Rajono valdžia parems Kintų evangelikų liuteronų parapijos projektą

Praėjusiame sausio mėnesio rajono Tarybos posėdyje politikai be didelių diskusijų vienbalsiai pritarė, jog Šilutės rajono savivaldybė turi prisidėti prie Kintų evangelikų liuteronų parapijos įgyvendinamo projekto „Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje, pakeičiant neefektyvų elektrinį katilą“ finansavimo.

Kadangi Šilutės rajono savivaldybė remia tradicines religines bendruomenes pagal nustatytą tvarką, minėtam projektui bus skirta ne daugiau kaip 20 procentų tinkamų projekto išlaidų iš savivaldybės biudžeto.

Sprendimo projekte paaiškinta, jog buvo gautas Kintų evangelikų liuteronų parapijos 2022 m. lapkričio mėn. 17 d. prašymas prisidėti lėšomis įgyvendinant projektą „Šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje, pakeičiant neefektyvų elektrinį katilą“. Projekto vertė – 8470,00 Eur,  paramos suma siekia 6290,75 Eur. Iš Savivaldybės administracijos prašoma prisidėti 2179,30 Eur.

Vadovaujantis Aprašo 8 dalies nuostata, Savivaldybės biudžeto lėšomis galima prisidėti ne daugiau nei 20 proc. projekto vertės, t. y. 1694 Eur. 2020 gruodžio 17 d. sprendimu Nr.T1-533 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Apraše numatyta: „8. Dėl prisidėjimo Savivaldybės biudžeto lėšomis projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų (programų), bet ne daugiau nei 20 procentų nuo projekto vertės, rengiami atskiri tarybos sprendimai.“ Bus sudaryta galimybė įsirengti šilumos siurblį oras-vanduo, pakeičiant neefektyvų elektrinį šildymo katilą.