„Regitra“ išduoda tik dalį prašomų vardinių numerių

Registruojant transporto priemones įprastai numerio ženklai išduodami eilės tvarka. Tačiau pastebima tendencija, jog automobilių savininkai pageidauja jiems patinkančių derinių ir renkasi vardinius numerio ženklus. Tiesa, ne visi prašomi deriniai išduodami – penktadalį prašymų „Regitra“ atmeta.

Numerio ženklai skirti tam, kad viešajame eisme būtų galima identifikuoti automobilius ir už juos atsakingus asmenis. Dalis klientų, norėdami patys susikurti derinį, renkasi vardinius numerio ženklus, kurie sudaromi nuo 1 iki 6 simbolių, iš kurių bent vienas privalo būti skaičius.

Bet išduodami tikrai ne visi norimi deriniai, „Regitra“ atmeta kas penktą vardinių numerio ženklų prašymą. Numerio ženklai matomi viešai visiems eismo dalyviams. Ar klientas gaus norimą derinį, priklauso ir nuo to, ar jis korektiškas ir atitinka specialius reikalavimus.

Pagal šiuo metu galiojančias taisykles, numerio ženkluose negali būti naudojami vulgarūs, žargoniniai bei neigiamas asociacijas keliantys žodžiai ir keiksmažodžiai. Taip pat atmetami prašymai, kuriuose deriniai perskaitomi kaip sąvokos, kurios gali būti suvokiamos kaip niekinimas, neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupes. Be to, kaip numato taisyklės, užrašas negali sutapti ir su nacistinės Vokietijos, SSRS valstybių, nacistinių ar komunistinių organizacijų pavadinimais, nacistinių ar komunistinių vadovų pavardėmis, jų santrumpomis.

Tvirtinant prašomą numerio ženklą neįmanoma nuspėti, kokiame kontekste vardiniai numerio ženklai bus naudojami ir matomi, todėl įmonė ragina klientus atsakingai įvertinti prašomą derinį.

Numerio ženklai, kurie gali būti tiesiogiai siejami su Rusija, neišduodami išvis. Pavyzdžiui, ženklai su trumpiniais KGB, RU, SU, MIG 029, MIG 290 buvo išimti, kad nepatektų į eismą.

Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, atsižvelgiant į situaciją, „Regitra“ klientams siūlė nemokamai pasikeisti vardinius numerio ženklus, tokius kaip MOSCOW, RUSSIA ir MIG29, nors jie buvo išduoti gerokai anksčiau, galiojant kitoms taisyklėms.

„Regitra“ ir toliau atsižvelgs į kintančią geopolitinę situaciją, visuomenės nuomonę ir reakcijas, tad gali būti priimami papildomi sprendimai dėl vardinių numerio ženklų išdavimo tvarkos.

VĮ „Regitra“ inf.