Rajono mokytojai neabejoja portalo „E.mokykla“ sėkme bei teikiama pagalba

es portalas emokyklaŠalyje nuolat kinta švietimo sistema, didėja mokinių poreikiai. Tai, be abejonės, ne mažas iššūkis mokytojams, kurie nuolat turi kelti savo kvalifikacijas, tobulėti bei žingsnis po žingsnio eiti kartu su pokyčiais, atsirandančiais modernėjant technologijoms.

Tam didelis dėmesys yra sutelktas įgyvendinant 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Portalo „E. mokykla“ plėtra“.

Projektas įgyvendinamas nuo 2011 m. spalio ir numatytas baigti šiemet iki liepos 1 dienos. Bendra projekto vertė – daugiau kaip 502,7 tūkst. Eur: Europos socialinis fondas skyrė per 427,3 tūkst. Eur, likusią reikiamą dalį pridėjo Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Viskas – „viename langelyje“

Atsižvelgiant į šiandienos švietimo problemas, projektu „Portalo „E.mokykla“ plėtra“ plėtojamas skaitmeninio ugdymo turinio prieinamumas.

Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtas ir Švietimo informacinių technologijų centro tvarkomas švietimo portalas „E. mokykla“ (toliau – Portalas) yra vienas populiariausių portalų, teikiančių švietimo bendruomenei aktualią informaciją ir paslaugas. Kasdien jį aplanko daugiau nei 2000 vartotojų.

Kaip rodo Portalo vartotojų apsilankymų statistika, Ugdymo turinio posistemė yra aktualiausia Portalo sritis. Šioje posistemėje sukaupta nemaža dalis ugdymui skirtos medžiagos. Tokia prieiga gana patogi pedagogams ir mokiniams. Be to, pedagogams svarbu, kad skaitmeniniai mokymo ištekliai būtų susieti su atnaujintomis Bendrosiomis programomis. Taigi viena iš svarbiausių atnaujinto Portalo galimybių – padėti mokykloms ir mokytojams naudoti, susirasti tinkamas ugdymui skaitmenines mokymo priemones, gauti šiandien tinkamą informaciją mokiniams ir jų tėvams.

Kalbintos Šilutės rajono švietimo įstaigose dirbančios mokytojos sakė, kad mielai naudojasi Portalo teikiama pagalba. Anot pašnekovių, portale „E. mokykla“ jos randa visą informaciją apie švietimo sistemos naujoves, rengiamus konkursus.

Padeda tobulėti

Įgyvendinant projektą „Portalo „E. mokykla“ plėtra“ visoje Lietuvoje vykdomi pedagogų mokymai. Mokytojai kvalifikacijos tobulinimo seminaruose kelia IKT taikymo technologinę ir edukacinę kompetencijas. Mūsų rajone bene daugiausia tokių seminarų ir mokymų yra vedama Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos pastate (Liepų g. 16).

Dalindamasi įspūdžiais apie projekto „Portalo „E. mokykla“ plėtra“ įgyvendinimą ir teikiamą pagalbą, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje anglų kalbos vyr. mokytoja dirbanti Rita Bernotienė atviravo, kad Portale apsilanko beveik kasdien. Čia ji atranda naujausios informacijos apie rengiamus konkursus, taip pat – ir metodinės medžiagos. Anot pašnekovės, labiausiai ji yra pamėgusi informacinę sistemą „Ugdymo sodas“.

Dar praėjusių metų gruodžio mėnesį seminare „Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai“, surengtame pagal vieną iš projekto „Portalo „E. mokykla“ plėtra“ etapų, R.Bernotienė patobulino savo kvalifikaciją ir įgijo žinių, kaip ugdymo procese naudoti skaitmenines mokymo priemones.

Dviejų dienų seminaro metu, kuris buvo surengtas Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos patalpose, pedagogai mokėsi praktiškai dirbti skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (kompiuteriais, planšetėmis) įvairiose elektroninėse aplinkose bei naudotis mokymui pritaikytomis programomis. „Įgijome daug žinių ir naujų idėjų, kaip palengvinti ugdymo proceso organizavimą bei pamoką paversti įdomesne, nenuobodžia mokiniui“, – sakė R.Bernotienė.

Lengvina pasiruošimą pamokoms

Apie tai, kad gana dažnai naudojasi portalo „E. mokykla“ informacija ir pateikiamomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, pasakojo ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Šulcienė, dirbanti Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje.

„Randu daug medžiagos virtualiose mokymosi aplinkose: „Ugdymo sodas“, „Itslearning“, „Etwinning“, taip pat čia pateikiama įvairių pamokos tobulinimo galimybių“, – sakė D.Šulcienė.

Biologijos vyr. mokytoja Judita Blinkevičienė, kuri dirba su suaugusiųjų klasėmis Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre, taip pat sakė, kad „E. mokykla“ atvėrė galimybes daug greičiau bei paprasčiau pasiruošti pamokoms. Portale mokytoja atranda racionaliai susistemintos medžiagos, kuri puikiausiai tinka mokymo procese bei padeda taupyti laiką.

Priminsime, kad įgyvendinat projektą „Portalo „E. mokykla“ plėtra“, ne tik atnaujintas švietimo portalas „E. mokykla“, tačiau nuolat sudaromos galimybės susipažinti su naujausiais švietimo įrankiais, tobulinama IKT taikymo technologine kompetencija, sudaromos sąlygos gauti edukacinę informaciją bei teikti elektronines paslaugas švietimo darbuotojams, mokiniams bei jų tėvams.

Projektu „Portalo „E. mokykla“ plėtra“ siekiama analizuoti ne tik Lietuvos švietimo darbuotojų poreikius, tačiau nuolat atnaujinti Švietimo portalo Ugdymo turinio posistemę bei plėtoti Lietuvos švietimo darbuotojų kompetencijas. Pavyzdžiui, daugelio Šilutės rajono mokytojų pamėgtoje informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ atveriama aplinka, kurioje mokytojas gali naudotis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis ir pats jas kurti. Taip pat ieškoti informacijos, ruoštis pamokoms, rengti ilgalaikius planus ir pamokų aprašus, registruotis į pedagogų kvalifikacijos renginius bei tvarkyti kvalifikacijos tobulinimo apskaitą.