R.Žemaitaitis – už didesnius mokesčius skalūnų dujų verslovėms ir legalią naminę

ZEMAITAICIOSeimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis spaudos konferencijoje pateikė pluoštą savo inicijuotų įstatymų pakeitimų, kurie aktualūs mūsų kraštui.

Siūlo didinti išteklių gavybos mokesčius

R.Žemaitaitis nepuoselėja vilčių, kad bus uždrausta skalūninių dujų paieška. Jis įregistravo įstatymo papildymą, kad norint pradėti skalūninių dujų paiešką, turi būti atlikti poveikio aplinkai tyrimai. Tyrimų užsakovas turėtų būti Savivaldybė.

R.Žemaitaitis sieks įstatymu įtvirtinti didesnius mokesčius už išgaunamus gamtos išteklius. Jo siūlymu, naftos verslovės už išgaunamą naftą turėtų mokėti 20 proc. mokestį nuo gaunamų pajamų (dabar moka 15 proc.), o už skalūninių dujų gavybą – net iki 40 proc. gaunamų pajamų.

Papildomai versloves ir kitas gamyklas ketinama apmokestinti 2 procentų mokesčiu nuo įmonės gaunamų pajamų, lėšas skiriant poveikio aplinkai monitoringo programoms. Be to, 1 procentas nuo pajamų turėtų būti mokamas gyvenviečių, kuriose vyksta pramoninė gamyba ar išteklių gavyba, bendruomenėms.

Siūlo legalizuoti naminės gamybą

R.Žemaitaitis yra pateikęs įstatymo pataisas, kad būtų įteisinta naminės degtinės gamyba. Jis priminė, kad tik keliose Europos Sąjungos šalyse stipriųjų naminių gėrimų gamyba yra draudžiama.

R.Žemaitaičio nuomone, naminės legalizavimas padidintų kaimo turizmo įmonių pajamas, būtų daugiau atrakcijų turistams. Tinkamai sutvarkius naminės degtinės gamybą, ši produkcija nebūtų pigesnė už fabrikinę. Legalūs naminės gamintojai – kaimo turizmo įmonių savininkai, ūkininkai – neleistų klestėti nelegaliems alkoholio gamintojams.

Apie mokestį už nešildomas patalpas

R.Žemaitaitis yra gavęs prašymų iš kai kurių Rusnės, Švėkšnos bei Juknaičių gyventojų panaikinti mokestį už nešildomas patalpas ir karšto vandens vamzdynų priežiūrą, kai žmonės tokiomis paslaugomis nesinaudoja.

Daugiabučių namų, kurių kai kurios patalpos iš viso nešildomos, gyventojai ieško būdų, kaip atsikratyti UAB „Šilutės šilumos tinklai“ sąskaitų, kurias ji siunčia už minėtas nesuteiktas paslaugas.

R.Žemaitaitis domėjosi, kaip tokias problemas sprendžia kitų rajonų šilumos įmonių vadovybės, ir sužinojo, kad kitur nepiktnaudžiaujama netobulu centralizuotos šilumos įstatymu. R.Žemaitaitis sakė, kad jam nepavyko įtikinti Šilutės šilumos įmonės vadovybės nerašyti sąskaitų, jeigu bendrojo naudojimo patalpos nešildomos.

R.Žemaitaitis parengė įstatymo pakeitimą, kad sąskaitos už bendrojo naudojimo patalpų šildymą ir karšto vandens vamzdynų priežiūrą nebūtų išrašomos, jei daugiabučių namų gyventojai tokių paslaugų negauna.

Kaip turėtų elgtis žmonės, kurie šią žiemą gaudavo tokias sąskaitas, bet jų neapmokėjo? Seimo narys sakė, kad jeigu tokie skolininkai bus pakviesti į teismą, turėtų paaiškinti, kad nepripažįsta sąskaitų, nes tokios paslaugos ir neprašė, ir negavo.

Kita vertus, R.Žemaitaitis abejoja, ar veikiant netobulam šilumos įstatymui žmonės bylas laimės, todėl mano, kad vis dėlto jiems teks apmokėti gautas sąskaitas, nors paslaugos negavo. Tačiau Seimo narys tiki, kad jo pataisos sulauks kitų parlamentarų palaikymo ir nuo kito šildymo sezono šilumos tiekėjai nebegalės siųsti sąskaitų už išgalvotą „šildymą“.