Projekto „Pasitikėk savimi“ veikla Šilutėje pirmąjį pusmetį

Biblioteka projektas Pasitikek savimiPasitelkus visą būrį partnerių ir nevyriausybinių organizacijų šalies rajonų savivaldybėse, sausio mėnesį pradėtas Lietuvos darbo biržos socialinio projektas „Pasitikėk savimi“, kuriam skirtas finansavimas iš 2007-2013 metų Europos struktūrinių fondų paramos laikotarpio.

Šiam projektui įgyvendinti 16-oje Lietuvos miestų iš Europos socialinis fondo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skirti 4 milijonai litų. Projektas tęsis iki 2015 m. gegužės mėnesio.

Projektas skirtas nedirbantiems, nesimokantiems, jokioje veikloje nedalyvaujantiems ir socialinių įgūdžių stokojantiems 16-25 metų jaunuoliams, kuriems projekto laikotarpiu teikiama intensyvi ilgalaikė pagalba, įtraukiant juos į 3 ir 6 mėnesių trukmės Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programas. Jų metu siekiama paskatinti jaunus žmones atsakingai kurti asmeninį gyvenimą ir dalyvauti visuomeninėje bei profesinėje veikloje, stengiamasi jaunuoliams suteikti kuo daugiau naujų įgūdžių, žinių ir kompetencijų, reikalingų darbui.

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su asociacija „Langas į ateitį“, įsitraukė į šį projektą, suteikdama jauniems žmonėms galimybę ugdyti jų darbui reikalingus informacinių technologijų ir bendravimo virtualioje erdvėje įgūdžius.

Šių mokymų programa sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: informacinių ir ryšių technologijų pagrindų, komunikavimo internete bei dokumentų rengimo.

Pirmojoje dalyje įtvirtinamos bei standartizuojamos technologinės naudojimosi kompiuteriu žinios, antrojoje – supažindinama su konkrečioms e. paslaugomis, saugiu elgesiu internete bei savo privatumo saugojimu, o trečioji dalis skirta teksto, skaičiuoklės bei pateikčių dokumentų rengimui.

Mokymų metu jaunuoliai kviečiami išmokti mokytis nuotoliniu būdu: jiems pristatomi  nemokami nuotoliniai kursai. Jaunuoliai turi galimybę pasitikrinti savo žinias ir išbandyti naują tarptautinį socialinį tinklą darbo ieškančiam jaunimui YOUROCK (http://yourock.jobs).

Pasak vienos iš mokymų lektorių – Šilutės r. F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkės Dalios Vasiliauskytės, šis projektas yra įvairiapusiškai naudingas Pamario krašto jaunimui tuo, kad jiems buvo suteikta galimybė pasisemti naujų žinių, ateityje padėsiančių darbo paieškose. Projektas ugdė jaunimo komandinio darbo įgūdžius, pasitikėjimą savimi bei tinkamą prisistatymą darbdaviui, buvo lavinami dalyvių socialiniai įgūdžiai, stiprinamos asmeninės savybės, keliama motyvacija, formuojami darbo komandoje įgūdžiai.

Pasak Šilutės r. F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkės Sandros Jablonskienės, nuo projekto pradžios F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvyko jau trys mokymų etapai, kurių metu informacinių technologijų mokymuose dalyvavo 33 jaunuoliai. Vertindami mokymus, 45 proc. dalyvių nurodė, kad naudingiausia jiems buvo išmokti naudotis „Microsoft Office“ skaičiuoklės (angl. Excel) ir Pateikčių rengimo (angl. Power Point) programomis. Apie 84 proc. dalyvių teigiamai įvertino savarankiškas nuotolinių kursų užduotis ir pažymėjo, kad ateityje ketina panaudoti mokymuose įgytas žinias.

Dalyvaudama projekte „Pasitikėk savimi“ Šilutės F.Bajoraičio viešoji biblioteka prisideda ir prie Nacionalinės skaitmeninės koalicijos siekiamų tikslų bei uždavinių.
ES logo su trim fondais spalvotas copy
Baigiantis programai projekto dalyviams bus sudaryta galimybė įgytus įgūdžius realizuoti pas darbdavį ar mokymo įstaigoje. Baigus šią programą planuojama dalį projekto dalyvių nusiųsti į aktyvias darbo rinkos politikos priemones.