Prieš Šilutės konservatorių manevrus – visuomenės protestai

akcijaRygoje  gedulo žvakučių liepsnelės plevena žuvusiųjų atminimui, o Šilutės rajono gyventojai jas žiebia  prie savivaldybės pastato dėl neaiškių valdžios manevrų. Šia akcija protestuojama dėl  sugriautos rajono tarybos valdančiosios koalicijos, kurią sudarė konservatoriai, socialdemokratai, liberalai, liberalcentristai, du nepartiniai  ir vienas „Taip“ judėjimo veikėjas.

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos frakcija, vadovaujama vicemero  Šarūno Laužiko, neseniai paskelbė pasitraukianti iš valdančiosios koalicijos. Dešinieji nutarė jungtis su opozicinėmis   Darbo, „Tvarkos ir teisingumo“ ir Lietuvos valstiečių-žaliųjų partijų frakcijomis.  Už tai Š.Laužikui yra pažadėta mero kėdė.

Ne tik tarybos rinkėjams, bet ir TS-LKD rajono skyriaus nariams šis Š.Laužiko komandos (keturių tarybos narių) sprendimas kurti aljansą su „darbiečiais“ ir „tvarkiečiais“, pagarsėjusiais  bylomis už machinacijas per savivaldos rinkimus, buvo  akibrokštu. Kai kas viešai tokiu posūkiu piktinosi.

Tikėtasi, jog per visuotinį skyriaus narių susirinkimą bus gauti išsamūs skyriaus lyderio paaiškinimai, o nesutinkantieji su Š.Laužiko  sprendimu galės jį perrinkti. Kandidatais į skyriaus pirmininkus partinės grupės iškėlė Zigmantą Jaunių, Vytautą Stanslovą ir Sandrą Tamašauskę.

Bet visuotiniame susirinkime, į kurį suvažiavo virš 80 žmonių iš viso rajono, naujojo pirmininko rinkimai neįvyko. Š.Laužikas užginčijo konkurentų iškėlimo procedūrą – neva jie buvo grupėse patvirtinti, nesant kvorumo. Visuotinį susirinkimą teks rengti iš naujo.

Nors ir sulaukę nemažai bendrapartiečių  kritikos dėl valdančiosios koalicijos sužlugdymo, keisti savo sprendimo rajono tarybos nariai konservatoriai neketina.

Kad žvakių liepsnelėmis bus įnešta daugiau šviesos į vietinės politikos patamsius,  vilčių mažai turi ir rinkėjai.  Nes  ir ligšiolinė valdančiųjų koalicija (kaip ir 2007-2011-ųjų) buvo abejotinai lipdyta.

Pernai  išdavė savo partiją „Tvarka ir teisingumas“  dėl  galimybės  klesterti į merės kėdę tarybos naujokė Daiva Žebelienė.  Dabar ją išduoda pavaduotojo konservatoriaus Š.Laužiko komanda.

Š.Laužikas šį žingsnį motyvuoja tuo, jog merės vadovaujama taryba, pažeisdama reglamentą,  nusprendė antrajam  vicemerui  socialdemokratui A.Balčyčiui mokėti atlyginimą, nors biudžete tam nėra suplanuota išlaidų. Š.Laužikas tenkinasi išmoka, priklausančia eiliniam tarybos nariui.

Antra traukimosi iš valdančiosios koalicijos priežastimi konservatorių lyderis Š.Laužikas nurodo prieš porą mėnesių merės D.Žebelienės ir „Taip“ veikėjo A.Jako bei vicemero socialdemokrato A.Balčyčio pastangomis taryboje prastumtą abejotino skaidrumo  sprendimą steigti naują viešąją įstaigą „Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centras“. Jį ketinama statyti už maždaug 20 mln. litų.

Konservatoriai abejoja dėl šios įstaigos būtinumo ir partnerių parinkimo be konkurso principų. Iki šiol nei merė D.Žebelienė, nei UAB „AV Force“ , nei šios bendrovės proteguotojas „Taip“ veikėjas Arvydas Jakas  į iškeltus klausimus visuomenei nieko konkretaus nepaaiškino.  „Gėda dėl  tokios savivaldos“, – taip žvakučių degėjai vertina nesibaigiančias postų ir įtakos sferų dalybas Šilutėje.

104 mln. litų savivaldybės biudžetą slegia 53 mln. litų skolų kupra.