Rugsėjis artėja. Nemokamą maitinimą ir paramą gaus dar daugiau mokinių

Su finansiniais sunkumais susiduriančios šeimos, auginančios priešmokyklinukus ir moksleivius, gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, o prašymai dėl tokios paramos mokiniams jau priimami.

Nuo rugsėjo nemokamai bus maitinami jau ne tik priešmokyklinukai ir pirmokėliai, bet ir antrokai

Nuo šių metų rugsėjo be atskiro prašymo pateikimo nemokamus pietus gaus ne tik visi priešmokyklinukai ir pirmokai, bet jau ir antrokai, nepriklausomai nuo šeimos pajamų.

Praėjusiais mokslo metais nemokamą maitinimą gavo 1540 Šilutės rajono mokinių, skaičiuojama, kad šiemet tokių bus apie 2000. Parama mokinio reikmenims įsigyti pernai skirta 1006 moksleiviams, panašus skaičius mokinių ją turėtų gauti ir šiemet.

Pagalba sunkiai besiverčiantiems

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime teigiama, kad mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir 80 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 192 eurai.

Išimties tvarka nemokamas maitinimas ir parama gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, kai jos vienam šeimos nariui neviršija 256 eurų. Tokie atvejai gali būti liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, savivaldybės nustatyta tvarka mokiniams gali būti skiriama parama ir jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 320 eurų.

Prašymus teikti jau galima

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Prašymai dėl paramos mokiniams (nemokamo maitinimo 3 – 12 klasių mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti) priimami jau nuo liepos 1 d. Norint gauti šią paramą, vienas iš tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis emancipuotas mokinys turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą spis.lt. Prie prašymo reikia pridėti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą kaip nepasiturinti (socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas), kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie pajamas pateikti nereikia.

Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą galima pateikti ir mokyklos administracijai.

Nemokami pietūs jau ir antrokams

Nuo rugsėjo 1-osios nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, priklausys ne tik visiems priešmokyklinukams ir pirmokams, bet ir antrokams. Dėl nemokamų pietų prašymų teikti nereikia, bet jeigu poreikio gauti nemokamus pietus mokykloje nėra, tėvai arba globėjai turi informuoti mokyklos administraciją.

Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą mokyklose gaus apie 125 tūkst. Lietuvos mokinių, iš jų apie 84 tūkst. priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų. Šių metų pirmąjį pusmetį nemokamus pietus mokyklose vidutiniškai per mėnesį gavo apie 93 tūkst. mokinių (26,7 proc. visų mokinių).

Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis sakė, kad ateinančiais mokslo metais nemokamą maitinimą reikės skirti didesniam pradinukų skaičiui, nes prisideda ir antrokai. Planuojama, kad nemokamai bus maitinama arti 2000 mokinukų, nes vien antrokų mokyklose bus 362.

Beje, net jei vėl būtų paskelbtas karantinas, ir mokiniai mokytųsi tik nuotoliniu būdu, jie vis tiek turės gauti skirtą nemokamo maisto davinį.

Šiuo metu nemokamam pradinuko maitinimui skiriama 1.80 euro, o vyresnių klasių moksleiviams 2 eurai.

ŠMSM informuoja, jog šiemet socialinei paramai mokiniams skirta 39,1 mln. eurų, iš kurių nemokamam maitinimui – 33,3 mln. eurų. 2020 metais socialinei paramai mokiniams panaudota 24,4 mln. eurų, iš kurių nemokamam maitinimui panaudota 19,68 mln. eurų.