Rajono meras rado kitą pastumdėlį

BRUZASŠilutės rajono meras Virgilijus Pozingis pagaliau išsprendė Ekonomikos ir finansų komiteto opozicijos užsispyrėlių problemą, dėl kurios jau pusmetį nepavyko išrinkti šio komiteto pirmininko.

Rajono Tarybos valdančioji dauguma, V.Pozingio teigimu, nusprendė padidinti minėto komiteto narių skaičių iki trylikos.

Tryliktuoju šio komiteto nariu tapo valdančiosios koalicijos atstovas, partijos Tvarka ir teisingumas politikas Gintaras Bružas, kurio balsas turėtų garantuoti komiteto pirmininko postą 6 kartus į šias pareigas siūlytai „tvarkietei“ Daivai Žebelienei.

Pusę metų suardydavo rinkimus

Pusę metų Ekonomkos ir finansų komitetas dirbo be nuolatinio pirmininko. Valdančiosios daugumos politikams niekaip nepavyko į šias pareigas paskirti D.Žebelienės, nes šios partijos atstovui komiteto pirmininko postas priklauso pagal valdančiosios koalicijos sutartį.

Kiekvieną kartą rinkimai neįvykdavo, nes opozicijos politikai suardydavo posėdžio kvorumą. Tokio opozicijos pasipriešinimo motyvas – nepasitikėjimas partijos Tvarka ir teisingumas politikais, kurie po rinkimų sulaužė sutartį, patvirtintą garbės žodžiu ir parašais.

Valstietė liaudininkė nepasidavė

Dar prieš savaitę meras V.Pozingis buvo sumanęs valdančiosios koalicijos persvarą konfliktiniame komitete įgyti iš Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto perkėlęs valstietę liaudininkę G.Kimbrienę. V.Pozingis ir Tarybos sekretorius J.Jaunius tai norėjo padaryti nesuderinę su G.Kimbriene ir patyrė fiasko.

G.Kimbrienė, neoficialiais duomenimis, pareiškė, kad neketina būti pastumdėle ir dėl politinių sumetimų būti mėtoma iš komiteto į komitetą. Svarbus argumentas pasipriešinti rajono mero valiai buvo tas, kad G.Kimbrienei perėjus į Ekonomikos ir finansų komitetą, nė vieno valstiečio liaudininko neliktų Kaimo ir teritorijų reikalų komitete. Kas gins kaimo žmonių interesus be valstiečių liaudininkų partijos atstovo šiame komitete?

Atrado kitą

Nors daugelis rajono politikų manė, kad G.Kimbrienė neatlaikys partijos lyderio spaudimo, visi liko nustebinti kitokiu konflikto sprendimu. V.Pozingis rajono Tarybos posėdyje tryliktuoju Ekonomikos ir finansų komiteto nariu pasiūlė „tvarkietį“ G.Bružą. Ankstesne retorika kalbant, jis sutiko būti pastumdėliu.

G.Bružas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad pasiūlymą tapti Ekonomikos ir finansų komiteto nariu priėmė suprasdamas, jog būtina spręsti problemą. „Dabar tame komitete tvarka bus“, – juokavo G.Bružas.

Kita vertus, dėstė G.Bružas, darbas Ekonomikos ir finansų komitete jam, kaip jaunam politikui, bus naudingas. Į šį komitetą visos partijos delegavo labiausiai patyrusius politikus, šiame komitete svarstoma daugiau klausimų nei kituose.

Suardė proporcijas

Toks problemos sprendimas, opozicijos politikų nuomone, visiškai suardė partijų atstovavimo proporcingumo principą.
Liberalų ir centro partijos skyriaus pirmininkas Steponas Kazlauskas juokavo, kad nesilaikant proporcingumo principo visi rajono Tarybos nariai netrukus atsidurs viename, valdžios manymu, svarbiausiame komitete.

Liberalcentristas Vytautas Laurinaitis klausė rajono mero, kodėl jis nevienodai vertina komitetų veiklos svarbą. Kodėl pusė rajono Tarybos politikų sukoncentruota į vieną, valdžios manymu, svarbiausią komitetą – Ekonomikos ir finansų?

V.Pozingis „Šilutės naujienoms“ sakė ilgai laukęs, kad opozicijos politikai nustotų trukdyti Ekonomikos ir finansų komiteto darbą ir leistų išrinkti nuolatinį pirmininką.

Pasak V.Pozingio, opozicijos politikai nesąžiningai pasielgė, kai sulaužė susitarimą po Kontrolės komiteto pirmininko A.Jako paskyrimo nebetrukdyti Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko rinkimams. Tik todėl, pasak V.Pozingio, buvo apsispręsta dar vienu valdančiosios koalicijos politiku papildyti probleminiu tapusiu Ekonomikos ir finansų komitetą.

Po šių pertvarkų septintasis bandymas D.Žebelienę skirti komiteto pirmininke, be abejonės, bus sėkmingas.