„Reitingų“ vertinimas: Šilutės pagrindinės mokyklos atsiplėšė nuo dugno

moksleiviairugsejo 1_JankausKaip, lyginant su kitomis Lietuvos mokyklomis reitinguose išsirikiavo Šilutės rajono pradinės ir pagrindinės mokyklos? Šiuos ir kitus vertinimus galima rasti naujausiame žurnalo „Reitingai“ numeryje.

Anksčiau daug kritikos dėl prastų dešimtokų žinių sulaukusios Šilutės miesto pagrindinės mokyklos – M. Jankaus ir Pamario šiemet nuimtos nuo gėdos stulpo. Per 4 metus M. Jankaus mokykla pasiekė net 240 proc. progresą: 2016 m. mokyklos dešimtokų matematikos žinios buvo įvertintos 1,6 balo, šiemet – 4. Pamario dešimtokai prieš 4 metus matematiką išmanė dvejetui, o šiemet ketvertui.

Aplodismentų verta ir Usėnų pagrindinė, kurioje mažiausiai patyčių Lietuvoje!
Padeda viešumas?

„Reitingų“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas, analizavęs pagrindinių mokyklų reitingus rašo, kad šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau nei 250 pagrindinių (dešimtmečių) mokyklų. Išsilaikyti konkurencinėje kovoje joms sunkiausia, tad ateityje jų liks mažiau nei šimtas.

„Žvelgiant į pagrindines mokyklas kaip į visumą, matyti, kad jos vargsta labiausiai: tai mažiausią mokinių skaičių turinčios mokyklos – šioje grupėje daugiausia mažų ir ypač mažų, jos neefektyviai išnaudoja turimas patalpas, jose daugiausia jungtinių klasių (kurias taip griežtai kritikuoja švietimo ekspertai ir politikai), čia mokosi daugiausia vaikų su specialiaisiais poreikiais“, – rašo G. Sarafinas.

Jis akcentuoja, kad blogų mokyklų viešinimas padeda joms pasiekti geresnių rezultatų ir kaip pavyzdį nurodo Šilutės pagrindines mokyklas.

Pirmieji tokių mokyklų reitingai pagal mokinių pasiekimus buvo paskelbti 2016 metais. Tuomet plačiai nuskambėjo M. Jankaus mokykla, nes visų 30 jos dešimtokų matematikos įvertinimų vidurkis siekė 1,67 balo iš 10. Pasak redaktoriaus, buvo prisiekinėjama, kad socialinis ekonominis kontekstas Šilutėje prastas, mokinių motyvacija neregėtai žema ir jų tiesiog neįmanoma nieko išmokyti.

Šiandien toje pačioje mokykloje su tokiu pat socialiniu ekonominiu kontekstu dešimtokų matematikos vidurkis jau 4 balai (progresas net 240 proc.), o lietuvių kalbos – net 5,79 balo. Pasak vyr. redaktoriaus, tai puikus pavyzdys, kaip „neįmanoma“ virsta „įmanoma“ ir įrodymas, kad atsilikimų viešinimas padeda atsiplėšti nuo dugno.

Panašiai viskas vyko ir Pamario pagrindinėje mokykloje, kurios dešimtokų matematikos vidurkis 2016 m. tebuvo 2,16 balo, o dabar jau – 4,26 balo (lietuvių kalbos – 5,3 balo).

Dešimtokų žinios viršijo 5rugsejo 1_pamario

Tad kaip reitingų sąrašuose įvertintos visos Šilutės rajono mokyklos? Vertintos Lietuvos mokyklos buvo išskirstytos į atskiras lenteles, kai ištirtų mokinių skaičius nuo 1 iki 9, nuo 10 iki 20 ir didesnis nei 21. Mokyklos vertintos pagal dešimtokų matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimus, taip pat „balsavimą kojomis“.

Tarp rajono mokyklų geriausius rezultatus parodė Kintų pagrindinė, kurios dešimtokų bendras lietuvių ir matematikos pasiekimų vidurkis 5,615. Matematikos žinios buvo įvertintos 4,77 balo, o lietuvių kalbos – 5,615. 2017 m. rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 14 mokinių ir tiek pat jų baigė dešimtą klasę 2019 m.

Laipteliu žemiau Katyčių pagrindinė, kurios dešimtokų bendras vidurkis 5,575. Matematikos žinios čia įvertintos 5,15 balo, lietuvių kalbos – 6. 2017 m. rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 16 mokinių, dešimtą klasę 2019 m. baigė 15.

Vilkyčių pagrindinės dešimtokų bendras pasiekimų vidurkis 5,5. Matematikos žinios įvertintos 4,2 balo, o lietuvių kalbos – 6,8. 2017 m. rugsėjį devintą klasę pradėjo 11 mokinių, dešimtą 2019 m. baigė 10.

Juknaičių pagrindinėje dešimtokų bendras pasiekimų vidurkis 5,2. Matematikos žinios įvertintos 4,5 balo, o lietuvių kalbos – 5,9. 2017 m. rugsėjį devintą klasę pradėjo 13, dešimtą 2019 m. baigė 11 mokinių.

Saugų J. Mikšo mokyklos dešimtokų bendras vidurkis 5. Matematikos žinios įvertintos 4,47 balo, o lietuvių kalbos – 5,53. 2017 m. rugsėjį į devintą klasę atėjo 17 mokinių, dešimtą 2019 m. baigė 13.

Šilutės M. Jankaus mokyklos dešimtokų bendras lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų vidurkis – 4,895. Matematikos žinios 4 balai, lietuvių kalbos – 5,79. 2017 m. rugsėjį devintą klasę pradėjo 47 mokiniai, dešimtą klasę 2019 m. baigė 39.

Šilutės Pamario pagrindinės dešimtokų lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų vidurkis – 4,78. Matematikos žinios įvertintos 4,26 balais, o lietuvių kalbos – 5,3. 2017 m. rugsėjį devintoje klasėje pradėjo 26 mokiniai, dešimtą klasę 2019 m. baigė 23.

Pradinės mokyklos

Žurnalas „Reitingai“ pateikia pradinių mokyklų ir progimnazijų palyginamuosius vertinimus pagal 4 ir 6 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus (skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo).

Kartu lentelėse galima rasti ir iškalbingus mokinukų nubyrėjimo duomenis. Ką jie reiškia? Jeigu į pirmą klasę ateina daug mokinių, o po 4 metų ketvirtąją toje mokykloje baigia jau reikšmingai mažesnis mokinių skaičius, tai, anot „Reitingų“, nerodo didelės tos mokyklos sveikatos. Greičiausiai joje esama giluminių bėdų, o tėvai mano, kad jų atžalų mokslai ritasi žemyn. Kaip tik tada ir „balsuojama kojomis“ – tėvai atsiima vaikus iš netenkinančios mokyklos ir perkelia į kitą. Šis rodiklis rodo mokinių ir jų tėvų pasitenkinimą lankoma švietimo įstaiga.

Lietuvos pradinių mokyklų ir progimnazijų reitinge 157 mokyklos. 149-oje sąrašo vietoje – Šilutės Žibų pradinė (pernai buvo 96-oje vietoje). Tai vienintelė pradinė mokykla rajone, kiti pradinukai mokosi po pagrindinių mokyklų sparnu ar darželiuose.

51,4 proc. šios mokyklos ketvirtokų matematikos žinios siekia pagrindinį lygmenį, 30 proc. – aukštesnįjį, o 8,6 proc. nepatenkinamą. Skaitymo atžvilgiu 32,8 proc. mokinukų įvertinti pagrindiniu lygiu, 22,4 proc. aukštesniuoju, o 9 proc. nepatenkinamu. Rašymas pagrindiniu lygiu įvertintas 41,4 proc. mokinių, aukštesniuoju – 11,4 proc. nepatenkinamu 11,4 proc. Pasaulio pažinimą pagrindiniu lygiu išmano 38 proc. pradinukų, aukštesniuoju 40,8 proc., o nepatenkinamu – 2,8 proc. Per 4 mokslo metus „kojomis balsavo“ 10 mokinių, 2014 m. į pirmą klasę atėjo 91, o 2018 m. baigė 81 mokinys.

Usėnuose mažiausiai patyčių

Lietuvos mokyklos stipriai skiriasi ne tik pagal akademinius mokinių pasiekimus, bet ir pagal patyčių paplitimą. „Reitingai“ pristatė mokyklas, kurių mokiniai tvirtina su patyčiomis susiduriantys itin retai arba jų mokykloje jos profesionaliai suvaldomos.
Mokyklų, kurių mokiniai rečiausiai susiduria su patyčiomis viršūnėje – Usėnų pagrindinė, kurioje mokosi 110 mokinių ir 15 priešmokyklinukų.

Ką šios mokyklos administracija ir mokytojai daro ypatingo, kad mokiniai patyčias čia vertina kaip visai mažą problemą?

Usėnų pagrindinės mokyklos direktorė Liucija Jasevičienė žurnalui sakė, kad planuojant mokyklos veiklą didelį dėmesį skiria emocinio klimato puoselėjimui.

„Laikomės nuostatos, kad emocinis klimatas – vienas svarbiausių ugdymo procesą ir rezultatų kokybę lemiančių veiksnių. 2018 m. vykusio mokyklos išorės vertinimo metu santykiai ir mokinių savijauta buvo pažymėti kaip stiprusis mūsų mokyklos veiklos aspektas.

Tikrintojams buvo netikėta, kad daugelis mūsų vaikų mokosi su džiaugsmu ir noriai eina į mokyklą. Šiaip jau esame maža kaimo mokykla, tad vyrauja nuoširdus bendravimas bei pagarbūs, šilti santykiai ir tarp pačių pedagogų, ir tarp mokytojų bei mokinių. Kartu mes džiaugiamės, kad mūsų vaikai mandagūs, tolerantiški ir geranoriški, kad vyresnieji globoja mažesnius, na ir, žinoma, skatiname, kad pagarba mokykloje taptų norma“, – pasakojo mokyklos direktorė.

Parengta pagal žurnalo „Reitingai“ 2020 m. Nr. 1 (13) straipsnius.