„Reitingai“ analizuoja ir Šilutės rajono mokyklų tinklą: tarp geriausių šalies gimnazijų – vainutiškiai

Gruodžio mėnesį išleistas žurnalas „Reitingai“ ir vėl pristatė dalykinius universitetų, kolegijų ir gimnazijų reitingus, t. y., surikiavo mokymo įstaigas pagal juose dėstomų dalykų kokybę.

„Reitingų“ skaičiavimais, mūsų rajone geriausius pasiekimus egzaminų metu įtvirtino Vainuto gimnazijos abiturientai. Kitų rajono gimnazijų tarp 50-ies Lietuvos geriausiųjų nėra.

Vertinant mokyklas iš visų Šilutės rajono ugdymo įstaigų vienareikšmiškai ir išskirtinai šiemet didžiausi laurų vainikai atiteko Vainuto gimnazijai. Šios ugdymo įstaigos abiturientų pasiekimai, laikant valstybinius brandos egzaminus – vieni geriausių. Tai lėmė, kad reitinguose tarp geriausiųjų Lietuvoje vainutiškiai šoktelėjo net keliomis dešimtimis vietų į viršų.

Didžiausia bėda – su matematika

Pastarieji dveji metai švietimui nebuvo palankūs, nes dėl COVID-19 buvo rūpinamasi ne švietimo kokybe, pažanga, o kad apskritai vyktų pamokos ir paskaitos.

Pasak žurnalo „Reitingai” vyriausiojo redaktoriaus Gintaro Sarafino, didžiausi skirtumai yra mokantis matematikos, – jos mokymo ir išmokimo lygmuo kasmet vis žemesnis. Žurnalo duomenimis, kasmet matematikos brandos egzamino nelaiko 35 – 38 proc. abiturientų. Iš tų kurie laiko, 15 – 30 proc. neišlaiko. Tai reiškia, kad daugiau nei 55 proc. Lietuvos abiturientų nemoka matematikos…

Dalykiniame reitinge vertinta 350 Lietuvos gimnazijų, kuriose mažiausiai 5 mokiniai laikė lietuvių, anglų kalbų, matematikos ir istorijos egzaminus, ir mažiausiai 3 mokiniai – kitų dalykų.

Pasak vertintojų, karantinas smarkiai perskirstė pirmojo 50-uko sąrašą: šiemet į pirmąsias vietas pakilo nebūtinai atrankinės, t. y. tos gimnazijos, kurios į 9 klasę rengia stojamuosius egzaminus, bet ir regionų gimnazijos.

Sužibėjo Vainuto gimnazija

Apžvelgiant „Reitingų“ atliktus skaičiavimus, mūsų rajone geriausius pasiekimus egzaminų metu įtvirtino Vainuto gimnazijos abiturientai. Kitų rajono gimnazijų pavadinimų sąrašuose tarp Lietuvos 50-ies geriausiųjų nėra.

Taigi, vertinant 50 gimnazijų, geriausiai išmokiusių lietuvių kalbos ir literatūros, Vainuto gimnazija užima garbingą 21 – 23 vietą šalyje. Šioje gimnazijoje nebuvo nė vieno abituriento, kuris 2021 m. neišlaikė lietuvių kalbos VBE.

Štai vertinant 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių matematikos, Vainuto gimnazija 2021 m. šoktelėjo į viršų, aplenkdama daugiau nei pusantro šimto „varžovių“. 2020 m. pasiektais matematikos VBE rezultatais vainutiškiai buvo tik 209-oje vietoje, o 2021 m. jau puikuojasi 45-oje „Reitingų“ vertinimo pozicijoje.

Žiba vainutiškiai ir tarp 50 gimnazijų, geriausiai šalyje išmokančių informacinių technologijų. Jie čia dalijasi su kitomis šalies gimnazijomis, pasiekusiomis panašius rezultatus, 28 – 37 vietomis.
Įspūdingi pasiekimai Vainutui priskiriami ir fizikos dalyko srityje. Tarp 50-ies geriausiųjų šalyje, vainutiškiai dalijasi 3 – 5 vietomis ir jų rezultatai prilyginami Vilniaus jėzuitų gimnazijos ar Klaipėdos licėjaus abiturientų pasiekimams. Šioje reitingų lentelėje Vainutą lenkia tik Marijampolės marijonų gimnazija ir KTU gimnazija.

Apžvalgoje, kaip sekėsi abiturientams laikyti istorijos egzaminą, taip pat minimas Vainutas. Šiuose reitinguose kartu su keliomis gimnazijomis, surinkusiomis vienodai balų, vainutiškiai užima 37 – 43 vietas tarp 50-ies geriausiųjų šalyje.

Tarp išskirtinių – Šilutės rajonas

„Reitingai“ apžvelgia ir visos šalies mokyklų tinklą. Kaip teigiama žurnale, per pastaruosius 10 metų šioje srityje įvyko paranormalus darinys, kurį kūrė 60 meistrų ir visi turėjo skirtingus tikslus, vizijas, panaudojo skirtingas priemones… „Tad labiausiai jis šiandien panašus į paminklą absurdui arba anarchijai“, – teigiama žurnale.

Kalbant aiškiau, čia turima omenyje mokyklų skaičius kiekvienoje savivaldybėje ir mokinių skaičius jose. Pavyzdžiu straipsnyje paimta Šilutės rajono savivaldybė, kur šiuo metu mokosi 4670 mokinių ir veikia 15 mokyklų. O štai Tauragės rajono savivaldybėje mokosi tiek pat mokinių, bet mokyklų čia tik 9. Vadinasi, Šilutės savivaldybės mokyklose kiekvienai tenka po 311, o Tauragės – po 511 mokinių.
„Reitingų“ ekspertai mano, kad, kalbant apie geresnę ugdymo kokybę, savivaldybėse pirmiausia turi būti gerai sudėliota švietimo įstaigų tinklo sistema.

Taip mano ir Tauragės meras Dovydas Kaminskas. Anot jo, padaryti mokyklų tinklo pertvarką nebuvo lengvas sprendimas. Tačiau tai padėjo kilstelėti ugdymo kokybę, taip pat ir sutaupyti lėšų (apie 100 tūkst. Eur). Visos šios lėšos buvo paskirstytos naujiems įrenginiams – mokyklose įrengtos naujos laboratorijos ir pan.

Tačiau dairantis į tolimesnius rajonus, Šilutės rajonas su mokyklų tinklu nėra toks jau išskirtinis. Šiuo metu pagal mokyklų ir mokinių skaičių jose mus lenkia keliolika rajonų. Pavyzdžiui, Vilkaviškio rajone veikia 16 mokyklų ir mokosi 4326 mokiniai (vienai mokyklai tenka 270 mokinių); Šalčininkuose – 20 mokyklų ir 4212 mokiniai (vienoje 210 mokinių); Šiaulių rajone – 17 mokyklų ir mokosi 3858 mokiniai (vienoje 226 mokiniai).