„Raudonkepuraitėje“ auga lietuvaičiai

raudonepuraite etnokulturaŠilutės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“ tęsia etnokultūrinių vertybių puoselėjimo tradicijas, vieną iš ugdymo prioritetinių sričių, inicijuodami lietuvių liaudies papročių bei tradicijų pažinimą, etninės kultūros ugdymo integravimą į įvairias vaikų ugdymo sritis: gamtos ir pasaulio pažinimą, gimtosios kalbos ir kalbėjimo, meninės raiškos (muzikos, dailės, teatro, šokio), dorinio ugdymo, kūno kultūros ir sveikatos srityje.

Etninės kultūros ugdymas padeda vaikams suvokti savo vaidmenį šeimos, giminės, tautos gyvenime, skatina suvokti pilietines vertybes, domėjimąsi savo tautos papročiais ir tradicijomis. Šiame ugdymo procese ieškome būdų kaip susieti etninę kultūrą su šiuolaikine, kad mažam žmogui būtų patrauklu. Mums padeda šeimų vakaronės, kalendorinės šventės, tradiciniai renginiai, folkloro koncertai, išvykos į muziejus, susitikimai su liaudies meistrais, vykdomi etnokultūriniai projektai, netradicinio ugdymo savaitės.

Viena tokių ir buvo organizuota. Kūrybinė grupė – Irena Gvildienė, Žibutė Šaulienė, Beata Gorodeckienė, Lina Liakšienė parengė netradicinio ugdymo savaitės „Atverkime lobių skrynelę“ projektą ir visa bendruomenė siekė jo įgyvendinimo.

Pirmadienis – tradicijų perimamumo diena, antradienis – pažintinės, tiriamosios ir praktinės veiklos, trečiadienis – saviraiškos ir kūrybos, ketvirtadienis – šventinė diena, o penktadienis tapo įspūdžių atliepimo ir lietuviškų patiekalų gaminimo diena. Jo metu vaikai klausėsi pasakojimų, padavimų, išmoko patarlių, priežodžių, išgirdo tarmišką šneką, praturtino kalbą naujais žodžiais, pažino Lietuvos valstybės ženklą ir vėliavą, giedojo himną, suvokė ornamentų grožį tautodailininkų audinių raštuose, kūrė savo ornamentus. Surengta darbų paroda „Ausiu, ausiu audimėlį“, kuriai darbus kūrė vaikai su auklėtojomis ir tėveliais.

Savaitę vainikavo popietė „Iš Lietuvos lobių skrynelės“, į kurią rinkosi pasipuošę tautiniais rūbeliais vaikai, pedagogai, tėveliai.

Darniai skambėjo Lietuvos himnas, visi sukosi liaudies žaidimų rateliuose, skambėjo eilės ir dainos apie Lietuvą. Šventė baigėsi vaikų ir tėvelių dėlione – sudėliota Lietuva.     
                   
Vaikai praturtėjo naujomis žiniomis, tikime, kad jų širdelėse pražydo meilė savo Tėvynei.