Rajono politikai svaidosi pravardėmis ir lieja kritiką

RIETENOSSavivaldybės vadovybė pasikeitė jau daugiau nei prieš du mėnesius, tačiau rajono politikų susipriešinimas tik auga. Naujieji vadovai praradusiuosius valdžią politikus stumia iš savivaldos institucijų, o opozicija kaltina valdančiuosius neveiklumu.

Galiausiai abi pusės pradėjo svaidytis ir pravardėmis: meras Š.Laužikas pavadintas „mūsų krašto Janukovyčiumi“, porą kadencijų meru dirbęs Arvydas Jakas pravardžiuojamas Ostapu Benderiu, o visa valdančioji dauguma prilyginta liumpenams (tuo tarptautiniu žodžiu vadinami morališkai smukusio žemiausio visuomenės sluoksnio atstovai).

Sunkiasvorių politikų dvikova

Žodžių karą tarp dviejų rajono politikos sunkiasvorių – mero Š.Laužiko ir opozicijos lyderio A.Jako Savivaldybės tarybos posėdžio dalyviai ir posėdžio internetinės transliacijos žiūrovai išgirdo vasario 28 dieną.

Opozicijos lyderis A.Jakas, merą raštu klausęs, turi jis individualios veikos patentą ar ne, gavo pastarojo atsakymą, kad „politiko veikla, nesusijusi su valstybės politiko pareigomis, yra laikoma privačiu gyvenimu“ ir „kad jo asmeninio gyvenimo aplinkybės, kurios gali turėti reikšmės viešiesiems interesams ir gali būti nelaikomos privačiu gyvenimu, yra deklaruotos įstatymo nustatyta tvarka…“

Taigi A.Jakas liko nesupratęs, ar Š.Laužikas, dirbdamas meru, papildomai užsiima ir asmeniniu verslu – pagal patentą ar verslo liudijimą savo šeimos viešbutyje teikia apgyvendinimo paslaugas.

Pasak A.Jako, Š.Laužikas vengia tiesaus atsakymo dėl jo verslo ir galimai pažeidžia įstatymą, kuris draudžia iš Savivaldybės atlyginimą gaunančiam rajono vadovui turėti papildomų pajamų, išskyrus dividendus ir atlygį už kūrybinę veiklą.

Pašiepdamas merą, A.Jakas klausė, gal iškart po posėdžio galėtų aptarti ir savo svečių apgyvendinimo sąlygas mero šeimos viešbutyje „Ventainė“?

Š.Laužikas kandžiai replikavusiam A.Jakui neliko skolingas. Tik „aploti“ A.Jaką jis vietoj savęs pasiuntė ištikimas partietes – Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nares Albiną Bumblauskienę, Birutę Kleinaitę ir Vincentą Bubilienę.
A.Bumblauskienė perskaitė šių politikių pasirašytą paklausimą, kuriame išutinėtos A.Jako turto ir pajamų deklaracijos.

Stebėtasi, kodėl jo skolos yra didesnės už valdomą turtą, kodėl A.Jakas Savivaldybei perša milijoninės vertės projektus,- gal pats susijęs su jo proteguojama bendrove „AV FORSE“?..

Tujinimai

Bendraudami su kitais opozicijos politikais – liberalcentristu Algirdu Geču ir liberalsąjūdiečiu Jonu Purliu valdantieji jau neberenka mandagesnių kreipinių – piemeniškai tujina juos.

A.Gečas Tarybos posėdyje kritikavo valdančiuosius, kad švietimo programai įgyvendinti rajono biudžete numatyta per mažai lėšų, todėl pedagogų atlyginimai skaičiuojami pagal mažiausius koeficientus, mokyklų bibliotekose beviltiškai pasenę vadovėliai, o mokiniai mokomi nusenusiais kompiuteriais.

Tokius priekaištus mero pavaduotojas V.Pozingis gesino griežtu spaudimu: „Ar tu žinai, kur dirbi?…“
A.Gečas yra Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas.

„Darbietis“ Saulius Stankevičius, tikriausiai, nepatenkintas, kad vienos jo valdomos įmonės pastatas, liberalsąjūdiečio J.Purlio iniciatyva, pateko į nenaudojamų ir neprižiūrėtų pastatų sąrašą ir buvo apmokestintas 7 kartus didesniu nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Todėl J.Purlį S.Stankevičius prilygino K.Donelaičio „Metų“ personažui…

Per posėdį S.Stankevičius J.Purliui rėžė: „Tu man primeni Donelaičio laikų išminčių. Tarp tų būrų yra toks Slunkius, Pelėda, kuris moko tuos prasigėrusius būrus“.

Opozicijos nuomonė

Kitą dieną po Tarybos posėdžio opozicija surengė spaudos konferenciją, kurioje sukritikavo valdančiosios koalicijos balsais priimtą 2014 metų savivaldybės biudžetą. Opozicijos politikai A.Jakas, RIETENOS 1A.Balčytis, E.Vitkauskas, D.Žebelienė kalbėjo, jog naujoji valdžia visai nesirūpina investiciniais projektais, kad tinkamai pasinaudotų ES parama iš 2014-2020 metų finansinio paramos laikotarpio. Piktinosi, kad sustabdyti mažiausiai 6 projektų viešieji konkursai: pėsčiųjų tilto per Šyšos upę link stadiono rekonstrukcijos, stebėjimo kamerų gatvėse įrengimo, Turizmo, sporto ir pramogų centro statybvietės galimybių studijos rengimo, gatvių apšvietimo tobulinimo, Šilutės senamiesčio renovacijos projekto parengimo.

A.Jakas, reaguodamas į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos politikių paklausimą dėl jo turto, pirmiausia pyktį išliejo ant to paklausimo numanomo iniciatoriaus Š.Laužiko. Jis pareiškė, kad „su Šarūnu Laužiku Arvydas Jakas nebebus jokioj koalicijoj, jeigu Laužikas užims bet kokį vadovaujamą postą. Dabar tai yra mūsų krašto Janukovyčius – kuo Šilutės kraštui blogiau, tuo jo rezidencijai geriau. Viskas. Taškas“.

Vėliau savo atskiroje spaudos konferencijoje A.Jakas pateikė viešą atsakymą į minėtų politikių paklausimą. Jis patikino, jog nepyksta ant tų moterų, besiknaisiojančių po jo viešas privačias deklaracijas. Politikių paklausimą jis vertino kaip Š.Laužiko atsaką į jo ir kitų opozicijos politikų domėjimąsi mero papildoma privačia veikla bei ketinimu galimai neteisėtai pasinaudoti žvejams skirta parama.

Viešame atsakyme A.Jakas teigė, jog jokie finansiniai, akciniai ar turtiniai santykiai nei jo, nei jo šeimos narių nesieja su UAB „AV FORCE“ ir kad jis atstovauja tik Šilutės r. savivaldybei ir rajono gyventojams.

Kalbėdamas apie asmeninius finansinius reikalus, A.Jakas paaiškino tik tiek, kad jis iš tiesų yra gavęs kreditą iš privataus asmens, tikinčio jo įgyvendinamo alternatyvios energetikos projekto sėkme. Kreditas yra viešai deklaruotas, todėl jokio pažeidimo nėra.

Mero pavaduotojui V.Pozingiui ir „darbiečiui“ S.Stankevičiui, pamėgusiems tujinti kitus politikus, spaudos konferencijoje uždrėbta dar tirščiau. D.Žebelienė teigė, jog dėl tokio valdančiųjų elgesio – kitų Tarybos narių įžeidinėjimo ir žeminimo – kenčia visuomenė. O A.Gečas pateikė savo versiją apie bendravimo kultūrą rajono Taryboje: anot jo, mūsų rajono valdžioje dabar yra liumpenai (pats žemiausias, morališkai smukęs visuomenės sluoksnis).

Atsikirtimai

Meras Š.Laužikas asmeninėje spaudos konferencijoje vienas už visus valdančiosios koalicijos narius aptapšnojo daugiau ar mažiau pasireiškusius opozicijos politikus. A.Jaką, kuris inicijuoja Turizmo, sporto ir pramogų centro daugiamilijoninę statybą, Šilokarčemos kvartalo renovaciją bei gatvių apšvietimo atnaujinimą, pavadino mūsų krašto Ostapu Benderiu.

Pripažinęs, kad yra pristabdyti keli D.Žebelienės valdymo laikotarpiu pradėtų projektų viešieji pirkimai, meras sakė, kad negalima pradėti įgyvendinti projektus, kuriems rajono biudžete nėra numatyta pinigų.

Kritikuodamas ankstesnius Savivaldybės tarybos sprendimus dėl planuotų studijų, Š.Laužikas stebėjosi, kad norint išsiaiškinti, kuri vieta geresnė statyti Turizmo, sporto ir pramogų centrą, jau norėta išleisti 50 tūkst. litų. Mero nuomone, tokį darbą puikiausiai atliks ir Savivaldybės administracijos ir jos valdomų įmonių specialistai.

Dėl nuolatinių opozicijos priekaištų, kad Savivaldybė neturi parengtų naujų projektų ES finansavimui gauti, Š.Laužikas aiškino, kad opozicijos politikai klysta. Pasak Š.Laužiko, nėra reikalo prikurti brangių projektų, nežinant, ar jų įgyvendinimui galima tikėtis finansavimo. Jo žiniomis, 2014-2020 metų ES stuktūrinių fondų paramos finansinio periodo kryptis bus remti verslumo, susisiekimo projektus. Ministerijose dar tik pradėtos ruošti galimų projektų sąlygos ir tvarkos. Nežinant jų, mero nuomone, yra neprotinga išsigalvoti projektus, kuriems nėra galimybių gauti finansavimą.

Meras pažadėjo organizuoti politikams A.Balčyčiui, A.Jakui, E.Vitkauskui ir kitiems mokymus, kaip, nepažeidžiant įstatymų, inicijuojami, rengiami ir pristatomi finansavimui projektai.

Kalbėdamas apie susitikimus su viešosios įstaigos Turizmo, sporto ir paslaugų centro dalininkais – bendrovės „AV FORCE“ atstovais, Š.Laužikas sakė, kad jau buvo prieita prie konstruktyvesnio pokalbio ir sutarta, jog Savivaldybė per porą savaičių surinks informaciją, kiek kainuotų prijungti komunikacijas prie galimos centro statybvietės, šalia miesto stadiono. Tokių skaičiavimų reikia apsisprendžiant, kur toks centras galėtų būti statomas – ar prie stadiono, ar anksčiau parinktoje Rusnės gatvėje.

Š.Laužikas dar kartą patikino, kad jokie projektavimo darbai nebus pradėti, neįsitikinus, kad bendrovė „AV FORCE“ yra finansiškai pajėgi skirti planuojamą 1,5 mln. litų sumą apmokėti projektavimo darbus.