Prie naujos tvarkos pratinasi ir gyventojai, ir Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai

Gimimo liudijimasNuo Naujųjų metų Lietuvoje nebeišduodami popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai. Tačiau asmuo, jeigu pats to norės, galės gauti civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus, kurie (išskyrus pirmą kartą išduodamą gimimo išrašą) kainuoja 2,9 Eur.

Šios naujovės kelia daug klausimų žmonėms: O jeigu reikės kokio nors dokumento popierinio varianto, ar reiks už jį mokėti; ar keisis kas nors gyvenantiems užsienyje? Senoliams nepatiks bet kokios naujovės…

Tokių klausimų ir komentarų sulaukėme ir „Šilutės naujienų” „Facebook” paskyroje, paskelbę Teisingumo ministerijos informaciją apie šiuos pakeitimus.

„Žmonėms turėtų būti patogiau neturėti popierinių dokumentų, tačiau kol kas yra tam tikrų kliūčių, nesklandumų. Tikimės, kad po kokių trijų mėnesių nauja sistema veiks sklandžiai”, – „Šilutės naujienoms” sakė Šilutės r. savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Lilija Valaitienė.

Daugiausia naujovių – registruojant mirtis

Teisingumo ministerija jau praėjusių metų pabaigoje priminė, kad daug naujovių laukia asmenų, kuriems teks laidoti savo artimuosius. Iki šiol svarbiausias dokumentas, organizuojant laidotuves, buvo Civilinės metrikacijos skyriaus išduotas mirties liudijimas. Šį dokumentą reikėdavo pateikti laidotuvių paslaugas teikiančioms bendrovėms, dvasininkams, kapinių administratoriams, krematoriumų darbuotojams.

Nuo šių metų sausio 1-osios svarbiausiu dokumentu organizuojant laidotuves bus popierinis medicininis mirties liudijimas, kurį išduos sveikatos priežiūros įstaiga (ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba).

Popierinį medicininį mirties liudijimą, išduotą sveikatos priežiūros įstaigų ir patvirtintą gydytojo parašu bei įstaigos antspaudu, reikės pateikti visoms įstaigoms, susijusioms su laidotuvių organizavimu.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsisakius popierinių mirties liudijimų, mirusio žmogaus asmens dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę) reikės perduoti arba sveikatos priežiūros įstaigai atsiimant medicininį mirties liudijimą, arba teritorinei policijos įstaigai.

Artimiesiems, norintiems gauti laidojimo pašalpą iš Savivaldybės, nereikės pateikti jokių papildomų dokumentų. Apie žmogaus mirtį Savivaldybės duomenis gaus iš Gyventojų registro. Jeigu artimieji norės laidojimo pašalpą gauti velionio mirties dieną, bet duomenų apie mirtį nebus Gyventojų registre, tuomet gali tekti pateikti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą.

Šilutėje yra kliūčių

Taigi norintieji įregistruoti artimojo mirtį, neturėtų eiti į Civilinės metrikacijos skyrių. Šios įstaigos specialistai turėtų per elektroninę sistemą iš medikų gauti medicininius liudijimus apie mirtis.

Tačiau, pasak Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos L.Valaitienės, Šilutės ligoninė kol kas neperduoda elektroninių dokumentų. Iki 2018 m. kovo 1 d. numatytas pereinamasis laikotarpis, kad visos atsakingos įstaigos dokumentus tvarkytų elektroninėje erdvėje.

Šilutės r. savivaldybės Civilinės metrikcijos skyrius jau susiderino su privačiais gydytojų centrais ir Šilutės ligonine, kad medicininį mirties liudijimą žmogui įduotų į rankas (arba kopiją pristatys įstaiga), o šis dokumento kopiją perduos Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojams.

Tvarkant paveldėjimo dokumentus, notaras nebeturėtų reikalauti jokio dokumento, nes visą informaciją turėtų matyti sistemoje. Tačiau jeigu žmogui reikėtų mirtį patvirtinančio dokumento, tada jis turėtų ateiti į Civilinės metrikacijos skyrių, kur už 2,9 Eur jam bus išduotas mirties išrašas.

Nuo sausio Šilutės r. savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius jau dirba pagal naująją tvarką. Šiuo metu žmonės nebeateina į skyrių su dokumentais dėl mirties įregistravimo – visi dokumentai gaunami iš juos išrašiusių įstaigų.

Elektroninės paslaugos nėra populiarios

Vaiko gimimas Civilinės metrikacijos skyriuje bus registruojamas pagal sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus, tačiau tėvai turės pateikti prašymą dėl vaiko gimimo įregistravimo bei suteikti vaikui vardą ir pavardę. Tai jie galės atlikti elektroniniu būdu, prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų portalo, arba atėję į Civilinės metrikacijos skyrių.

Bet kadangi Šilutės ligoninė dar neturi elektroninės sistemos, vienas iš tėvų į Civilinės metrikacijos skyrių turės atsinešti medicininį liudijimą apie vaiko gimimą, ir šis bus įregistruotas. Gimimo liudijimas nebus duodamas.
Beje, popierinis išrašas apie vaiko gimimą, tėvams pageidaujant, bus išduodamas nemokamai. Visi kiti išrašai kainuoja po 2,9 Eur.

Tėvystės pripažinimai iš notarų turėtų būti gaunami per elektroninę sistemą.

Santuoką nutraukus teisme, visus duomenis Civilinės metrikacijos skyriui perduos teismas, asmenims nebereikės vykti į Savivaldybę pasiimti santuokos nutraukimo liudijimo.

Nebeliks ir 6 Eur mokesčio už ištuokos įregistravimą ar už bažnyčioje sudarytos santuokos apskaitymą.
Jeigu žmogui prireiks išrašo, jį galės gauti bet kurio miesto Civilinės metrikacijos skyriuje – ten, kur jam yra patogiau.

Anot L.Valaitienės, didžiuosiuose miestuose gyvenantys žmonės lengviau priima naujoves, nes yra labiau įpratę naudotis kompiuteriu. Tuo tarpu rajonuose gyvenantys žmonės vangiai naudojasi elektroninėmis paslaugomis. Todėl nepatenkintų naujovėmis bus nemažai.

Pavyzdžiui, 2016-aisiais Civilinės metrikacijos skyrių portale MEPIS dokumentus tvarkėsi vos 17 Šilutės rajono gyventojų.

„Kol kas daug kas apie šias naujoves nežino, tačiau visos seniūnijos yra informuotos. Tikimės, kad ilgainiui visi pripras prie naujos sistemos”, – sakė L.Valaitienė.