Reikalavimai kompostui – pagal mokslininkų siūlymus

0.729361001486391634Aplinkos ministerijos užsakymu mokslininkų parengta studija padės nustatyti kokybės ir užterštumo reikalavimus iš įvairių biologiškai skaidžių atliekų pagamintiems kompostams ir anaerobiniams raugams.

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas, Lietuvoje kompostai daugiausia gaminami iš gyvulių mėšlo, žaliųjų atliekų, maisto ir maisto pramonės atliekų, nuotekų pūdyto bei nepūdyto dumblo ir kt. Anaerobiniai raugai – biodujų gamybos liekana. Šių produktų šalyje pagaminama vis daugiau, nes daugėja biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo pajėgumų. Pagaminto komposto ir raugo dar padaugės nuo 2019 m., kai šalyje bus pradėta atskirai surinkinėti ir apdoroti maisto atliekas.

Studiją parengusios mokslo įstaigos – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorija ir UAB „EcoIri Solution“ – kompostų ir raugų mėginius tyrimams ėmė iš 54 biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo įrenginių: žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, nuotekų dumblo ir mėšlo apdorojimo įrenginių ir kt. Vadovaudamiesi tyrimų rezultatais, mokslininkai pasiūlė kriterijus, pagal kuriuos kompostai ir raugai gali būti priskiriami produktams, o ne atliekoms, taip pat jų naudojimo normas ir rekomendacijas, kaip juos naudoti.