Priimamos paraiškos paramai grynaveisliams gyvūnams įsigyti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia paraiškų priėmimą dėl planuojamų įsigyti grynaveislių veislinių gyvūnų pirkimo dalinio kompensavimo.

Pixabay.com nuotr.

Norintys įsigyti grynaveislių ūkinių gyvūnų ir gauti dalinį kompensavimą, paraiškas ir kitus dokumentus gali teikti nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 25 d. VMVT teritoriniams departamentams (pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Pareiškėjai gali būti tik aktyvūs fiziniai ar juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandas bei siekiantys pagerinti jų genetinę kokybę. Paraiškos priimamos vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis.

Parama teikiama siekiant pagerinti laikomų mėsinių veislių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, siekti, kad būtų gerinama žemės ūkio produkcijos kokybė. Parama už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus bus mokama iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos. Šiuo etapu bus paskirstyta 370,9 tūkst. eurų.

Bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur. Perkami gyvūnai turi būti suženklinti.

Trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidas, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veisimo organizacijų veisimo programose ir (ar) kurie vertina bulius arba avinus pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (ar) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę. Pareiškėjams, neturintiems pirmumo kriterijų, komisijos sprendimu lėšos gali būti proporcingai sumažinamos.

Pareiškėjai turi teisę atšaukti ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti laikotarpiu. Raštu pranešus apie užregistruotos paraiškos atšaukimą, VMVT išregistruoja šią paraišką paramai gauti ir nutraukia vertinimo procedūrą.

Pareiškėjai, kurie Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu 2022 m. po pirmo paraiškų rinkimo buvo patvirtinti paramos gavėjais, bet neįsigijo grynaveislių ūkinių gyvūnų ir negali pateikti dokumentų, pagrindžiančių neįsigijimo priežastis, netenka teisės gauti paramą pagal šią priemonę, šio kvietimo metu.

Papildoma informacija – el. paštu vs@vmvt.lt arba tel. 1879. Gyvuliai, kurių įsigijimui bus skirta pagalba, turės būti įsigyti iki šių metų gruodžio 5 d.