Ruošiamasi delikatesinių gyvių rinkėjų antplūdžiui

sraige vynuogineBesiruošiant vynuoginių sraigių rinkimo sezono atidarymui aplinkosaugininkai primena, kokios tvarkos turi laikytis sraigiautojai, jei nenori užsidirbti baudos.

Visų pirma reikėtų atminti, kad vynuoginių sraigių išteklius draudžiama naudoti gamtiniuose rezervatuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose bei kitose saugomose teritorijose, jei tai numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą minėtose saugomose teritorijose.

1. Fiziniams asmenims leidžiama rinkti vynuogines sraiges ir juridiniams asmenims leidžiama naudoti vynuoginių sraigių išteklius, kai vynuoginių sraigių kiauto skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm.

Juridiniai asmenys, prieš supirkdami vynuogines sraiges, atlieka vynuoginių sraigių rūšiavimą pagal skersmenį vynuoginių sraigių supirkimo vietose. Supirkimo vietose po rūšiavimo esančių vynuoginių sraigių kiekyje negali būti daugiau kaip 5 procentai mažesnių, nei leidžiama naudoti vynuoginių sraigių.

2. Fiziniams asmenims leidžiama rinkti vynuogines sraiges ir juridiniams asmenims leidžiama rinkti bei supirkti jas nuo sraigių vegetacijos pradžios iki liepos 1 d.

3. Juridiniai asmenys apie Supirkimo vietas vynuoginių sraigių supirkimo laikotarpio metu, prieš 5 darbo dienas iki vynuoginių sraigių supirkimo pradžios supirkimo vietose turi raštu informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra supirkimo vietos.

4. Juridiniai asmenys privalo Aplinkos ministerijai kasmet iki sausio 15 dienos pateikti laisvos formos ataskaitą, koks vynuoginių sraigių kiekis buvo supirktas supirkimo vietose per vienerius kalendorinius metus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.