Reformacijos dieną H.Zudermano draugija priėmė svečius iš sostinės

 

zudermano draugija_vytautas_toleikis_sveciuoseNenustojančio lietaus merkiamą antradienio vakarą pasaulinio garso rašytojo Hermano Zudermano gimtajame name, Macikuose, švietė jo memorialinio kambario langai, kvepėjo kava. Čia Reformacijos dieną (spalio 31-ąją) susitiko istorijos ir kultūros puoselėtojai iš Šilutės ir Vilniaus.

Šilutės H.Zudermano draugijos nariai į gimtuosius rašytojo namus pakvietė Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos mokytojo, eseisto, istorijos tyrėjo Vytauto Toleikio suburto „Vaikščiotojų“ klubo narius, kurie šią savaitę paskyrė ekspedicinei veiklai – lanko krašto senbuvius, gyvenančius Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos savivaldybėse, ir užrašo jų atsiminimus apie šviesios atminties Šilutės evangelikų liuteronų kunigą Ernstą Rogą (1929-2010), apie Klaipėdos krašto gyventojų likimus.

Iš Saugų seniūnijos kilusio V.Toleikio suburtas „Vaikščiotojų“ klubas dabar vienija ne tik gimnazistus, bet ir gimnaziją jau baigusius jaunuolius, kuriuos sužavėjo „vaikščiotojų“ veikla: kas savaitę keliauti po Vilnių, lankyti kultūrinius ir istorinius objektus ir – svarbiausia – bendrauti su žmonėmis ir fiksuoti jų pasakojimus. Tai, pasak mokytojo ir jo mokinių, padeda geriausiai suvokti šalies istorinius įvykius, jų pasekmes žmonėms.

Per atostogas „Vaikščiotojai“ kasmet vyksta į ekspedicijas po įvairius Lietuvos regionus ir ten lanko žmones, užrašo jų pasakojimus pasirinkta tema. Toks ekspedicijos „siūlas“ šią savaitę mūsų krašte yra a.a. kunigas E.Roga – ypatinga asmenybė, tikėjimo ir atsidavimo žmonėms pavyzdys. Prisiminimų apie E.Rogą finansavimas – gražus projektas, skirtas Reformacijos 500-mečiui. Ekspedicijoje dalyvavo ne tik Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos gimnazistai, bet ir gimnaziją baigę studentai bei Šilutės Vydūno gimnazijos atstovai.

Vėliau V.Toleikis ketina išleisti sukauptą medžiagą apie Šilutės krašto žmonių labai gerbtą ir mylėtą kunigą E.Rogą.

Per keletą dienų aplankę Pagėgių savivaldybės kultūros ir istorijos objektus (M.Jankaus ir J.Bobrovskio muziejus, Vilkyškių, Plaškių bažnyčias ir kt.), pasisvečiavę senųjų vietos gyventojų namuose, sostinės jaunimas neslėpė, kad ši kelionė jiems – tikras atradimas ir sukrėtimas. Jie nežinojo tragiško Klaipėdos krašto gyventojų likimo per II pasaulinį karą ir atėjus sovietmečiui, mažai žinojo apie savitą šio krašto lietuvininkų etnokultūrą, prieš karą klestėjusius krašto miestus, gausius kaimus. Čia pamatė sunaikintus kaimus, bažnyčias, bet išlikusią žmonių istorinę atmintį.

Susitikimo metu V.Toleikis papasakojo, kaip lietuvininkų rašytojos Ievos Simonaitytės atsiminimuose aptiko užuominą apie iš Rusnės kilusį architektą Hermaną Kalenbachą (Hermann Kallenbach). Ieškodamas daugiau informacijos, sužinojo, kad šis rusniškis, praėjusio šimtmečio pradžioje apsigyvenęs Pietų Afrikos Respublikoje, tapo geriausiu Indijos nacionalinio išsivadavimo lyderio Mahatma Gandžio (Mahatma Gandhi) draugu ir pagrindiniu jo veiklos finansiniu rėmėju. Svečias pasidžiaugė, kad šių dviejų vyrų skulptūra, pastatyta Rusnėje, praplėtė salos turistinę infrastruktūrą, tapo ir užsieniečių traukos objektu. Be to, ji skatina žmones pasigilinti į tokius stebinančius dviejų tolimų šalių šviesuolių ryšius, jų idėjas, užauginusias pasaulyje taikios kovos už laisvę idėjas.

H.Zudermano draugijos nariai papasakojo apie draugijos sukūrimą, H.Zudermano kambario išsaugojimo ir jo remonto darbus, apie draugijos veiklą, artimiausius ateities planus. Šilutės ir Vilniaus istorijos mylėtojai tarėsi, kokius bendrus darbus galėtų nuveikti.