Rugsėjo paskutinis sekmadienis – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Rugsėjo 26-ąją, šį sekmadienį, Lietuvoje minėsime Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Ši diena skirta visiems dar kartą pamąstyti ne tik apie moralines ir dvasines vertybes, bet ir apie tai, kaip elgiamės kelyje, ar esame atsakingi, ar branginame gyvybę, savo artimuosius, ar rodome tinkamą pavyzdį savo atžaloms, ar primename jiems apie atidumą ir drausmingumą, kokią svarbą visuomenėje apskritai turi eismo sauga.

Rugsėjo paskutinį sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena paskelbė Lietuvos vyskupų konferencija per plenarinį posėdį, vykusį 2009 m. gegužės 26–28 d. Visų keliautojų globėjas – šventasis Kristoforas.

Keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos minėjimas yra saugaus eismo projekto „Saugokime vieni kitus kelyje“, pradėto vykdyti nuo 2009 metų, sudėtinė dalis. Jo tikslas – krikščioniškų vertybių pagrindu keisti eismo dalyvių elgesį, ugdyti sąmoningumą ir kultūrą kelyje, skatinti pilietiškumą ir atsakomybę ir tokiu būdu mažinti nukentėjusiųjų, ypač žmonių žūčių, eismo įvykiuose.

Pagrindinis renginys „Branginkime gyvybę kelyje“, skirtas Keliaujančiųjų ir vairuotojų dienai, vyks rugsėjo 26 d., sekmadienį, Vilniuje, Katedros aikštėje, nuo vidurdienio.

Daugelyje Lietuvos katalikų bažnyčių per šv. Mišias bus priminta kiekvieno visuomenės nario – eismo dalyvio – sąmoningumo, atsakomybės, supratimo ir pareigos laikytis Kelių eismo taisyklių, pagarbos ir tolerancijos vienų kitiems dalyvaujant viešajame eisme svarba, kartu prašoma Dievo palaimos globoti visus keliaujančiuosius.

Kiekvienas kelyje esame saugus tiek, kiek saugome save ir kitus.