Pro memoria Zofijai VINGYTEI – ŽVIRBLIENEI

Liūdesys aplankė Žemaičių Naumiesčio švietimo bendruomenę. Simboliška, kad spalio 5 dieną, kai švenčiama Tarptautinė mokytojų diena, eidama 92-uosius metus mirė vyresniosios kartos naumiestiškiams gerai žinoma lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, poetė Zofija Vingytė – Žvirblienė.

Gyvenimo žydinti saulė subiro kaip žaislas trapus… (Zofija Vingytė – Žvirblienė)

Zofija Vingytė – Žvirblienė gimė 1930 metų liepos 2 dieną Vaitkaičiuose, Šilutės rajone. Mokėsi Žemaičių Naumiestyje, vėliau Šilutėje. Baigusi vidurinę mokyklą, pradėjo dirbti pedagoginį darbą.

Dirbdama mokėsi Šiaulių mokytojų institute, vėliau baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Mokytojavo Gardame, Grigališkėje, Girininkuose, Žemaičių Naumiestyje ir Katyčiuose. Zofija buvo aktyvi visuomenininkė ir poetė. Jos eiles, publicistinius straipsnius pilietinės bendruomenės kūrimo klausimais ne kartą skelbė rajono spauda, Žemaičių Naumiesčio krašto žmonėms skirtas laikraštis „Svečias“.

Išėjo mokytoja – šviesuolė, švietimui ir literatūrai atidavusi daugiau nei pusę savo gyvenimo.
Išėjo asmenybė, kuriai didžiausia vertybė visada buvo Žmogus, o Laimė – darbas, atsakomybė, pareiga. Tai buvo Mokytoja iš pašaukimo, be galo jautri asmenybė, gerbiama mokinių ir mokytojų.

Žmogaus gyvenimas yra tiek gražus, kiek jis prasmingas. O prasmė matuojama meile savo artimui ir gerais darbais. Šituos krikščioniškus postulatus Zofija Vingytė – Žvirblienė įprasmino savo šviesiu gyvenimu.

Liūdesys tik nulenkė mūsų galvas prieš gerbiamą Mokytoją, bet nepajėgs ištrinti jos iš atminties…