Reformuojama policija neužmiršta ir prevencijos

policija uniformaŠilutės rajono policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje pernai mažėjo ne tik nusikalstamų veikų, įskaitinių eismo įvykių bei juose žuvusių ir sužalotų žmonių. Pačiame komisariate mažėjo ir pareigūnų.

Išklausyti policijos ataskaitą apie 2015 metų veiklą atėję kitų Šilutės teisėsaugos institucijų atstovai stebėjosi, kad didelius darbo krūvius turintys pareigūnai dar kažkaip suspėja ir vykdyti prevencinę veiklą.

Tokia veikla išties vyksta: kuriamos vis naujos saugios kaimynystės grupės, organizuojamos prevencinės akcijos ir įvairios priemonės eismo saugumui užtikrinti.

Šilutės rajone šiuo metu veikia 20 saugios kaimynystės grupių, dvi iš jų buvo įkurtos pernai. Šilutės r. PK viršininko pareigas laikinai einantis Alvydas Balandis sakė, kad tokie kaimynų sambūriai duoda naudos. Žmonės pradeda artimiau bendrauti, pasikeičia kontaktais, stebi vieni kitų namus ir kiemus, o pastebėję ką nors įtartina (žmones ar automobilius) praneša arba kaimynui, arba Bendrajam pagalbos centrui.

Per 2015 metus pareigūnai organizavo 69 susitikimus su bendruomenėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, suorganizuoti ir 56 prevenciniai renginiai ir akcijos. Jų metu kalbėta apie smurtą, patyčių prevenciją, saugų elgesį gatvėse, keliuose, viešose vietose, apie tai, kaip saugoti savo turtą ir pan.

Pernai vykdytos ir saugaus eismo priemonės, kurių metu stebėta ar vairuotojai ir keleiviai segi saugos diržus, transporto priemonių techninė būklė, pėsčiųjų elgesys gatvėse ir keliuose ir kt.

Pasak A.Balandžio, 2014 metais Šilutės r. PK dirbo 76, o pernai – tik 65 statutiniai pareigūnai. Taip pat nuolat dirba 9 pagal darbo sutartį įdarbinti darbuotojai. 27 iš jų turėjo aukštąjį universitetinį, 16 – aukštąjį neuniversitetinį, 6 – aukštesnįjį, 21 – profesinį ir 4 – vidurinį išsilavinimą.

Pasak A.Balandžio, jei būtų daugiau pareigūnų, be abejo, darbas vyktų sparčiau, tačiau dabar stengiamasi išsisukti su turimu darbuotojų skaičiumi.

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos Tauragės AVPK, kuriam priklauso ir Šilutės r. PK, pradėjo veikti specializuoti kriminalinės policijos padaliniai, į kuriuos perėjo ir dalis Šilutės PK pareigūnų. Tokių padalinių veikla yra paskirstoma pagal kompetencijas, ir jie tiria visoje apskrityje vykstančius nusikaltimus.

Ataskaitą išklausę svečiai pastebėjo, kad policija nuolat yra reformuojama, tokių reformų būta ir pernai. Šilutės r. PK vyko Organizacinio padalinio reorganizacija: 5 pareigybės buvo panaikintos visai, dar tiek pat perkelta į Tauragės AVPK stuktūrinius padalinius.

Reformų bus ir šiemet. Pavyzdžiui, gali būti, kad Kriminalinės ir Viešosios policijos pareigūnai pradės dirbti viename padalinyje.