Privalu pranešti apie kitos valstybės pilietybę

pasas px6001Pasitaiko atvejų, kad į Migracijos tarnybą kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję  kitos valstybės pilietybę, dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso pasikeitimo.

Ir tik dokumentų pridavimo metu Migracijos tarnybos darbuotojas išsiaiškina, kad asmuo turi kitos valstybės išduotą asmens dokumentą, t.y. asmuo yra įgijęs užsienio valstybės pilietybę.

Rajono gyventojams norime priminti, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 202 straipsnyje „Nepranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą“ yra numatyta, kad „nepranešimas raštu gyvenamosios vietos Lietuvoje (miesto arba rajono) migracijos tarnybai arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, arba Lietuvos Respublikos diplomatinei (konsulinei) įstaigai užsienyje apie kitos valstybės pilietybės įgijimą – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų“.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per du mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu apie tai pranešti įgaliotai įstaigai. Pareiga asmeniui pranešti apie įgytą kitos valstybės pilietybę nepriklauso nuo to, ar jam bus taikoma Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo procedūra ar ne.

Jeigu pilietis nori pranešti apie kitos valstybės pilietybės įgijimą, tai Migracijos tarnybai turėtų pateikti pažymą (su vertimu), nuo kada jis įgijo kitos valstybės pilietybę. Pagal tai bus sprendžiamas klausimas, ar Lietuvos Respublikos pilietybė jam bus palikta, ar ne.