Renovuojamų namų gyventojai skubina kiemų atnaujinimą

SKARDZIAUS FOTO 1 1Šilutės savivaldybėje per pirmuosius du daugiabučių namų renovavimo etapus parengti net 34-ių namų renovacijos projektai, kurie suderinti su Aplinkos ministerija dėl 40-35 proc. valstybės paramos renovacijai. 21 daugiabučio namo renovacija jau pradėta, įpusėjusi ir netgi baigta. Kelių daugiabučių gyventojai jau praėjusią žiemą džiaugėsi apšiltintais namais ir gavo daug mažesnes sąskaitas už sunaudotą šilumą.

Mero pavaduotojas Algirdas Balčytis, kuris kuruoja savivaldybės investicinius projektus, Seimo narys Artūras Skardžius bei savivaldybės daugiabučių namų renovacijos organizatoriaus – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktorius Algis Šaulys ir jo pavaduotojas Vygantas Kamarauskas aplankė renovuojamus pastatus,  susitiko su gyventojais.

Visi kalbinti gyventojai jau pageidauja, kad pabaigus renovaciją nedelsiant būtų sutvarkyti ir jų kiemai – duobėtos aikštelės ir įvažiavimai visai nedera prie atnaujintų namų.

Džiaugiasi nauda

Lietuvininkų g. 14 namo gyventojai Seimo nariui A.Skardžiui entuziastingai pasakojo apie jų daugiabutyje atliktus darbus: apšiltintos sienos, įstiklinti ir apšiltinti balkonai, sandarūs langai bei nauja rekuperacinė ventiliacijos sistema.

Šis namas – pirmasis iš II renovacijos etapo namų, kuriame buvo atlikti visi suplanuoti darbai ir renovuotas pastatas priduotas valstybinei komisijai. Gyventojai sakė, kad jiems taip pasisekė, nes jie turi puikiai renovacijos subtilybes išmanantį bendrijos pirmininką Feliksą Degutį, kuris kontroliavo visą renovacijos procesą. Gyventojų teigimu, jis geriau nei samdytas pastato techninis prižiūrėtojas stebėjo atliktų darbų kokybę ir spartą.

Po renovacijos visi namo gyventojai mažiau mokėjo už šilumą. O bendra šilumos, šilto vandens ir renovacijos darbų apmokėjimo suma kas mėnesį nėra didesnė, nei anksčiau buvo mokama vien tik už šilumą. Be to, keliems namo gyventojams, turintiems teisę į kompensacijas už šilumą ir karštą vandenį, renovacijos paskolą apmoka Savivaldybės Socialinės paramos skyrius.

Darbus baigs iki žiemos šalčiųSKARDZIAUS FOTO 1 2

Pasak V.Kamarausko, iš Savivaldybės iniciatyva renovuojamų 19 daugiabučių namų (kitų namų renovacija rūpinasi UAB „Šilutės būstas“) 10 pastatų bus priduoti valstybinei komisijai dar šiemet. Tikimasi, kad juose centralizuotos šilumos sąskaitos bus perpus, o kai kur – ir 60 proc. mažesnės nei anksčiau. Stengiamasi, kad bent tuose dešimtyje namų iki žiemos šalčių būtų baigti šiltinimo ir šilumos vamzdynų tvarkymo darbai, ir gyventojai galėtų pajusti renovacijos naudą.

Žalgirio g. 3 ir Taikos g. 9 Šilutėje gyventojai Seimo nariui A.Skardžiui ir vicemerui A.Balčyčiui pasakojo apie renovacijos metu patiriamus nepatogumus. Bet jie sakė, kad yra pasirengę viską iškęsti, kad tik greičiau būtų atlikti visi darbai.

Teks laukti eilėje

Visų aplankytų renovuojamų pastatų gyventojai guodėsi, kad atliekant renovacijos darbus, sunki statybininkų technika išklaipė šaligatvius, pridarė duobių. Todėl žmonės kaip susitarę prašė, kad renovacijos darbai iškart būtų pradėti ir kiemuose.

Gyventojai mato, jog Šilutėje pastaruoju metu suaktyvėjo daugiabučių namų kiemų tvarkymas. Žmonės nežino, kaip tokie darbai planuojami ir kaip jiems patiems greičiau sulaukti kiemų renovacijos.

Seimo nario A.Skardžiaus nuomone, jeigu daugiabučių namų savininkai ryžtųsi susikooperuoti ir bent kiek savo lėšomis prisidėti prie kiemų tvarkymo finansavimo, gal Savivaldybė apsispręstų tokius kiemus renovuoti greičiau.

Po renovuojamų namų aplankymo A.Skardžius susitiko su savivaldybės meru V.Laurinaičiu. Meras sakė, kad prieš trejus metus komisija sudarė daugiabučių namų kiemų renovacijos eilę. Šilutės seniūnija, organizuojanti kiemų tvarkymus,  griežtai laikosi tos eilės. Apie kiemų tvarkymo eilę galima sužinoti pas Šilutės seniūno pavaduotoją Algį Ivanauską.

Namų Projektai – Architektugildija.lt