„Pušelės“ pedagogės viešėjo Ispanijoje

pusele ispanijojeIspanijoje Leono mieste „C. E. I. P. Los Adilles“ mokykloje susirinko tarptautinio projekto „Come2gether“ („Eikime kartu“) partneriai – pedagogai iš Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos – Šilutės lopšelis – darželis „Pušelė“. Tai buvo ketvirtasis „Comenius“ projekto mokytojų mainų ir susitikimų etapas.

Ispanijoje mokyklos skirstomos į valstybines ir privačias. Pastarąsias dalinai remia valstybė. Vaikai iki 3 metų gali lankyti ir valstybinį, ir privatų darželį. Vaikų darželiai įsikūrę viename pastate su bendrojo lavinimo mokykla, tačiau atskirai nuo vyresnių klasių. 6-12 metų vaikai mokosi pradinėse mokyklose, 12-16 metų privalomas vidurinis išsilavinimas. 16-18 metų – paskutinė mokyklinio išsilavinimo pakopa pasirenkama savo noru, ją lanko tie, kurie ketina studijuoti universitetuose.

Susitikimo dienomis dalyvavome seminaruose, šventėse, stebėjome ugdymo procesą. Klases lanko 20-22 vaikai.

Ikimokyklinukai ugdomi 5 val. per dieną. Mokytojai ir mažieji ugdytiniai dėvi chalatėlius. Klasėje dirba pedagogas be padėjėjo. pusele ispanijoje 1

Vaikai iš namų atsineša savo priešpiečius, jei mokykloje būna ilgiau, valgo pietus, už kuriuos sumoka tėvai. Nuo 3 metų vaikai kartą savaitėje mokomi anglų kalbos, nuo 6 metų – 2 kartus savaitėje.

Ikimokyklinukų pedagogai naudojasi jau paruošta, o ne pačių sukurta ugdymo medžiaga, priemonėmis. Nuo 3 metų vaikai naudoja pratybų sąsiuvinius, iki 12 metų visi rašo pieštuku.

Neįprasta mums buvo tai, kad mokyklos teritorijoje nėra žalios vejos, augalų, vaikų judėjimui skirtų įrenginių, teritorija aptverta aukšta tvora. Tačiau sužavėjo šiltas ir emocingas vaikų bei pedagogų bendravimas, šypsenos.
Ekskursijų po Leono miestą metu aplankėme šiuolaikinio meno muziejų San Marcos ir Musac, vykome į senovinį Ispanijos kaimelį Castrillo de los Polvazaresą, grožėjomės architekto A.Gaudi pilimi Astorgia – bažnytinio meno muziejumi. Didelį įspūdį paliko gotikinė Leono katedra San Isidoro, kurią ispanai laiko seniausiu ir gražiausiu šalyje šio stiliaus kūriniu. Sostinėje Madride aplankėme karalių rūmus Palacio Real, Prado paveikslų muziejų.

Projekto dėka pažinome Ispanijos kultūrą, švietimo sistemą, pagilinome anglų kalbos įgūdžius, bendravome su Turkijos, Portugalijos, Ispanijos pedagogais.

2012 metų gegužę projekto dalyviai susirinks „Pušelėje“ baigiamajam etapui.