Rengiama spaudai knyga apie Žemaičių Naumiestį

KvietimasPavadinęs „Miestelis prie Lendros, Vanagio ir Šusties“ atsiminimų knygos rankraštį dar 2011 metais Žemaičių Naumiesčio bendruomenei perdavė kraštietis, humanitarinių mokslų daktaras Albertas Juška.

Gimęs 1931 m. netoli nuo Žemaičių Naumiesčio, Rimženčiuose, smalsiomis jaunuolio akimis anuomet stebėjo Naumiestyje vykusį gyvenimą. Apie tai jis ir pasakoja savo atsiminimų knygoje. Ir nors jis lyg ir apgailestauja, kad į daugelį dalykų tuomet nekreipė dėmesio, tačiau apie Naumiestyje jo vaikystės ir jaunystės laikų žmones ir jų gyvenimą kalba smulkiai.

Knygoje A. Juška mintimis „pereina“ kone visomis XX a. vidurio Naumiesčio gatvėmis, stabteldamas prie beveik kiekvieno namo. Jis pasakoja apie čia gyvenusius ar veiklą vykdžiusius žmones. Skaityti šiuos atsiminimus be galo įdomu: apie naumiestiškių gyvenimus, tolimesnius likimus pasakojama įdomiai, dažnai su humoru.

Toliau pristatomos visos Naumiestyje gyvenusios etninės grupės – žydai, vokiečiai, sentikiai. Vietos A. Juškos atsiminimuose yra ir daug šiam kraštui nusipelniusiems žmonėms: švietėjui Frydrichui Mėgniui, meistrui Dominykui Markvaldui, keturioms Kazimiero Jončo šeimos kartoms, Benediktui Orentui bei kitiems. Autorius pateikia Naumiestyje bei apylinkėse gyvenusių asmenų sąrašų, dokumentų, nuotraukų.

Knygą „Miestelis prie Lendros, Vanagio ir Šusties“ 500 egzempliorių tiražu ketinama išleisti atskiru leidiniu. Šio darbo ėmėsi asociacija Žemaičių Naumiesčio bendruomenė su vietos muziejumi ir biblioteka. Tokiam tiražui išleisti reikia apie 5000 eurų. Pirmąjį įnašą – apie 1500 eurų nutarė skirti asociacija Žemaičių Naumiesčio bendruomenė iš tų pinigų, kurių veiklos skatinimui kasmet skiria rajono savivaldybė. Pateikta paraiška ir JAV Lietuvių fondui dėl paramos, tikimasi ir daugiau fondų paramos.

Prie knygos leidimo kviečiami prisidėti ir naumiestiškiai bei visi, kam brangus miestelis ir jo praeitis. Asociacija Žemaičių Naumiesčio bendruomenė atidarė sąskaitą Šilutės kredito unijoje Nr. LT735010200014000577. Visi, skyrę ne mažiau, kaip 10 eurų auką knygą gaus nemokamai, jai išėjus, kaina bus didesnė. Kviečiame įstaigas bei organizacijas prisidėti prie knygos leidimo. Visi išankstiniai rėmėjai bus paminėti leidinyje. Telefonu 8 677 53510 galima tartis ir dėl reklamos knygoje. Informacija telefonu ar el. paštu s.sodonis@silutesmuziejus.lt.