Rajono padangėje – du kaimo spinduliai

IMG 5003Jau šeštą kartą Lietuvos žemės ūkio ministerija surengė konkursą „Lietuvos kaimo spindulys“.

Praėjusį antradienį Kauno valstybiniame muzikiniame teatre buvo pagerbti šiemetinio konkurso laureatai. Šilutės kraštas šiemet suspindo net dviem spinduliais – švėkšniškis pedagogas Petras Čeliauskas pripažintas „Kaimo knygnešiu“, o Saugų seniūnijos ūkininkas Stasys Matulevičius pripažintas nominacijos „Iš kartos į kartą“ nugalėtoju.

Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje laureatus sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Prezidentė gyrė Žemės ūkio ministerijos iniciatyvą pagerbti darbščius, kūrybingus kaimo žmones, nes tokie žmonės yra Lietuvos kaimo branduolys.

Tradicinis konkursas kaimo žmonėms tapo savas, reikalingas ir laukiamas. Kandidatus konkursui siūlo jų kaimynai, bendruomenės nariai, seniūnai, laikraščių redakcijos, žemės ūkio ir ūkininkų sąjungos skyriai.

Šiemet konkursui pateikta 380 anketų. Tad vertinimo komisijai, vadovaujamai  ministro K.Starkevičiaus, teko nelengva užduotis išrinkti išskirtines asmenybes, savo paprastais ir nepaprastais darbais, idėjomis, kūrybingumu, darbštumu kuriančiais Lietuvos kaimą – pažangų, verslų, bendruomenišką, puoselėjantį tautines ir dvasines vertybes.

Šilutiškių darbai – matomi

Šilutės rajono žmonės ne pirmą kartą suspindi šiame konkurse. Prieš kelerius metus laureatais buvo pripažinti tautodailininkai Angelė ir Vytautas Raukčiai iš Vainuto seniūnijos Balčių kaimo, nominuota jauna vilkytiškių šeima – Aida ir Darius Viliai, puoselėjantys senąsias kalvystės tradicijas, taip pat ūkininkas iš Vilkyčių Alvydas Žilis, vertęsis daržovių auginimu ir perdirbimu.kaimo spindulys matulevicius 1
Šiemet tarp trylikos konkurso laureatų – net du mūsų rajono šviesuoliai.

Ilgametis Švėkšnos mokyklos mokytojas P.Čeliauskas ir išėjęs į pensiją tęsia kraštotyrinę veiklą, aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio esperantininkų veikloje, yra daugybės straipsnių ir knygų autorius, Švėkšnos sąjūdžio narys, visą savo gyvenimą paskyręs Švėkšnai, jos apylinkėmis ir žmonėms.

Ūkininkas S.Matulevičius rajone iki šiol buvo mažiau žinomas žmogus, bet savo Žemaitkiemio kaimo ir aplinkinių kaimų žmonėms jis gerai pažįstamas kaip šeimos ūkio tradicijų puoselėtojas.  

P.Čeliausko rūpestis – Švėkšnos istorija

Konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ organizatoriai daugiausia sulaukė nominacijos „Kaimo knygnešys“ kandidatų – jai pristatyti net 24 žmonės iš visų šalies kampelių. P.Čeliauską pasiūlė Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, švėkšniškių draugija „Tėviškė“ ir kiti kraštiečiai.

Nuo 1949 m. Švėkšnos gimnazijoje mokytojavęs P.Čeliauskas čia dėstė matematiką, braižybą, astronomiją, beveik du dešimtmečius buvo direktoriaus pavaduotojas. Jis pats įrengė mokyklos muziejų ir jam vadovavo. Rajono ir šalies laikraščiuose ne kartą spausdinti jo straipsniai, kurių pagrindinė tema – Švėkšnos miestelio ir apylinkių istorija.

Knyga „Švėkšna atsiminimuose“, lankstinukas „Visi keliai veda į Švėkšną“, vadovas mėgstantiems keliauti „Švėkšna ir apylinkės“, brošiūra „Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje“, knygos „Senoji spauda apie Švėkšną 1885-1918“, „Švėkšna atsiminimuose“ – tai toli gražu ne visas žymaus kraštotyrininko darbų sąrašas. Prieš kelis mėnesius išleista naujausia P.Čeliausko knyga – enciklopedinis žinynas „Švėkšna: žmonės, kraštas, įvykiai“.

P.Čeliausko darbai įvertinti aukščiausiu rajono apdovanojimu – 1995 metais jam skirta „Sidabrinės nendrės“ premija, švėkšniškiai jam įteikė garbingiausią miestelio bendruomenės apdovanojimą už nuopelnus kultūros srityje – „Jokūbėlio“ statulėlę.

Be to, P.Čeliauskas, pats išmokęs esperanto kalbą, jau tris su puse dešimtmečių jis verčia į esperanto kalbą lietuvių poeziją. Švėkšniškis dalyvavo aštuoniuose pasauliniuose esperantininkų kongresuose, o 1999 m. Berlyno kongrese jam suteiktas Pasaulinės esperantininkų sąjungos (UEA) Garbės nario vardas.

Surengta ekskursija, koncertas, Mišios

Į Kaune vykusias konkurso „Kaimo spindulys“ laureatų pagerbimo iškilmes kartu su Švėkšnos seniūnu Alfonsu Šepučiu bei švėkšniškiu Sauliumi Sodoniu atvykusį P.Čeliauską pasitiko jo buvę klasės draugai, esperantininkai.

„Šilutės naujienoms“ vėliau švėkšniškiai sakė, kad juos sužavėjo itin apgalvota ceremonijos programa, koncertas, kuriame dalyvavo daug Kauno muzikinio teatro atlikėjų. Surengta ekskursija po Kauno Rotušę, visi atvykusieji dalyvavo Arkikatedroje aukotose šv. Mišiose už visus nominantus – Lietuvos kaimo šviesuolius.

P.Čeliauską sveikino Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas, konkurso vertinimo komisijos narys Vidas Juodsnukis.
„Džiaugiuosi, kad mūsų krašto žmogaus darbai pelnė tokį įvertinimą. Be abejonės, mūsų P.Čeliauskas to vertas“, – sakė A.Šeputis.

kaimo spindulys celiauskas apdovanojimas 1S.Matulevičius – šeimos ūkio tradicijų tęsėjas

Mūsų rajono bendruomenių sąjunga konkursui „Lietuvos kaimo spindulys 2011“ pasiūlė Saugų seniūnijos Žemaitkiemio kaime ūkininkaujantį Stasį Matulevičių. Jis pristatytas nominacijai „Iš kartos į kartą – šeimos ūkio tradicijų puoselėtojas“.

33 metų S.Matulevičius ūkininkauja savo tėvų, senelių ir prosenelių žemėje, kuri šeimai priklausė dar nuo prieškario. Saugiškio prosenelė ūkį perdavė jo močiutei, šioji – savo dukrai – Stasio mamai Onai Matulevičienei.

Saugiškis dirba apie 50 ha žemės. Kartu su žmona Daiva jis augina 9 metų dukrą Kariną ir 2 metukų sūnų Audrių. Šeima plėtoja pienininkystės ūkį – laiko daugiau nei 20 melžiamų karvių, būrį veršelių, šiuo metu ūkyje auga ir 8 jaučiai. Porą traktorių, šienavimo techniką turintis ūkininkas sako, kad kad šiuo metu technikos jam užtenka.

Visus ūkio darbus jie atlieka patys, kartais vaikams talkina kartu su jais gyvenantys tėvai, todėl kaimynai ir Saugų seniūnė Anastazija Oželytė juos vadina ramia ir tylia darbštuolių šeima.

Vertinimo komisijos nuomone, būtent šios šeimos tvirtybė, meilė gimtajam kraštui padėjo ne vienai giminės kartai susitelkti ir gyvenimą kurti savo protėvių žemėje. Medinę Angelo skulptūrėlę S.Matulevičiui įteikė Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos pirmininkas Gintaras Nagulevičius.

Į apdovanojimų ceremoniją S.Matulevičius vyko kartu su mama O.Matulevičiene, juos lydėjo seniūnijos žemės ūkio specialistas Arūnas Rabačiauskas. „Šilutės naujienoms“ ūkininkas prisipažino tikrai nesitikėjęs, kad būsiąs taip aukštai įvertintas.

Į laureatų namus iškeliavo Angelai

„Dažnai konkurso kandidatų darbus tenka vertinti širdimi, rasti tą nedidelį ir vienintelį skirtumą, kad vienas ar kitas žmogus dėl savo kaimo bendruomenės padarė vienu darbu daugiau, turėjo gražesnę idėją ar kasdieniuose darbuose buvo darbščiausias“, – konkurso laureatų apdovanojimo ceremonijos metu sakė ministras K.Starkevičius.

Dvi valandas trukusioje iškilmingoje ceremonijoje iš viso pagerbta 13 nominantų. Apie kiekvieną jų parodytas vaizdo pasakojimas, kiekvienam įteiktas konkurso simbolis – baltasis pavasario Angelas. Skulptūrėles sukūrė ir išdrožė vilkaviškietis tautodailininkas Zenonas Skinkys.

„Pamačius tuos žmones, kažkaip lengviau širdyje dėl Lietuvos pasidaro“, – sakė drožėjas Z.Skinkys, neslėpdamas džiaugsmo, kad jo sukurti angelai iškeliavo į gerų žmonių namus.   Kunigas Ričardas Doveika ceremonijos metu sakė: „Šis vakaras yra didžios kultūros diena. Susitikimas su žmogiška kultūra, kuri iškyla iš dieviškos kultūros, tampa šviesos apsireiškimu.

Sveikindamas visus kaimo bei miesto žmones, noriu nuoširdžiai padėkoti už drąsą. Už drąsą būti šviesa. Už drąsą savo asmenyje atskleisti tikrąjį tikėjimą, remtis į nesuvaidintą viltį ir puoselėti visą dovanojamą viltį. Noriu palinkėti, kad kiekvienas iš mūsų savo aplinkoje, miestuose ir miesteliuose, kaimo bendruomenėse, atsigręždami vienas į kitą, su Dievo ir žmogaus kultūra sutaurintumėm vienas kito gyvenimą, kad galėtumėm kartu susitikę vienas kitam pasakyti: „Tave susitikau ir man pasidarė gyventi šviesiau“.

Iškilminga apdovanojimo ceremonija užbaigta H.Zauerveino ir S.Šimkaus daina „Lietuviais esame mes gimę“.

Iškilmingą konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2011“ apdovanojimo ceremoniją Lietuvos televizija transliuos gegužės 1 d., antradienį, 12 val.