimo mašiną, todėl bus galima atlikti savalaikį ir kokybišką gyventojų, įsirengusių individualias nuotekų tvarkymo sistemas, aptarnavimą.

Skaičiuojant tiesiogiai bendrų lietuvių, lenkų ir rusų projektų įtakotus Lietuvos gyventojus, jų būtų keletas tūkstančių. Tačiau švaresnio Nemuno vandens, mažesnės Baltijos jūros taršos teigiamas poveikis yra milžiniškas.

Visų projektų aprašymus galima rasti programos interneto svetainėje: www.lt-pl-ru.eu.

2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa iš dalies finansuoja Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija. Programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES (Lietuvos ir Lenkijos) bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų.

Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina 60 bendrų projektų (infrastruktūros, aplinkosaugos, sveikatos, kultūros, turizmo, sporto ir švietimo), kuriuos iš dalies finansuoja ES.