Rusnė atsisveikina su aktoriumi Juozu Dimša

Juozas Dimša. © silutesnaujienos.ltMirė žymus Pamario krašto aktorius, ilgametis Rusnės salos gyventojas, dramos kultūros puoselėtojas Juozas DIMŠA (1933-2011).

Juozas Dimša gimė 1933 m. rugsėjo 29 d. Veisiejų (dabar Lazdijų) rajone, Šadžiūnų kaime. 1952 metais būsimasis teatro aktorius pašaukiamas į tarnybą. 1957 m. sukūrė šeimą.

Juozo Dimšos darbinė, kultūrinė – meninė veikla prasidėjo Rusnėje 1958 metais Rusnės žuvininkystės ūkyje. Jis buvo vienas iš geriausių I klasės vairuotojų, jo darbas įvertintas medaliais, žymūno ženklais.

1958 m. vaidmeniu V.Miliūno trijų veiksmų pjesėje „Žuvėdros palydi” prasideda aktyvi Juozo meninė – kultūrinė veikla. Jis kasmet dalyvauja naujuose dramos mėgėjų teatrų pastatymuose, tampa aktyviu agitacinių meninių brigadų dalyviu, reiškiasi kaip puikus dainininkas vakaronėse ir kultūriniuose renginiuose.

1974 metais pastatytas N.Gogolio veikalas „Vedybos” susilaukė respublikinio pripažinimo, Juozui buvo suteiktas Lietuvos meno žymūno vardas.

Juozas Dimša mėgo kartoti: „gera meno saviveikla – triūsas. Didelis, ilgas triūsas”.

Visi pažinojusieji Juozą prisimins kaip šviesų, šiltą, svajingą ir rūpestingą žmogų, sugebėjusį visą gražų gyvenimą paskirti mylimam vairuotojo darbui, o laisvas minutes atiduoti menui.

Juozas buvo iš tų asmenybių, kurios mokėdavo padalyti laiką. Jis itin vertino ir mylėjo savo šeimą – su žmona Birute užaugino sūnų Artūrą ir dukteris Živilę ir Vaivą. O kam teko garbė bendrauti, vaidinti, dirbti su a.a. Juozu Dimša, visada jaus didelę pagarbą dėl jo paprastumo, kantrybės ir pagarbos pašnekovui.

„Labai pasigesime šio puikaus, šilto ir profesionalaus Žmogaus, tikro pamario krašto meno šviesulio…” – užuojautą reiškia Rusnės bendruomenė.