„Raudonkepuraitės“ vaikai sveikatos sėmėsi linksmai judėdami

raudonkepuraite 1Šilutės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenė, gyvendama 2013 sveikatos metus, ypatingą dėmesį skyrė vaikų judėjimo poreikių tenkinimui. Pedagogai suvokia, kad judėjimas yra pagrindinis veiklumo ir aktyvumo požymis.

Šiandien vaikai daug laiko praleidžia prie kompiuterio, televizoriaus, į darželį, į mokyklą atvežami mašina. Medikai perspėja, kad nepakankamas fizinis aktyvumas sukelia įvairius sutrikimus: sutrinka medžiagų apykaitos procesai, sumažėja organizmo tonusas, pablogėja prisitaikymas prie įvairių gyvenimo stresinių situacijų, sumažėja atsparumas įvairioms ligoms. Gal todėl darželiuose gana didelis vaikų sergamumas.

Analizuodami vaikų sergamumą, aptardami priežastis tarpusavyje ir su tėveliais, ieškome įvairių netradicinių ir vaikams patrauklių sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos ugdymo(si) priemonių. Tai sveikatos dienos, netradicinės sveikatos savaitės, ilgalaikiai ir trumpalaikiai sveikatos projektai, dalyvavimas rajono ir respublikos sveikatinimo akcijose, sporto konkursuose, pramogose ir kt.

Spalį atliktais tyrimais „Vaikų judėjimo poreikių tenkinimas“ bei „Fizinio judėjimo testas“ siekėme išsiaiškinti, kiek laiko vaikai juda per dieną (darželyje ir namuose), sužinoti tėvelių nuomonę ir vertinimus dėl vaikų judėjimo poreikių tenkinimo įstaigoje. Paaiškėjo, kad į darželį pėsčiomis ateina tik 25 % vaikų, kad vidutiniškai per dieną vaikas juda 2-3 valandas, kad  aktyviausiai vaikai juda lauke – pasivaikščiojimo metu ir kūno kultūros valandėlių metu.

47 % vaikų su tėveliais (savaitgaliais) lauke praleidžia tik 1 valandą, 28 % – 2 valandas, 25 %  – 3 ir daugiau valandų. Įdomu ir tai, kad tik 74 % vaikų suspėja ateiti ir noriai dalyvauja rytinėse mankštose, o tik 3% vaikų mankštinasi namuose.raudonkepuraite

Džiaugiamės tėvelių teigiamu vertinimu mūsų organizuojamų rytinių mankštų įvairove (97 %), sporto pramogomis (100 %), netradicinių sveikatos savaičių sistemingu organizavimu (99 %). Pedagogai teigiamai vertina tėvelių aktyvumą (97 %),  dalyvaujant sporto renginiuose, siūlant idėjas, imantis iniciatyvų ir kt.

Neseniai lopšelyje – darželyje surengta netradicinio ugdymo sveikatos savaitė „Judėk linksmai – gyvenk sveikai“. Ši  savaitė  sutapo su Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo Europos judėjimo savaitę organizuotomis bėgimo varžybomis, kurių aktyviais dalyviais buvo visa „Raudonkepuraitės“ bendruomenė.

Visos savaitės metu vyko netradicinės masinės mankštos (sporto salėje, tradicijų kiemelyje, pievelėje, grupėse ir kt.), pokalbiai su vaikais, teatralizuotos eitynės, estafetės, skanduotės. Vaikams daug džiaugsmo suteikė diskoteka, kuri per muziką ir judėjimą suteikė galimybę vaikų kūrybinei saviraiškai, skatino vaikų socialinę, emocinę, fizinę ir pažinimo raidą. Muzikos ir judėjimo erdvėje vaikai turi didžiulę galimybę sužadinti skirtingus jausmus, pagerinti nuotaiką, lavinama pusiausvyra ir koordinacija.

Visą savaitę jautėme vaikų, pedagogų ir tėvelių gerą nuotaiką, aktyvumą. Tėveliai gyrė pedagogų pastangas kūrybingai organizuoti vaikų lavinimą. Kilusios naujos idėjos skatins tęsti veiklą įstaigoje ir namuose, skleisti gerąją patirtį.