Religinių bendruomenių dėmesiui!

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Šilutės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programai.

Šilutė

Paraiškos teikiamos 1 egz. pagal patvirtintą formą. Paraiškų pateikimo terminas iki 2023 m. kovo 1 d.

Paraiškos pateikiamos ir registruojamos Savivaldybės „Viename langelyje“ arba teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu adresu administracija@silute.lt .

Daugiau informacijos: Rasa Bičkauskienė, Komunikacijos sk. vyriausioji specialistė

Tel. (8 656) 84899, el. paštas rasa.bickauskiene@silute.lt .