Ramučių bendruomenė sukilo prieš pirmininkę

ramuciu bednruomene nauja tarybaGardamo seniūnijos Ramučių kaime – sukilimas, vietos bendruomenės „Navata“ nariai nebenori, kad jiems vadovautų pirmininkė Laimutė Rupainienė.

Į redakciją atvažiavęs būrelis Ramučių bendruomenės narių kalba ilgai, o jų vardijami ir įrašuose pateikimi faktai stulbina: tiek įtarimų finansinėmis machinacijomis išsako ramutiškiai ir tokiu netaktu pribloškia bendruomenės pirmininkės kalba…

Paskutinį metų mėnesį nebeištvėrę ramutiškiai ėmėsi radikalių priemonių: visuotinio susirinkimo metu išsirinko naują bendruomenės tarybą, o šioji savo ruožtu – naują pirmininkę. Tačiau akivaizdu, kad ramiau dėl to Ramučiuose netapo.

Padėką pareiškė savo vyrui
ramuciu bendruomene visuotinis susirinkimas
Ramučių bendruomenė „Navata“ sukurta 2006-aisiais, įsikūrė ji buvusios mokyklos patalpose ir šiuo metu vienija 85 žmones. Nuo įkūrimo jai vadovavo L.Rupainienė.

Išsakyti faktų apie visus nebetenkinantį pirmininkės vadovavimą į „Šilutės naujienas“ atvažiavo Romualdas Višinskas, Dalia Minkevičienė, Albina Zofija Zalcienė, Virginijus Jankauskas, Vilma Rogienė ir naujai išrinkta bendruomenės pirmininkė Lijana Jagintavičienė.

Ramutiškiai pasakoja, kad kai pradėjo pastebėti negeroves, neskubėjo „operuoti“, ilgai taikstėsi, bandė su pirmininke kalbėtis geruoju. Nepavyko.

Pernai vasarą buvo baigta bendruomenės patalpų renovacija, bet atidarymo ceremonija surengta tik lapkritį. Pasak tarybos narių, artėjant atidarymui pirmininkė pareikalavo, kad taryba parūpintų lėšų atidarymui. Buvo surinkta 670 litų nario mokesčio, dar 140 litų aukų. Kad atidarymas atsieitų pigiau, patys bendruomenės nariai nešė ir vaišes.

Šiandien jie su skausmu prisimena „padėką“, kurios sulaukė iš pirmininkės: atidarymo metu padėką „už materialinę ir moralinę pagalbą“ ji pareiškė… savo vyrui Antanui Rupainiui.
V.Jankauskas prisipažįsta: „Vos nenugriuvau išgirdęs tokius žodžius“.

„Daugiau nei pusė renginio dalyvių išėjo, bet pirmininkė į tai nekreipė dėmesio“, – sakė ramutiškiai. Skaudžiausia, anot jų, buvo tai, kad nemažai kaimynų patikėjo, jog tik Rupainių šeima surengė visą šventę.

Artėjant gruodį vykusiam visuotiniam susirinkimui bendruomenės taryba pirmininkei pareiškė nepasitikėjimą. Priežasčių, anot ramutiškių, ne viena. Kad ir nario mokesčio reikalai: kasininkė V.Rogienė pasakoja, jog mokestį rinko pati pirmininkė, bet jokių kvitų neduodavo ir jokių ataskaitų niekam neteikė. Susirinkimo metu bendruomenės nariai sakė neišgirdę pirmininkės ataskaitos, o finansinius skaičius ji esą vardijo nesiremdama jokiais dokumentais.

Bendruomenės nariai sako sunerimę, jog gali būti neatsiskaityta ir su bendruomenės patalpų renovaciją atlikusiais UAB „Tima“ statybininkais. Nuvykę pas įmonės vadovą Petrą Jurašką, jie išgirdo, jog bendruomenė dar skolinga 8704 litus, tad įmonė jau svarstė galimybę skolą išieškoti teismo keliu.

„Tik kai grįžę užspaudėm pirmininkę, ji pervedė pinigus statybininkams. O juk greit būtume sulaukę sankcijų dėl europinių lėšų panaudojimo“, – sakė žmonės.
Jau po visuotinio susirinkimo ramutiškiai sužinojo, jog bendruomenė dar esanti skolinga ir meno kolektyvams, nors pinigai tam irgi buvę surinkti.

Tik neseniai jie išsiaiškino, kad bendruomenės namuose veikianti biblioteka už patarnavimus moka bendruomenei, tuo tarpu bibliotekininke dirbanti pati L.Rupainienė apie tai niekam nebuvo prasitarusi. Tad kol kas žmonės nežino, ar ir šio mokesčio bent kiek įplaukė į bendruomenės sąskaitą.

Gardamo seniūnas Tomas Balčytis susirinkimo metu paprašė kasos knygos, bet išgirdo trumpą „neturiu“. Susirinkusiųjų pasiūlymas padaryti pertraukėlę, kol pirmininkė atneš tą knygą, sukėlė L.Rupainienės pykčio protrūkį.

Redakcijai seniūnas patvirtino, jog ši bendruomenė išties turi daug nuoskaudų dėl pirmininkės darbo.

Aiškinosi ir „Lamatos žemės“ vadovai
ramuciu bendruomene rupainiene teikia padeka vyrui
Antrajame buvusio mokyklos pastato aukšte bandė rinktis sportuoti kaimo jaunimas, tačiau susidūrė su pirmininkės „veto“. Motyvas – jaunimas gali ką nors sulaužyti, nors ramutiškių teigimu, ten laužyti jau nebėra ko, o  sukrautus treniruoklius pasigamino patys jaunuoliai.

Tiesa, vieno treniruoklio atsiradimas irgi kelia įtarimų, mat pirmininkė iki šiol tikino jį pirkusi už pačių vietos jaunuolių uždirbtus pinigus, o lapkritį vykusio susirinkimo metu išsitarė, kad treniruoklį dovanojo vienas rajono politikas…

„Raktų nuo bendruomenės namų negaudavome ir nė vienas iš mūsų“, – sakė ramutiškiai.

Neapsikentęs jaunimas kreipėsi į asociaciją „Lamatos žemė“, į Ramučius vyko asociacijos vadovai Vytautas Laurinaitis ir Rimutė Pilipavičienė. Pirmininkei L.Rupainienei jie nurodė nelaikyti uždarytų bendruomenės namų, leisti jais naudotis visiems jos nariams.

Nurodymą L.Rupainienė vykdė, bet, pasak bendruomenės narių, pradėjo tikrinti, ką jaunimas veikia, kaltinti, esą jie prinešantys žemių. „Toks jausmas, kad bendruomenės namai yra tik Rupainių šeimos namai“, – sako ramutiškiai.

Jie stebėjosi pirmininkės ir jos vyro teiginiais, esą bendruomenės namus jų šeima remontuojanti savo lėšomis, patys ir mokesčius mokantys. Tuo tarpu spalį paaiškėjo, kad skola vandens tiekėjams siekia 245 litus, jau buvo priskaičiuota ir beveik 70 litų delspinigių.

O nario mokesčio surinkimo dokumentuose tušti langeliai net nuo 2011 metų žiojėja ties pačios pirmininkės pavarde, dvejus pastaruosius metus – ties jos vyro pavarde. Mokesčio po kelerius metus nemoka ir jų dukros. Todėl žmonėms pikta, kai pirmininkė sako: „Aš tokia pat bendruomenės narė kaip ir jūs, mokanti nario mokestį“.

Piktina juos ir bendruomenės pavadinimo parinkimo faktas, apie kurį tik neseniai išsitarė L.Rupainienė: esą „Navata“ yra sudaryta iš jos dukrų vardų antrųjų skiemenų…

Dingo senoviniai eksponatai

Tad metų gale ramutiškiai sukilo ir išsirinko naują bendruomenės tarybą, o šioji balsų dauguma vadovavimą patikėjo L.Jagintavičienei. Šioje apylinkėje augusi ir dabar Pašiliškių kaime gyvenanti jauna moteris ramutiškių pasitikėjimą pelnė tuo, kad yra veikli, o šie sako norintys, kad jų bendruomenė gyvuotų, kaime vyktų renginiai ir virtų gyvenimas.

Toks posūkis supykdė abu Rupainius. Diktofono įraše aiškiai girdimi pirmininkės riksmai vietoje atsakymų į visus bendruomenės narių klausimus. „Jūs chaotiškai perėmėt valdžią… Sėdot ant svetimo turto… Banke jūsų susirinkimai nieko nereiškia, jūs negausit jokių kodų… Kas atsakys už turtą?.. Kur dokumentai?..“, – tokie L.Rupainienės riksmai akivaizdžiai perrėkė visų tarybos narių balsus.

L.Jagintavičienė sako neturėjusi planų „grobti valdžią“, bet su savojo kaimo žmonėmis eisianti koja kojon. Ji jau parengė vieną projektą, tad bendruomenę netrukus pasieks 3000 litų vertės suma.

Dar didesnį L.Rupainienės pyktį sukėlė L.Jagintavičienės klausimas apie bendruomenės mini muziejaus eksponatus – senovinius rakandus, kuriuos vietos jaunimas rinko kartu su žinomu krašto muziejininku Eligijumi Sudeikiu.
„Kaip drįsti reikalauti mano daiktų?.. Tai buvo mano geldos, ko tu kabiniesi? Čia viskas mano, viskas mūsų, negausi nė puodelio, mes viską pasiimsim…“, – vėl sklinda iš diktofono L.Rupainienės riksmai.
Tuo tarpu E.Sudeikis patvirtino, kad senovinius eksponatus jis su moksleiviais rinko dar tada, kai Ramučiuose buvo mokykla.

Ramutiškiai tikina, jog pradėję reikalauti pirmininkės ataskaitų tokių riksmų klausydavosi visų posėdžių metu. „Jokio normalaus atsako į jokį klausimą negaudavome“, – sako žmonės.
Tad dabar Ramučių bendruomenės taryba svarsto galimybę atlikti finansinį auditą, o po to kreiptis į teismą.

Kasininkę kaltina neatlikus pareigų

L.Rupainienė atsiuntė atsakymus į bendruomenės narių kaltinimus.

L.Rupainienės nuomone, jos vyras nusipelnė padėkos už tai, kad 9 metus jų automobilis buvo naudojamas bendruomenės reikalams, kad 9 metus šildė bendruomenės pastatą be jokio atlygio, kad visada sulaukė iš jo „materialinės ir kitokios pagalbos“.
Kasininkė V.Rogienė, pasak L.Rupainienės, 2 metus neatliko jai patikėtų pareigų ir nerinko bendruomenės nario mokesčio, stojamojo ir nario mokesčio ji nepaėmė iš 5 naujų narių, taip pat ir iš Rupainių šeimos narių. „Pinigai demonstratyviai buvo palikti ant stalo, o pinigų priėmimo kvitų kasininkė neišrašė. Kadangi iš mūsų šeimos nario mokesčio kasininkė neėmė, visa mūsų šeima pervedėme jį į bendruomenės sąskaitą“, – teigia L.Rupainienė.

„Iš kokių pinigų reikėjo mokėti už vandenį ir kitus mokesčius, jeigu kasininkė 2 metus nerinko nario mokesčio?“ – klausia ji. Ir tvirtina, kad bendruomenė vis tiek turėjo mokėti visus mokesčius: už elektrą, vandenį, kurą ir jo paruošimą ir kt. L.Rupainienė sako, kad jai teko skolinti savo šeimos pinigus bendruomenei ir taip sumokėti mokesčius.

„UAB „Tima“ privalėjo padengti bendruomenės patirtas komunalines išlaidas rangos darbų atlikimo laikotarpiu, tačiau ši įmonė nesiteikė atlyginti darbų atlikimo laikotarpiu patirtų išlaidų. Taip pat ištaisyti dėl rangovo kaltės atsiradusio darbo broko. Tokiu atveju kreipiausi į projekto statybos darbų tech. prižiūrėtoją Juozą Žiemį ir tariausi dėl susiklosčiusios situacijos. UAB „Tima“ 2014-10-07 pakartotinai registruotu laišku buvo išsiųstas raštas „Dėl darbo defektų ištaisymo ir sąskaitos už komunalinius mokesčius apmokėjimo“, ir sąskaita už komunalines išlaidas. Ir vėl jokio atsakymo nesulaukiau. Jei bendruomenė būtų su UAB „Tima“ atsiskaičiusi anksčiau, tai už komunalines išlaidas nebūtų vėliau sulaukusi apmokėjimo. Nesuprantu, kodėl bendruomenė turėjo sumokėti už patirtas komunalines išlaidas remonto metu“, – sako buvusi pirmininkė.

Su meno kolektyvais, pasak jos, buvo atsiskaityta pavedimu, tačiau naujai išrinkta taryba neskuba įsiregistruoti Registrų centre, todėl negali matyti sąskaitų išrašų.
Biblioteka irgi atsiskaito į bendruomenės sąskaitą pavedimu.

Sportuoja, bet patalpų netausoja

L.Rupainienė primena, jog nėra tokio įstatymo, pagal kurį bendruomenė už savo veiklą turėtų atsiskaityti seniūnijai. „Ne seniūno kompetencijoje kištis į bendruomenės reikalus ir tuo labiau prašyti pateikti kasos knygą ar kitus dokumentus“, – rašo ji.
L.Rupainienė pateikia ir daug pavyzdžių, kaip jaunimas ir vyresnieji nesaugo naujai suremontuotų patalpų: „… sienos, naujai sudėti langai buvo nudergta ir nutaškyta nepermatomai. Už pastato galo ant pamato pridergta žmonių fekalijom. Nulaužtas, kai kurių jaunimiečių liudijimu, kojomis paties jaunimo spardomas laukinių durų raktas… Sušaukiau tarybos, einančių treniruotis jaunimo ir jų tėvų susirinkimą. Man buvo atrėžta, kad aš čia per daug sureikšminu“, – teigia ji.

Pasak L.Rupainienės, po susirinkimo, kuriame dalyvavo meras ir „Lamatos žemės“ pirmininkas V.Laurinaitis bei administratorė R.Pilipavičienė, jaunimas turi bendruomenės namų raktą ir be jokių problemų eina sportuoti: „Raktus pastoviai turi jaunimas, suaugusiųjų grupė beveik kiekvieną vakarą žaidžia stalo tenisą bendruomenės salėje“.

Steigiant bendruomenę, jos įstatus, pasak L.Rupainienės, niekieno neverčiami pasirašė Dalia Minkevičienė, Nijolė Jankauskienė ir Antanas Rupainis. Visi jie sutiko su bendruomenės pavadinimu. Pavadinimas buvo renkamas ir registre tikrinamas iš keliasdešimties variantų, tačiau steigėjų pasirinktų pavadinimų registras vis neleisdavo įregistruoti.

L.Rupainienė sako, jog kai naujoji pirmininkė ir taryba oficialiai įsiregistruos, tada ji perduos ir raktus, ir visą bendruomenės turtą. Ji pasiėmė tik tuos rakandus, kuriuos būsimam muziejui buvo atnešusi pati. Bet patvirtina, kad treniruoklį bendruomenė gavo dovanų: „Esame labai dėkingi tuometiniam merui Arvydui Jakui už asmeniškai dovanotą treniruoklį“, – rašo L.Rupainienė.

„Nuo 2011-05-13 d. visa taryba, išskyrus Vytautą Nausėdą ir Antaną Rupainį, kuriems turiu pasakyti didelį AČIŪ, nėra pajudinę nė piršto dėl bendruomenės gerbūvio, projektų ir t.t.“, – laiške redakcijai teigia L.Rupainienė.

Minėtame susirinkime gruodį buvo perskaitytas ir ilgas L.Rupainienės dukters Linos laiškas bendruomenės nariams, kuriame ramutiškiams primenami L.Rupainienės ir visos Rupainių šeimos nuopelnai bendruomenei. „Šiuo metu tai nebe ta bendruomenė, kuri pradėjo kurtis 2005 metais. Dabar tai labiau panašu į karo lauką su dviem priešiškom stovyklom: vieni eina už kažką, kiti prieš kažką. O tiksliau, vieni neatlygintinai dirba žmonių labui, kuria tiek moralinę, tiek materialinę gerovę, stengiasi, kad gimto kaimo žmonėms nieko netrūktų, tuo tarpu kiti, užuodę nežinia kokių pinigų kvapą, bando naudotis tuo sukurtu gerbūviu, taip naudodamiesi jūsų ir jūsų šeimų gerove. Naudodamiesi ne pačiais bendruomenės namais, inventoriumi ir panašiai, o siekia jau ne visiškai tuščios bendruomenės sąskaitos, kokia ji buvo prieš 9 metus, kada išsirinkote pirmąją kaimo bendruomenės pirmininkę Laimutę Rupainienę. Kiaulė prie tuščio lovio niekad neina, nes mano jog ten nėra ką veikti, bet tik pripildyk jį, kaip mat atlėks visko išėsti“, – be kita ko, teigia buvusios pirmininkės dukra.