Rusniškiai plojo valdžiai už tvirtą poziciją dėl estakados ir kelio statybų

RUSNE VALDZIA__2Garsiais aplodismentais buvo palydėta tvirta Šilutės rajono savivaldybės vadovų pozicija, kai šie pristatyti metinių ataskaitų atvyko į Rusnę. Rusniškiai negailėjo plojimų išgirdę, kad estakados statyba bei kelio į Rusnę rekonstrukcija įvyks taip, kaip ir buvo suplanuota, o rajono meras Vytautas Laurinaitis pranešė, kad Automobilių kelių direkcijos vadovybė įsitikinusi, jog pavyks kelią rekonstruoti nesaugant nusenusių medžių alėjos, taip pat įrengti 8 metrų pločio su pėsčiųjų bei dviratininkų taką. Jeigu prireiks savivaldybė, kartu su rusniškių bendruomeneįsipareigoja atsodinti kelis kartus daugiau medžių, nei dabar auga šalia rekonstruoti planuojamo kelio.

Kalbėta ir apie finansiškai sėkmingai užbaigtus 2017 metus: į savivaldybės biudžetą gauta per  40 milijonų Eur pajamų, ir tai yra 101,5 proc. suplanuotų pajamų. Savivaldybė metus baigė be skolų savo įstaigoms bei įmonėms už suteiktas paslaugas ir laiku išmokėjo visus atlyginimus. Džiugu ir tai, kad 2018 metams jau paskirtas ne mažesnis finansavimas. 

Šilutės r. PK Viešosios policijos skyriaus viršininkė Jurgita Nausėdienė patikino, kad rusniškiai gyvena ypač saugiai. 2017 metais registruota tik 0,8 proc. nusikalstamų veikų nuo bendrai rajone pradėtų 718 ikiteisminių tyrimų.

Seniūnės ataskaita iliustruota fotografijomis

Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė bemaž valandą pasakojo apie seniūnijoje atliktus darbus, rusniškių keliones koncertuoti ir piketuoti, sutvarkytas miestelio piktžaizdes: pašalintus apgriuvus statinius, pasodintus gėlynus. Kaip jau tapo Rusnėje įprasta, seniūnės ataskaitą lydėjo begalė fotografijų, kuriose užfiksuoti visi atlikti darbai, kelionės bei jų dalyviai.

Pasak seniūnės, didelė parama seniūnijai yra Darbo biržos siunčiami žmonės. Su jų pagalba tvarkytos ir prižiūrėtos bendrojo naudojimo teritorijos, žalieji  plotai, gėlynai, paplūdimiai, kapinės, gatvės,  pakelės. Dviejų mėnesių laikotarpiui buvo įdarbinta 16 bedarbių.

Seniūnijos darbuotojai nuolat prižiūri 4 kapines: grėbia lapus, pjauna žolę, tvarko antkapius, išpjauna krūmus ir menkaverčius medžius. Taip pat prižiūrima  26 km šaligatvių ir takų, šienaujama ir 12 ha žaliųjų plotų. Žaliosios vejos sezono metu buvo šienaujamos nuolat, kelis kartus nušienautos ir vietinių kelių šalikelės. 

Seniūnija turi 2  traktorius, savaeigę ir rankinę šienavimo techniką.

Pasak D.Drobnienės, Rusnėje pašalpas gaunantys žmonės aktyviai įtraukiami į visuomenei naudingus darbus. Per 2017 metus visuomenei naudingiems darbams atlikti buvo pakviesti  148 žmonės.

80 rusniškių deklaravo išvykimą iš Lietuvos respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, o savo gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje naujai deklaravo 94 asmenys.

Tikisi, kad bažnyčios užteks visiemsRUSNE VALDZIA__1

Po netrumpos seniūnės ataskaitos rajono valdžiai reikėjo trumpinti savąją.

Rajono meras V.Laurinaitis papasakojo, kad savivaldybei pavyko gauti apie 0,5 milijono Eur iš Švietimo ir mokslo ministerijos investicinės programos. Už šias lėšas buvo pertvarkytas Rusnės pagrindinės mokyklos pastatas ir dalis šio pastato dabar bus naudojama ikimokykliniam ugdymui. Be darželinukų į kitas patalpas iš K.Jurkšaičio gatvėje esančių darželio pastatų bus iškeldinta biblioteka bei laikini katalikų maldos namai.

Pasak V.Laurinaičio, jau susitarta, kad katalikus pamaldoms priglaus evangelikai liuteronai savo bažnyčioje. Savivaldybė jau rado lėšų ir artimiausiu metu evangelikams liuteronams padės sutvarkyti prakiurusį bažnyčios stogą. 

Suplanuotos statybos bus vykdomos

Savivaldybės meras V.Laurinaitis patikino, kad rusniškiams nereikia nerimauti: suplanuotos statybos (Rusnės kelio nuo prezidento K.Griniaus tilto rekonstrukcija bei estakados statyba), nepriklausomai nuo kai kurių asmenų ar Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų tarnybos daromų trukdžių bus vykdomos. 

Meras apgailestavo, kad ir savivaldybės Taryboje yra politikų, kurie imasi tokių neatsakingų veiksmų, kurių įgyvendinimas pristabdytų suplanuotą kelio rekonstrukciją. Paskutiniajame tarybos posėdyje dalis opozicijos politikų pateikė siūlymą, kad reikia prašyti LR Vyriausybės iš saugomų teritorijų sąrašo išbraukti kelio į Rusnę plotą, apkaltino Savivaldybės vadovus nesirūpinant būsimųjų statybų ir medžių šalinimo poveikio aplinkai vertinimu. Savivaldybės vadovai taip pat buvo apkaltinti visuomenės kiršinimu, ieškant atpirkimo ožių dėl savo neveiklumo.

Pasak V.Laurinaičio, labai gaila, kad ir dalis savivaldybės politikų nesupranta, jog opozicijos pasiūlymas yra neracionalus, nes suplanuotas statybas užvilkintų dar bent pusmečiui, o gal ir ilgiau. Kita vertus, kaltinti savivaldybės merą ir administracijos vadovus poveikio aplinkai tyrimo neorganizavimu yra tik žmonių klaidinimas. Nes Rusnės kelias nepriklauso savivaldybei, tai yra Valstybės regioninės reikšmės kelias, todėl juo rūpinasi Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Direkcijos duomenimis, poveikio aplinkai tyrimo dėl nusenusių medžių šalinimo nuo šio kelio tikrai nereikia.

Piktina nelogiškas greičio ribojimas

Tik sutelkta, bendraujanti bendruomenė gali būti tokia saugi, – taip mano Šilutės policijos komisariato atstovė J.Nausėdienė. Pareigūnės teigimu, per metus Rusnėje registruota ypač mažai nusikalstamų veikų – 0,8 proc. nuo bendrai rajone pradėtų 718 ikiteisminių tyrimų.

Rusniškiai išreiškė pageidavimą, kad būtų nuimti K.Griniaus tilto prieigose pastatyti ženklai, leistiną važiavimo greitį ribojantys iki 30 km  per valandą. Anot vietinių, tokiu greičiu važiuoti iš viso yra neįmanoma, todėl nė vienas vairuotojas jo vis tiek nesilaiko.

J.Nausėdienė paaiškino, jog ne  policijos pareigūnai stato kelių ženklus. Kadangi kelias į Rusnę yra regioninis, jame ženklus stato „Regiono kelių” įmonė. O meras V.Laurinaitis patikino, kad rajono keliuose yra ir daugiau vietų, kur sustatyti su sveika logika prasilenkiantys ženklai. Todėl savivaldybė jau turi pluoštą prašymų keisti ženklus tose vietose. Kartu su jais kelininkams bus perduotas ir šis rusniškių prašymas.