R.Dobranskienei suteiktas Garbės piliečio titulas

Šilutės Garbės pilietė - R.Dobranskienė. / Sigito Grinčinaičio (silutesnaujienos.lt) nuotr.Rajono Tarybos posėdžio metu Garbės piliečio regalijos įteiktos doc. dr. Romualdai Dobranskienei. Mokytoją sveikino įvairių kartų buvę mokiniai, kolegos.

R.Dobranskienė pagerbta už profesinės veiklos pasiekimus, pedagoginę, literatūrinę, kultūrinę veiklą, aktyvų dalyvavimą viešajame ir akademiniame gyvenime, socialinėse akcijose, šiuolaikiškas iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, tautų kultūrų ryšių tyrinėjimus ir apibendrinimą, ugdymo problemų įžvalgas ir jų analizę, patirties sklaidą.

DOBRANSKIENEDOBRANSKIENE 1DOBRANSKIENE 2

Prieš tai Šilutės Garbės piliečiais yra tapę rajono gydytojas, buvęs Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės filialo pirmininkas, buvęs Savivaldybės tarybos narys Vytautas Vaicekauskas, ekonomistas, teisininkas, kraštotyrininkas Jonas Jonaitis, Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis, Klaipėdos miesto seimelio deputatas Jonas Plonaitis.

Silutes naujienu LOGO copy