Rajono „Dainų dainelę“ aptemdė juodi debesys

dainele 2Neseniai nuskambėjęs vaikų ir mokinių konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis turas supriešino tėvus, dainininkus ruošusius pedagogus ir komisijos narius.

Daug apmaudo ir širdies kartėlio išlieti redakcijai panorėję jaunųjų konkursantų tėvai šįkart žaibus smeigė į konkurso II etapo (rajoninio) organizatorių – Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrių ir jo kuratorę, vyriausiąją specialistę Giedrę Milukienę. Anot tėvų, specialistė prastai organizavo konkursą, netinkamai parinko vertinimo komisiją, net stokoja etikos ir kultūringo bendravimo.

Konkurso organizatoriai ir komisijos nariai taip pat turi argumentų: jie primena, jog konkursas ir yra konkursas, ir kad visuose konkursuose būna laimėtojai ir pralaimėjusieji. O daug priekaištų strėlių gavusi G.Milukienė mano, jog konkurso komisija buvo kompetetinga, sudaryta iš profesionalų. Savo ruožtu ji stebisi kai kurių tėvų elgesiu kitų konkursantų pasirodymų metu.

Nusivylusioji pusė žada reikalo taip nepalikti ir dar mindyti Savivaldybės slenksčius.

Dalyvių gretos retėja

Savo nuomonę apie šiemet, sausio 12 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje organizuotą rajono vaikų ir mokinių konkurso „Dainų dainelė“ II etapo peržiūrą pirmasis išsakė rusniškis, dainininkas ir dainų autorius Valdas Lacko. Jis šiame straipsnyje atstovauja tėvų poziciją.

„Net nekeista, kad konkurso dalyvių gretos kaskart vis labiau retėja, o nusivylimo kartėlio atsikandę mokytojai neberanda noro ir motyvacijos ruošti konkursui mokinius“, – sako V.Lacko. Anot jo, šiemet „Dainų dainelės“ peržiūroje ryžosi dalyvauti vos… 8 dalyviai.

Pašnekovas tai palygino su prieš keliolika metų organizuotomis rajoninėmis „Dainų dainelės“ peržiūromis, kuriose būdavo po keliasdešimt dalyvių, o salės lūždavo nuo atėjusių pasiklausyti žiūrovų. Dabar – ant pirštų galima suskaičiuoti dalyvius ir juos palaikyti atėjusius artimuosius.

„Jei tiek mažai sulaukiama dalyvių, matyt, yra priežastis. Galiu tai įvardinti: neteisingas komisijos sudarymas, prastas organizavimas ir vertinimas“, – įsitikinęs pašnekovas.

Keistas komisijos išrinkimas

Stebėjęs rajoninę peržiūrą ir girdėjęs komisijos vertinimus, V.Lacko neslepia nuostabos. Pirmiausia jam užkliuvo tai, kad vertinimo komisija, jo nuomone, buvo sudaryta  netinkamai.

„Kaip su dainavimu yra susijusi, ar turi muzikinį išsilavinimą vertinimo komisijos narė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė G.Milukienė?“ – retorinį klausimą iškėlė pašnekovas, pridurdamas, kad G.Milukienė tuo pačiu yra ir pagrindinė konkurso peržiūros rajone organizatorė. Pasak jo, neteisingai paskirta buvo ir vertinimo komisijos pirmininkė – Meno mokyklos direktorė, kuri rajoninei peržiūrai šiemet buvo paruošusi net du dalyvius. Tiesa, pašnekovas patikslino, jog D.Pielikienė prieš konkursą visiems atvykusiesiems pranešė, jog savo dalyvių nevertins.

Abejonių jam kėlė ir trečia komisijos narė – Meno mokyklos muzikos mokytoja Žibutė  Sukackienė. Anot V.Lacko, ji vargu ar galėjo būti nešališka, vertindama Meno mokyklos ir juolab savo direktorės paruoštus mokinius.

Dainininkui nepasirodė tvirta bei galimai nešališka ir ketvirtosios komisijos narės, Pamario pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos Violetos Pociuvienės kandidatūra. Rusniškis sakė, kad jau  kelinti metai pati mokytoja tarsi nemato savo mokykloje gerai dainuojančių mokinių, vykstančių pasivaržyti į tarptautinius konkursus ir iš ten parsivežančių apdovanojimus. V.Pociuvienė tokių mokinių neruošia „Dainų dainelei“.

„Ar tik nėra rajonui atstovauti ir vykti į regioninę konkurso „Dainų dainelė“ peržiūrą tikslingai ruošiami tam tikri mokiniai, paruošti tam tikrų pedagogų?“ – klausė V.Lacko.

Prastas organizavimas

Kalbėdamas apie antrą blogį – prastą konkurso organizavimą – V.Lacko sakė pasigedęs informacijos, reklamos ar iškabų, kur vyks peržiūra. Pavyzdžiui, atvykę į Šilutės pirmąją gimnaziją, dalyviai turėjo ieškoti peržiūrai skirtos patalpos. Po įvykusios peržiūros vaikai ar juos ruošę pedagogai nesulaukė jokios padėkos ar paskatinimo – jokio rašto, pažymėjimo ar panašiai.

Dar vieną nusivylimą dėl rajoninės konkurso peržiūros šiemet dalyviai išgyveno po to, kai nuskambėjo komisijos vertinimas. Čia ypač skaudų smūgį patyrė vienas abiturientas, atlikęs užsienio atlikėjo populiarią dainą, kuri prieš 2 metus buvo įtraukta į respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ repertuarą. Anot pašnekovų, mūsų komisijos nuomone ši daina neatitiko konkurso formato.

Užgavo ir savotiškas dalyvių „išrūšiavimas“, jog į regioninę konkurso peržiūrą vis dėlto šiemet galės vykti tik 5 dalyviai, nors nuostatuose leidžiama iki 10. Kitaip sakant, komisija konkrečiai nepaaiškino, kodėl nutarė „kirsti galvas“ kitiems trims dalyviams bei juos ruošusiems pedagogams.

„Mums tikrai nepasirodė, kad tie dalyviai silpnesni už tuos penkis ir neverti išbandyti jėgas regioninėje peržiūroje“, – sakė keli tėvai ir mokytojai.

Pasijuto pažemintidainele 1

Išgyvenę nuoskaudas ir nevisai aiškius vertinimus, trijų atstumtųjų dalyvių pedagogai bei tėvai vis dėlto ryžosi pakovoti dėl galimybės vykti į regioninę peržiūrą. Juolab, kad savivaldybei tai nekainuotų jokių papildomų lėšų.

Dėl to tėvai ir pedagogai atvyko į Švietimo skyrių pas vedėją Birutę Tekorienę ir prašė jos palaiminimo siųsti visus 8 dalyvius. Tuomet įvyko daugumai nemaloni akistata ir su komisijos nare, konkurso organizatore G.Milukiene.

Anot besikreipusiųjų, vyr. specialistė ne tik grasino, jog galbūt reikia iš naujo organizuoti konkurso peržiūrą, bet ir tikslinosi atėjusių pedagogų pavardes, leidosi į principingus asmeniškumus. Apibendrindami nemalonų vizitą Savivaldybėje tėvai ir pedagogai savo atžvilgiu sako išgirdę ne tik specialistės pakeltą toną, bet ir pasijutę taip, tarsi juos „kaip kokius nenaudėlius pirmokus, Švietimo skyriaus atstovė būtų „nuplakusi“.

Kalbėdami apie neetišką G.Milukienės elgesį, tėvai ir pedagogai neslėpė jos, kaip komisijos narės, netoleruotinų veiksmų rajoninio konkurso peržiūros metu. Anot vienos mamos, sunku suprasti, kaip ši komisijos narė galėjo objektyviai įvertinti dalyvį, kai jo pasirodymo metu ji pakilo, trinktelėjusi durimis išėjo, o paskui. sugrįžusi nešina telefonu, lyg niekur nieko fotografavo aplinką ir žmones.

Trūksta pasitikėjimo komisija?

Surašyti faktai, kuriuos išsakė konkurso įvykius stebėjusieji iš žiūrovų salės, galimai pagrystai verčia juos abejoti konkurso rajone skaidrumu. Neveltui daugumai tai kelia ne tik begales abejonių, bet ir menkina motyvaciją. Kodėl?

Paaiškinsime. Galiausiai, kai tėvų ir pedagogų įdėtos pastangos nenuėjo veltui,  nes su Švietimo skyriaus vedėjos B.Tekorienės palaiminimu ir tie trys „atstumtieji“ gavo leidimą vykti į regioninę konkurso peržiūrą Kretingoje, įvyko malonių netikėtumų.

Minėtas abiturientas, kuris, mūsų komisijos sprendimu, atliko netinkamo formato dainą, regioninio konkurso peržiūroje buvo įvertintas kur kas geriau.

Apie rajone įvykusio konkurso peržiūrą ir tiek daug iš jos kilusių emocijų bei nuoskaudų nuomonės paklausėme pačios konkurso vertinimo komisijos pirmininkės D.Pielikienės. Anot jos, matyt, kai kurie tėvai tiesiog pritrūko pasitikėjimo komisijos narių, konkrečiau – jos atžvilgiu.

„Ir pasaulinė praktika rodo, kad vertinimo komisijoje gali dalyvauti žmogus, kuris ir pats ruošia konkursui dalyvius. Tokiu atveju, jis savo dalyvių tiesiog nevertina, o balus skiria kiti komisijos nariai. Taip buvo ir rajoninėje peržiūroje“, – sakė Meno mokyklos direktorė.

Pašnekovė pasidžiaugė, kad, nepaisant kilusio kai kurių tėvų nepasitenkinimo, regioninėje atrankoje vis dėlto buvo sulaukta panašaus dalyvių įvertinimo, kaip ir rajoninės peržiūros metu. D.Pielikienė taip pat džiaugėsi ir minėtu abiturientu, kuris į rajono geriausių dalyvių penketuką, mūsų komisijos sprendimu, nepateko, bet regioninėje peržiūroje pasirodė geriau. Anot jos, jei vaikinas būtų taip pasirodęs rajoninėje peržiūroje, tikrai iš mūsų komisijos būtų sulaukęs aukšto įvertinimo.

„Mūsų komisija, sakydama, jog vaikino daina neatitiko formato, turėjo omeny netinkamai parinktą aranžuotę, tai yra atlikimo stilių. Vėliau, kai dalyvį ruošusi vadovė išklausė pastabas ir pakeitė aranžuotę, daina nuskambėjo kitaip“, – sakė D.Pielikienė.
Kalbėdama apie kilusį ginčą, kodėl buvo bandoma nepraleisti į regioninę atranką vykti visų dalyvių, o tik penkis, D.Pielikienė laikėsi pirminės rajono komisijos pozicijos. Anot jos, tam ir rengiami konkursai, kad būtų atrenkami ir siunčiami į tolimesnius etapus varžytis geriausieji. 

Profesionalais reikėtų pasikliauti

Daug metų konkursą kuruojanti G.Milukienė irgi turi argumentų atremti kiekvieną tėvų kaltinimą.

Pasak specialistės, konkursas nevyksta chaotiškai, jis vykdomas ir dainininkai atrenkami griežtai laikantis nuostatų. Meno mokykla yra aukštesnio lygmens menininkų kalvė, kurioje dirba profesionalai, todėl būtų buvę galima ir visą komisiją sudaryti tik iš šios įstaigos pedagogų. Profesionalų nuomone belieka tik pasikliauti, o ne įtarinėti juos iš anksto nesąžiningumu.

Vaikų, pasak G.Milukienės, mažėja visoje Lietuvoje, tuo pačiu menksta ir konkurso dalyvių gretos. Ji pripažįsta, kad gaila tų kelių vaikų, kurie pasirodė ne taip stipriai, kaip 5 geriausieji. Todėl atsižvelgus į tėvų pageidavimus ir dar kartą situaciją aptarus su komisija, ir nutarta į regioninį turą išleisti visus.

O profesionalaus dainininko dainą perdainavęs vaikinas, pasak G.Milukienės, aukšto įvertinio negavo ne todėl, kad daina buvo bloga, įvertinimą lėmė jos atlikimas. Tačiau kiekvienas žmogus tą pačią dainą įvairiu metu gali padainuoti skirtingai.

G.Milukienė apgailestavo, kad šįkart į renginį nebuvo pakviesta fotografų, todėl ji ir išėjo pasiimti telefono, kuriuo galėtų pafilmuoti renginį. Bet stebisi, kad dėl to priekaištaujantis V.Lacko leido sau kitam vaikui dainuojant prieiti prie jos ir klausinėti, kodėl konkurse dalyvauja komisijos narės D.Pielikienės mokiniai? G.Milukienė patikino, kad D.Pielikienė tuo atveju susilaikė nuo vertinimų.

Kada bus konkurso rezultatai, dar nežinoma. G.Milukienė sako džiaugtųsi, jei į respublikinį turą būtų išsiųsti visi 8 šilutiškiai.
Tačiau ji pasvarsto galimybes ateityje į kitus konkursus kviesti vertintojus iš kitų miestų, o gal ir įrašinėti visų dainininkų pasirodymus. Dėl visa ko…