Profesinę šventę minėjo savivaldos barų artojai

savivaldos dienaPenktadienį savo profesinę šventę minėjo apie 356 viso mūsų rajono savivaldos darbuotojai, iš kurių 137 yra valstybės tarnautojai. Sukviesti būrin į Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos mokomąjį viešbutį, jie priėmė sveikinimus ir padėkas, bendravo prie kavos puodelio.

Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis, sveikindamas iš visų seniūnijų suvažiavusius kolegas, pastebėjo, jog Vietos savivaldos dienos negalima painioti su Valstybės tarnautojų diena. Nuo 2007-ųjų minimą Vietos savivaldos dieną galima laikyti savivaldybių tarnautojų profesine švente, tačiau kartu tai yra vietos bendruomenių diena, taigi – visų žmonių šventė, nes visi mes gyvename tam tikroje savivaldoje.

Stiprindami savivaldą, anot S.Šepučio, mes didiname ir gyventojų pasitikėjimą šia svarbia institucija. Visiems susirinkusiesiems jis palinkėjo sėkmės įgyvendinant rajono gyventojų gerovės kėlimo uždavinius.savivaldos diena jaunimas

Dideliam būriui rajono Savivaldybės administracijos bei seniūnijų specialistų tądien įteikti rajono mero bei administracijos padėkos raštai už projektų įgyvendinimą, ilgametį, nepriekaištingą ir sąžiningą darbą vietos savivaldos institucijose.

Vietos savivaldos dieną Šilutės rajono savivaldybės vadovai ir specialistai paskyrė mūsų ateičiai – jaunimui. Tarybos sekretorius Andrius Jurkus 15 jaunuolių iš Šilutės rajono savivaldybės gimnazijų supažindino su Tarybos veikla ir funkcijomis, Mero darbo pobūdžiu.

Tądien Šilutės rajono savivaldybės meru tapęs Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistas Tomas Kaminskas visų vardu parašė sveikinimą į svečių knygą, jam talkino Mero pavaduotojomis tapusios Vilma Norkutė iš Šilutės Vydūno gimnazijos ir Asta Jurkutė iš Vainuto gimnazijos. Svečiai džiaugėsi galėdami iš arti pamatyti Mero darbinę aplinką, pasimatuoti regalijas. Administracijos direktoriumi tapęs Augustas Valius iš Šilutės pirmosios gimnazijos, jo pavaduotojai Laimonas Žvirblis iš Žemaičių Naumiesčio gimnazijos ir Monika Špancerytė iš Vainuto gimnazijos apžiūrėjo Administracijos vadovų darbo kabinetus, „pasimatavo“ kėdes, susipažino su veiklos sritimis, jų atsakomybe bei būtinų priimti sprendimų gausa.

Mantas Jakas iš Šilutės pirmosios gimnazijos ir Gabrielė Vindžigelskytė iš Vainuto gimnazijos susipažino su Komunikacijos skyriaus darbu, Mantas Ežerinskis iš Šilutės pirmosios gimnazijos ir Paulina Balnytė iš Šilutės Vydūno gimnazijos susitiko su Švietimo skyriaus atstovais, diskutavo apie švietimo sistemą, jaunimo problemas mokykloje ir kt. aktualiais klausimais. Livija Kaktaitė ir Deivydas Cvirka iš Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos bei Patricija Vingytė iš Žemaičių Naumiesčio gimnazijos susitiko su Kultūros skyriaus vedėja ir vyriausiąja specialiste, o Monika Lešinskytė iš Žemaičių Naumiesčio gimnazijos susipažino su Kaimo reikalų skyriaus darbu. Kol vieni dalyvavo susitikimuose skyriuose, paskirtieji Savivaldybės vadovai gvildeno aktualias problemas ir bandė rasti optimaliausius sprendimus.

Mero pavaduotojas Algirdas Gečas svečiams ir Šilutės pirmosios gimnazijos vienai klasei atliko pamoką apie Savivaldybės veiklą ir funkcijas, kvietė diskusijai apie atliekamų funkcijų gerinimą, atsakomybės ugdymą ir pan. Gimnazistai mano, kad dabartiniams Savivaldybės tarybos nariams trūksta skaidrumo, retai pildomi pažadai duoti prieš rinkimus. Tik keturi iš bemaž 40 dalyvavusiųjų prisipažino norintys ateityje tapti Tarybos nariais ir dalyvauti politinėje veikloje, nes taip, jų manymu, lengviau sprendžiamos aktualios problemos ir įgyvendinamos idėjos. Dauguma jaunuolių išsigando prisiimamos atsakomybės už visos Savivaldybės gerovę, nepageidavo tapti viešais asmenimis, kurių klaidos stebimos ir matomos lyg pro didinamąjį stiklą bei aptariamos visos visuomenės. Pirmoji Vietos savivaldos dienai skirto renginio dalis pasibaigė parašytais linkėjimais bei kreipimaisi į Šilutės rajono savivaldybės merą, Tarybą bei Administraciją, linkėdami naujovių, atvirumo bendruomenei ir teisingų sprendimų. Šie linkėjimai yra lentoje prie Švietimo skyriaus, Savivaldybės trečiajame aukšte.

Vietos savivaldos dienos popietę, Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio padėkomis už aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, bendruomenių telkimą, aktyvų ir sėkmingą projektų įgyvendinimą buvo apdovanoti aktyviausi Šilutės rajono savivaldybės bendruomenių atstovai, o Administracijos direktorius Sigitas Šeputis už ilgametį, nuoširdų, kruopštų ir sąžiningą pareigų atlikimą apdovanojo Savivaldybės valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Mero potvarkis ir Administracijos direktoriaus įsakymas dėl padėkų.

Daugiau nuotraukų „Šilutės naujienų“ Facebook albume ir Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje!