Redakcijos sveikinimas mamoms

mamos dienaKaip lėtai ir tarytum nenoromis pas mus šiemet atkeliauja pavasaris.

O gal jis tiesiog delsė, nes norėjo padovanoti save kiekvienai Mamai? Gal jis tyčia laukė, kad tokia proga galėtų sužaliuoti ir sužydėti visomis savo spalvomis, visu savo gražumu, nes juk visos šios žemės gėlės, visas pasaulio grožis šią dieną priklauso Mamoms.

Mielosios,

tik Jūs savo mylinčiomis širdimis ir rankomis po savo vaikų kojomis tiesiate jų gyvenimo kelius.

Meldžiatės, kad jie nebūtų klaidūs. Kad keliaujant nereikėtų nešti per sunkių nešulių. Kad eidami nesukluptų. Kad būtų dori.

Prašote savo vaikams Dievo palaimos, visiškai užmiršdamos pačios save, nes vaikų laimė jums turi didesnę prasmę, nei jūsų pačių gyvenimai.

Bet kartą metuose užmirškite rūpesčius. Įsileiskite į savo širdis džiaugsmą ir pasididžiavimą, kad atliekate pačią gražiausią šios žemės misiją – puoselėjate jos ateitį, auginate Žmogų.

Tegul namai prisipildo klegesio! O pavasaris tegul patiesia po jūsų langais pačius nuostabiausius gėlių kilimus!

Šis pavasaris ateina tik Jūsų dėka.

Ir visos gėlės šią dieną žydi tik Jums!

Redakcija