Rajono vadovų padėka verslo ir įstaigų vadovams: „Ačiū, kad esate Šilutėje!“

verslo padekos vakaras sveciaiApie 200 įmonių ir įstaigų vadovų praėjusį penktadienį buvo pakviesti į Šilutės rajono mero Vytauto Laurinaičio ir Savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio surengtą padėkos vakarą.

Į H.Šojaus konferencijų centre vykusį renginį atėjo ir pačių smulkiausių, ir didžiųjų įmonių vadovai, darželių ir mokyklų, kultūros ir sporto įstaigų direktoriai, Šilutėje veikiančių valstybės įstaigų ir bankų padalinių vadovai.

Išklausę mero ir direktoriaus padėkų, visi bendravo, užkandžiavo ir mielai įsitraukė į komandinius žaidimus.

Sveikindamas žmones, kurie kuria Šilutės rajono ekonominę ir dvasinę gerovę, meras V.Laurinaitis sakė, kad verslas, verslo padekos vakaras komskisSavivaldybės institucijos ir viešosios įstaigos šiemet labai daug ir prasmingai bendradarbiavo, todėl daug nuveikta viso rajono bendruomenės labui. „Visų rajono žmonių vardu dėkoju, kad būtent čia, Šilutės rajone, vystote, plečiate verslą, įgyvendinate įvairius projektus. Džiugu, kad neapsiribojate vien pelno siekimu, bet remiate ir kultūrą, ir sportą, įsitraukiate į labdaringą veiklą“, – sakė meras.

Atskirai jis dėkojo biudžetinių įstaigų kolektyvams, kad jų darbe nebuvo didelių nesklandumų, kad šiemet įstaigos dirbo be skolų, be intrigų. O bankininkams priminė, kad kitais metais tikisi palankių paskolų sąlygų, nes pinigų prireiks naujiems projektams, kuriuos įgyvendinti imsis Savivaldybė.

Linkėdamas dar labiau stiprinti bendradarbiavimo ryšius, V.Laurinaitis artėjančių švenčių proga linkėjo ir sveikatos, ekonominės plėtros ir gerovės.

Antrindamas merui, Savivaldybės administracijos direktorius S.Šeputis sakė, jog rajono bendruomenei svarbu, kad klestėtų visos sritys: ir tos įstaigos, kurios kuria nematerialų mūsų visuomenės turtą – auklėja augantį žmogų, deda jo dvasinius ir intelektinius pamatus, ir verslo įmonės, ne tik kuriančios ekonominį gerovės pagrindą, bet ir prisidedančios prie kultūrinių ir sportinių pasiekimų, krašto savitumo kūrimo.

Direktorius dėkojo rajono verslo bendruomenei, kad šiemet gerai mokėjo mokesčius, todėl mokesčių dalis, tenkanti rajono biudžetui, Savivaldybę pasiekdavo laiku. Kiek blogiau rajono biudžetą pildė valstybės numatyti asignavimai. Tačiau apskritai geras biudžeto surinkimas leido Savivaldybei atsiskaityti su visais darbų rangovais.

„Puiku, kad Daiva Žebelienė, būdama merė, atgaivino tradiciją susitikti metų pabaigoje ir Savivaldybės vardu padėkoti jums.

Smagu, kad į padėkos vakarus kasmet galime pakviesti vis daugiau įmonių ir įstaigų vadovų. Vadinasi, verslas gyvuoja, bendradarbiavimo ryšiai stiprėja, galime vieni su kitais pasitarti, pasidalinti idėjomis ir kartu jas įgyvendinti“, – sakė S.Šeputis.

Šiomis padėkomis oficialioji vakaro dalis baigėsi ir visi svečiai įsitraukė į smagias šventės vedėjo Marijaus Budraičio parengtas varžytuves. Keturios komandos spėliojo, kokių valstybių himnai buvo grojami, paskui azartiški mūšiai vyko prie įdomaus žaidimo – novuso – stalų. Šaškių ir biliardo žaidimų elementus apjungęs novusas itin populiarus Estijoje, kitose valstybėse. Po padėkos vakaro jis, tikriausiai, įgis nemažai gerbėjų ir Šilutėje.