Rajone daugėja ikimokyklinio ugdymo paslaugų

mokykla vaikai1-ojo šaukimo Savivaldybės Tarybos paskutiniame kadencijos posėdyje nuspręsta trijose švietimo įstaigose įsteigti po vieną ikimokyklinio ugdymo grupę.

Jau nuo rugsėjo 1 dienos Usėnų ir Vilkyčių pagrindinėse mokyklose, Žemaičių Naumiesčio mokykloje – darželyje padidintas leistinas didžiausias etatų skaičius: Vilkyčių pagrindinės mokyklos lopšelio grupėje – auklėtojo 1,59 etato, 0,10 muzikos mokytojo, 1 etatas auklėtojos padėjėjos; Usėnų pagrindinės mokyklos darželio grupėje – auklėtojo 1,59 etato, 0,15 muzikos mokytojo, 1 etatas auklėtojos padėjėjos; Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio darželio grupėje – auklėtojo 1,59 etato, 0,5 etato auklėtojos padėjėjos, 0,25 skalbėjos.

Be to, koreguotas ir kitų ikimokyklinių įstaigų etatų skaičius. Lopšelyje -darželyje „Ąžuoliukas“ įsteigta socialinio pedagogo pareigybė, „Pušelėje“ sumažinta 0,5 valytojos etato. Švėkšnos lopšelyje – darželyje, tėvų pageidavimu, pailgintas darželio grupės darbo laikas: įstaiga dirbs ne 7,12 val., o 10,5 val. Todėl įsteigtas papildomas auklėtojo 0,5 etato.