Rajono mokinių taryba įstojo į Lietuvos moksleivių sąjungą

Vyduno gimnazija mokiniu tarybaĮ Šilutės Vydūno gimnazijos biblioteką rugsėjo 22 dieną rinkosi aktyviausias, šauniausias Šilutės jaunimas – rajono Mokinių taryba. Ši taryba – tai aukščiausia rajono mokyklų mokinių savivaldos institucija, kuri skatina moksleivių bendradarbiavimą, padeda spręsti jų problemas, aptaria poreikius, organizuoja konferencijas, akcijas, renginius, seminarus.
Susirinkimo metu aptarėme veiklos planą, ateities vizijas. Šilutės Vydūno gimnazijos administracija, kaip visada, buvo vaišinga, nelikome alkani, buvo pasirūpinta saldumynais ir arbata.

Bet ne tai svarbiausia. Savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, rajono mokinių tarybos kuratorė Vida Kubaitienė pristatė, kas nuveikta, kokių veiklų turėsime, priminė tarybos struktūrą. Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Rimantė Čiutienė pasiūlė deleguoti vieną atstovą į Jaunimo reikalų tarybą. Demokratinių rinkimų metu į Jaunimo reikalų tarybą išrinkta Vainuto gimnazijos mokinė Gabrielė Vindžigelskytė.

Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Klaipėdos regiono koordinatorė Laura Masiliauskaitė pristatė, kad LMS – tai visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija, papasakojo apie jos veiklą.

Diskusijų metu išaiškinome, kuo skiriasi LMS nuo Lietuvos mokinių parlamento. Klaipėdos regiono koordinatorė pasiūlė Šilutės regionui prisijungti prie šios asociacijos, papasakojo, kad turėsime balso teisę nacionaliniu lygmeniu, bus sudaryta galimybė gauti mokymus mokinių savivaldų nariams, dalyvauti nacionaliniuose Lietuvos mokinių sąjungos renginiuose ir daug kitų dalykų. Mūsų rajono mokinių taryba vienbalsiai pritarė, kad norime prisijungti prie LMS, Šilutės mokinių tarybos pirmininkė, kuri tapo ir LMS valdybos nare, pasirašė tai patvirtinančią sutartį. Jai reikės aplankyti kiekvieną rajono mokyklą, papasakoti apie Lietuvos moksleivių sąjungą, jos veiklą ir galimybes.

Manau, tai puiki galimybė pasidalinti patirtimi, kitų patirtį pritaikyti savo mokykloje ar mieste, užmegzti draugiškus ryšius su kitų Lietuvos regionų moksleiviais.